Direct naar hoofdmenu / zoekveld
INLOGGEN | SITEMAP | ENGLISH | SERVICEDESK | PERS

ZoekenDezentjé doet... Industriepoort

Het Catshuis was woensdag aan het eind van de middag verlaten. Dat gold niet voor perscentrum Nieuwspoort, waar industrie en politiek elkaar ontmoetten rond het thema ‘Onderwijs en samenwerking met het bedrijfsleven’. Het was een drukbezochte Industriepoort, met meer dan 150 vertegenwoordigers van industrie, onderwijs en overheid, waaronder tien Tweede Kamerleden.

Industriepoort leent zich bij uitstek voor netwerken en zo werden er diverse afspraken gemaakt, bijvoorbeeld – zo hoorde ik in het voorbijgaan – door een Kamerlid en een ondernemer om nog eens te praten over de tewerkstellingsvergunning voor kenniswerkers van buiten de EU. Spijkers met koppen dus.

 

Dan nu terug naar het hoofdthema van deze Industriepoort. Minister Marja van Bijsterveldt van OCW gaf haar visie op het onderwijs en de samenwerking met het bedrijfsleven. Marc Hendrikse, CEO van NTS Group en lid van het topteam High Tech Systemen en Materialen, maakte in een briljant betoog glashelder hoe belangrijk bèta-onderwijs is voor de industrie en voor de economische kracht van Nederland.

 

Vervolgens was het dringen voor de microfoon; de vragen waren vooral gericht aan de minister. Zo waren er kritische opmerkingen vanuit de zaal over het ‘ontmoedigingsbeleid’ voor bètastudenten, terwijl het juist deze mensen zijn die in de toekomst moeten zorgen  voor de innovaties die Nederland van welvaart voorzien.

 

Ondernemers begrijpen niet dat het kabinet economisch irrelevante studies als vrijetijdskunde of ‘culturele antropologie en sociologie der niet-westerse samenlevingen’ ongemoeid laat en bètastudenten juist op kosten jaagt. De langstudeerboete en het  afschaffen van de studiefinanciering in de masterfase – bètastudenten volgen een tweejarige master – treffen deze studenten extra hard.  Tel daarbij op dat bètastudies toch al de hoogste studiebelasting kennen en dan snapt iedereen dat deze maatregelen ontmoedigend werken.

 

Het is jammer dat Marja van Bijsterveldt liet weten er niets voor te voelen financiële prikkels in te bouwen om bepaalde opleidingen interessanter te maken.

 

Gelukkig bestaan er – op een ander vlak – wel allerlei initiatieven om jongeren te enthousiasmeren voor techniek. Een mooi voorbeeld is het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland. In dit Jet-Net werken bedrijven, scholen en overheid samen om havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding. Steeds meer scholen en bedrijven sluiten zich aan bij Jet-Net.

 

Het is de krachtenbundeling waar we het van moeten hebben. We moeten ons samen sterk maken voor een eerlijker imago van techniek en van onze technologische industrie. We moeten jongeren duidelijk maken dat zonder onze Nederlandse technologie er niet eens een i-Pad of mobieltje zou zijn, dat technici in onze bedrijven volop carrièremogelijkheden hebben en dat het vooral heel erg leuk is om mee te werken aan de oplossingen voor grote maatschappelijke problemen als klimaat, zorg en milieu.

 

Naar het archief

 

Reageer

 

Om te voorkomen dat automatische scripts misbruik maken van dit formulier willen we u vragen antwoord te geven op de volgende simpele vraag.


Footer