Direct naar hoofdmenu / zoekveld
INLOGGEN | SITEMAP | ENGLISH | SERVICEDESK | PERS

ZoekenSectorpremies 2014

Het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) heeft, na goedkeuring van de Minister van SZW, (onder meer) de volgende sectorpremies voor 2014 bekend gemaakt.

  • Metaalindustrie: 1,20% (2013: 0,99%)
  • Elektrotechnische industrie: 1,20% (2013: 1,00%)
  • Metaalnijverheid: 2,68% (2013: 2,19%)
  • Groothandel 1: 2,50%    (2013: 2,21%)

 

Voormelde premiepercentages over 2014 en 2013 kunnen niet zonder meer vergeleken worden.

 

Als gevolg van de wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters worden de arbeidsongeschiktheidslasten vanaf 1 januari 2014 niet meer gefinancierd uit de sectorpremies. Het ziekterisico dat dit jaar nog uit de sectorpremies wordt gefinancierd komt vanaf volgend jaar (deels) voor eigen rekening.

 

De uniforme opslag kinderopvang is om de premiemutaties te kunnen vergelijken niet  meegeteld in bovenstaande sectorpremies over 2013. Vanaf 2014 worden de sectorpremies niet langer opgehoogd met een uniforme opslag voor de kinderopvang. Deze opslag, die nog definitief door het Ministerie van OC&W moet worden vastgesteld (maar vermoedelijk 0,50% zal bedragen), zal vanaf 2014 worden overgeheveld naar het Arbeidsongeschiktheidsfonds WAO, WIA, WAZ, WAZO (Aof).

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met mr. Hans Hoogendoorn via T (079) 353 11 37 of E hans.hoogendoorn@fme.nl

 


Footer