Direct naar hoofdmenu / zoekveld
INLOGGEN | SITEMAP | ENGLISH | SERVICEDESK | PERS

ZoekenDezentjé denkt... A Dutch surprise

Nog maar enkele dagen geleden schreef ik hoe dramatisch het mislukken van het Catshuisoverleg was. Dramatisch, omdat er geen einde was gekomen aan de onzekerheid die het land dreigde te verlammen. Dramatisch ook, omdat we er niet in waren geslaagd te voldoen aan de, vooral door Nederland afgedwongen, Europese eisen met betrekking tot terugdringing van het begrotingstekort. En het was dramatisch voor onze reputatie in het buitenland, die het afgelopen jaar toch al wat deuken en krassen heeft opgelopen.

En nu, opeens, is er 'a Dutch surprise'. De Kamer heeft haar verantwoordelijkheid genomen en is met een pakket gekomen om de financiële stabiliteit te herstellen. De politiek heeft de verkiezingsretoriek  even opzijgeschoven omwille van het landsbelang. In iets meer dan een dag zijn de partijen erin geslaagd tot een akkoord te komen. Dit is politiek zoals politiek volgens mij is bedoeld. Bij problemen de handen ineen en samen de schouders eronder. Ik weet dat onder druk alles vloeibaar wordt, maar toch was hier veel moed voor nodig. Chapeau!

 

Met het nu overeengekomen pakket maatregelen laten we Brussel zien dat Nederland aan zijn verplichtingen wil voldoen. Er is gekozen voor bezuinigingen én hervormingen. Ook ondernemers in de technologische industrie zullen de pijn van een aantal maatregelen voelen. Omdat het een – zoals dat heet – ‘pakket op hoofdlijnen’ betreft en er nog van alles moet worden uitgewerkt en doorgerekend, kunnen we nu nog niet voorzien wat de consequenties voor onze bedrijven precies zijn.  Zo is nog onduidelijk welk effect het forse fiscale vergroeningspakket wellicht zal hebben op de internationale concurrentiepositie van onze technologische bedrijven.

 

In juichstemming ben ik dus niet. Maar mijn somberheid van begin deze week is wel verdwenen. Want er is gekozen voor financiële stabiliteit en herstel van het vertrouwen. Vertrouwen in de Nederlandse economie én vertrouwen in de Nederlandse politiek!  Deze Dutch surprise is bovendien goed voor het imago in het buitenland. 

 

FME blijft de ontwikkelingen in Den Haag natuurlijk op de voet volgen. Op 12 september gaan we naar de stembus. En, zoals ik in mijn vorige log aankondigde, we zijn niet alleen nu al bezig met analyseren van de plannen, we zullen ook aan elke politieke partij laten zien waar het geld in Nederland wordt verdiend. En we zullen laten zien dat de technologische industrie deel uitmaakt van de oplossing.

 

Laat de politiek de nu getoonde daadkracht vasthouden, de stabiliteit bewaren en verder uitbouwen. Dan kunnen we onze volle aandacht weer richten op waar we goed in zijn: met innoveren geld verdienen voor de BV Nederland.

 

Naar het archief

 

Reageer

M. de Boer | 9 mei 2012
Dit riekt naar een VVD promo-praatje.
Want dit is het resultaat van die 'fantastisch snelle' doorrekening:
Het CPB kán het nog niet eens doorberekenen!!!

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/02/wandelgangenakkoord-te-vaag-voor-doorrekening-cpb/

Bezuinigen op NL, maar investeren in Griekenland, en niet bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Dát is de Kunduz-coalitie.
Nee, hier hoort te staan: CHAPEAU VOOR DE MOED VAN DE PVV!!!!! De enige partij die het landsbelang voorop stelt.
VG-PME, vereniging voor de PME pensioenen | 7 mei 2012
@met innoveren geld verdienen voor de BV Nederland: een activiteit waar we als mensen van de metaal en elektro helemaal achter staan, ook vanuit het perspectief van de borging van onze pensioenvoorzieningen, voor ons bij PME.
Graag komen we ons als bestuur van deze nieuwe vereniging aan u voorstellen. Namens bestuur Vereniging Gepensioneerden PME, Arie Stuijt, secretaris.
e-mail: vg-pme@xs4all.nl


 

Om te voorkomen dat automatische scripts misbruik maken van dit formulier willen we u vragen antwoord te geven op de volgende simpele vraag.


Footer