Direct naar hoofdmenu / zoekveld
INLOGGEN | SITEMAP | ENGLISH | SERVICEDESK | PERS

ZoekenAgenda

Workshop
Het nieuwe ontslagrecht volgens de Wet Werk en Zekerheid
Op 1 juli 2015 treedt de Wet Werk en Zekerheid in werking. Daarmee verandert het ontslagrecht definitief. Dit heeft grote gevolgen voor de HRM-praktijk. Zo bestaat na 1 juli 2015 de mogelijkheid van Hoger Beroep en Cassatie tegen de uitspraken van de kantonrechter, gelden andere termijnen voor het indienen van verzoekschriften, wijzigt de ketenbepaling van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en wordt een aanzegplicht bij einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geïntroduceerd. Daarnaast bent u in het geval van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst gebonden aan de wettelijke limitatieve opzeggingsgronden. Om u op de hoogte te brengen van het nieuwe ontslagrecht in de Wet Werk en Zekerheid organiseert FME de cursus Nieuw Ontslagrecht volgens de Wet Werk en Zekerheid en krijgt u antwoord op onder andere de volgende vragen:
Workshop
Mijn bedrijf in het nieuws
Het zelf genereren van gratis redactionele aandacht in de media is lastig en lukt niet altijd. Persberichten worden nooit volledig overgenomen en een zelfgeschreven artikel voor een vakblad krijgt niet de erkenning die het verdient. Tijdens de workshop Mijn bedrijf in het nieuws leren de deelnemers de werking van redacties en de informatiebehoefte van journalisten kennen. De workshop zet bedrijfsactiviteiten in een mediageniek perspectief en leert deelnemers om de publiciteitswaarde van hun werkzaamheden, hun visies en opinies te beoordelen. Men leert hoofd- en bijzaken te scheiden en om het verhaal in toegankelijke bewoording te formuleren. Altijd in nauwe samenhang met de organisatiedoelstellingen.
Workshop
Overtuigend en authentiek presenteren
Een goede presentatie is meer dan een verhaal bij een serie powerpoint-sheets. Alleen gedegen kennis over het onderwerp is niet voldoende. U wilt uw toehoorders boeien en u dient ze dus te overtuigen van uw boodschap. In deze workshop “Overtuigend en authentiek Presenteren” leert u de kneepjes van het vak: u krijgt inzicht in uw eigen stijl van presenteren en leert die te versterken. Naast de technische presentatievaardigheid staat dus de vaardigheid om overtuigend te zijn centraal. Kortom, overtuiging als motor van uw boodschap.
Workshop
Vertrouwenspersoon
De training Vertrouwenspersoon is voor werknemers die collega´s opvangen en begeleiden bij ongewenste omgangsvormen op het werk. In de training komen preventie en signalering van ongewenst gedrag aan de orde, en opvang en nazorg van slachtoffers. Deelnemers oefenen met het voeren van gesprekken met slachtoffers.
Workshop
Belastingplan 2015
Het Belastingplan 2015 bevat weer tal van fiscale wetswijzigingen. Hoe pakken deze uit voor de ondernemer en zijn bedrijf en hoe speelt u er het beste op in? Hoe komt het inkomensplaatje er voor u en uw werknemers uit te zien en kunt u er met uw arbeidsvoorwaardenpakket op inspelen? De economische crisis lijkt grotendeels voorbij dus is er voorzichtig ruimte voor lastenverlichting. Valt dit ook terug te zien in maatregelen aangaande de winstbelasting? En welke specifieke maatregelen kunt u verder verwachten met betrekking tot uw personeel? De werkkostenregeling wordt na een overgangsperiode verplicht ingevoerd, maar hoe pakt dit voor uw bedrijf uit? En welke tendens mogen we verwachten inzake de auto van de zaak en autokosten in het algemeen? Welke investeringsmaatregelen zijn actueel en is hierbij ook weer aandacht voor techniek en milieu?
Workshop
Wegwijs in de CAO Metalektro
Bent u verantwoordelijk voor HR of maakt u deel uit van het management van een onderneming in de technologische industrie? Bent u op de hoogte van de mogelijkheden tot flexibilisering in de CAO?
Workshop
Veiligheidsbesef, gedrag en cultuur
De meeste bedrijven in de metalektro sector hebben de basis op het gebied van veiligheid en gezondheid prima geregeld. Tóch is er vaak onvoldoende veiligheidsbesef in het bedrijf wat leidt tot gezondheids- en veiligheidsrisico’s en helaas ook tot ongevallen. FME heeft een workshop ontwikkeld voor de verbetering van het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn en -gedrag. Het programma voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het gedrag-verbeteringsprogramma van de nieuwe VCA-lijst.
Workshop
Zakelijk en commercieel schrijven
De communicatie met de markt verloopt voor een belangrijk deel via schriftelijk taalgebruik. Daarbij kan het zowel gaan om heldere overdracht van informatie als om werving van nieuwe klanten. Maar in beide gevallen moet de boodschap goed overkomen en gaat het om een aantrekkelijke en originele presentatie van producten of diensten. Hoe worden doelgroepen geïnteresseerde (potentiële) afnemers? Uiteraard zoekt men daarvoor de juiste mix van marketing-communicatiemiddelen. Adequaat taalgebruik is daarvan een van de vele aspecten, maar wel een zeer belangrijk aspect. Gelukkig is succesvol commercieel schrijven te leren. Op de eerste plaats door de schrijfstijl te onderwerpen aan een aantal ‘maatregelen’. Primair gaat het om effectief en efficiënt formuleren, zonder overbodigheden. Daarmee zetten de deelnemers de eerste stap op weg naar het volgende doel: aantrekkelijk formuleren. Schrijven wordt verleiden.
Handelsmissie
Handelsmissie Agrifood en Tuinbouw naar Centraal Amerika
Van 8 t/m 14 maart 2015 organiseert FME in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een handelsmissie naar Centraal-Amerika. Gedurende 7 dagen voert de missie langs Nicaragua, Guatemala en Costa Rica. De belangrijkste thema’s die centraal staan in deze missie zijn tuinbouw en agrifood.
Workshop
Commercieel onderhandelen
Onderhandelen is een spel van geven en nemen. De kunst is te ontdekken waar de grenzen van uw onderhandelingspartner liggen, zonder die van u al te duidelijk aan te geven. Tijdens de workshop Commercieel onderhandelen leert u hoe u dat aanpakt. Aan het einde van deze enerverende praktijk workshop kunt u, door gebruik te maken van uw persoonlijke, sociale en communicatieve vaardigheden, het voor alle partijen meest optimale, en passend binnen uw organisatieconcept, onderhandelingsresultaat behalen.
Workshop
Workshop (nieuwe) Spelling
Vermijd tekstblunders en zet de puntjes voor eens en altijd op de i. De Nederlandse taal verandert voortdurend en dus ook de spelling. Om correct Nederlands te schrijven, moet je veel spellingsregels kennen. Want is het nu oudvoorzitter of oud-voorzitter? Is het geüpdate of geüpdatet? Is het akkoord of accoord?
Workshop
Workshops Actualiteiten Arbeidsrecht; onmisbaar voor iedere P&O’er!
In de workshop wordt aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht, zoals nieuwe wetgeving en recente rechterlijke uitspraken. Een praktijkgerichte workshop die voor iedere P&O’er onmisbaar is.
Workshop
Privacy in de arbeidsrelatie
Internetbankieren, even een bericht op je Facebook-pagina plaatsen, je Hotmail checken: mag dat onder werktijd? En in welke mate mag je dit als werkgever controleren? Een heikel onderwerp omdat de meeste werknemers vinden dat de baas niet mag ‘snuffelen’ op hun werk-pc. Een Nederlandse werkgever moet een goede reden hebben om deze informatie te controleren. In de workshop Privacy in de arbeidsrelatie 2014 komen alle aspecten van privacy in de arbeidsrelatie aan bod.
Workshop
Verlof: Een doolhof?
Een workshop over de verschillende verlofaanspraken Inclusief nieuwe vakantiewetgeving Als werkgever heeft u te maken met vele vormen van verlof: van een snipperdag tot zorgverlof, van zwangerschapsverlof via kraamverlof tot ouderschapsverlof. Wie van u heeft niet te maken met deeltijdverzoeken, verlofvragen van mantelzorgers of andere varianten van vrijaf? Nieuwe ontwikkelingen kondigen zich al aan: wetsvoorstel flexibel werken, duur zwangerschapsverlof uitbreiden.
Evenement
Bijeenkomst: internationale kansen voor de Topsector LSH
Op donderdag 12 maart 2015 van 14:00 tot 19:00 organiseert de Task Force Health Care i.s.m. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Ambassade te Pretoria, Zuid-Afrika, en de NBSO te Manchester, Verenigd Koninkrijk (VK), een bijeenkomst ‘Internationale kansen voor de Topsector LSH’. De bijeenkomst zal onder meer ingaan op marktkansen in Zuid-Afrika en het VK en actualiteiten met betrekking tot Internationalisering en Export binnen de Topsector Life Sciences & Health.
Opleiding
Start Lean Office Training
Wegens groot succes gaat op 12 maart 2015 opnieuw de 5-daagse Lean Office training van start. De training wordt georganiseerd door FME. Ook in de engineering en office omgeving blijkt de behoefte groot te zijn aan Lean. Veel bedrijven weten dat juist hier nog veel verspillingen zitten, maar zijn nog niet in staat adequaat - ook in deze omgeving – met Lean aan de slag te gaan.
Workshop
In 10 stappen naar resultaatgericht competentiemanagement
Het verbeteren van de performance van uw organisatie heeft uw dagelijkse aandacht. Resultaat is immers uiteindelijk het enige dat telt. U kunt het zich niet veroorloven dat kwaliteiten van medewerkers niet goed worden benut en dat managers zich onvoldoende bewust zijn van hun belangrijke ondersteunende taak hierin. Met resultaatgericht managen van competenties helpt u ‘de juiste persoon op de juiste plaats’ te krijgen en brengt u de performance van uw organisatie op een hoger plan.
Workshop
Telefonische acquisitie
Telefonische acquisitie is een veelgebruikte en uitdagende manier om klanten te werven, maar niet één van de gemakkelijkste. De klant is niet te zien en het is niet bekend of hij of zij op een telefoontje zit te wachten. Dat maakt het vak van telefonische verkoop een vak apart. Maar dat vak is goed te leren. De klant moet direct geprikkeld worden om te luisteren en er moet in zo kort mogelijke tijd ‘goodwill’ gekweekt worden. Kortom, gesprekstechnieken en vaardigheden om goed en snel in te spelen op het gedrag van de klant zijn noodzakelijk. In deze workshop leert de deelnemer om zich voor te bereiden op deze gesprekken, om de regie naar zich toe te trekken in het gesprek en om met resultaat tot afronding van het gesprek te komen.
Workshop
Bedrijfskosten: hoe laat ik de fiscus maximaal meebetalen?
Iedere ondernemer maakt kosten om zijn bedrijfsvoering soepel te laten verlopen, maar hoe kunt u ervoor zorgen dat de fiscus hieraan maximaal meebetaalt? Welke regels zijn er bijvoorbeeld op het gebied van afschrijving, huisvestingskosten, sponsoring en reclame? Welke keuzes heeft u daarbij en wanneer komt het grijze gebied in beeld? Welke kosten kunt u niet of slechts gedeeltelijk aftrekken en welke mogelijkheden zijn daarbij voor u relevant? Hoe profiteert u het meest van de regelgeving op het gebied van innovatie en milieu? Kiest u voor de auto van de zaak of houdt u hem in privé en wanneer stelt u uw personeel een auto ter beschikking? Welke gevolgen hebben deze keuzes allemaal voor uw administratie en hoe kunt u anticiperen op fiscale wijzigingen? Wat heeft de rechter in nhet verleden over bedrijfskosten besloten en welke mogelijkheden biedt dit om zoveel mogelijk van de fiscale regelgeving te kunnen profiteren?
Workshop
Cybercriminaliteit: Loop ik ook gevaar? Wat kan ik ertegen doen?
Cybercrime is één van de snelst groeiende vormen van criminaliteit. Recent onderzoek wijst zelfs uit dat de wereldwijde omzet van cybercriminaliteit gelijk aan die van de omzet in de drugshandel. Onder cybercrime vallen criminele activiteiten waarbij gebruikt wordt gemaakt van ICT middelen. Cybercrime is geen “ver van mijn bed show”. Op Internet is China net zo ver weg als Amsterdam. Elke organisatie dient rekening te houden met deze vorm van criminaliteit.
Workshop
Personeel werven via Social Media
Werkzoekenden oriënteren zich tegenwoordig massaal via Internet en Social Media. Inmiddels heeft het merendeel van de Nederlanders profielen op sites als: LinkedIn, Twitter en Facebook. Het gebruik van social media om vacatures onder de aandacht te brengen, biedt organisaties de kans om succesvoller personeel te werven. Met deze training t leert u in 1 dag hoe social media effectief ingezet kan worden bij werving en selectie van personeel.
Workshop
Workshops Actualiteiten Arbeidsrecht; onmisbaar voor iedere P&O’er!
In de workshop wordt aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht, zoals nieuwe wetgeving en recente rechterlijke uitspraken. Een praktijkgerichte workshop die voor iedere P&O’er onmisbaar is.
Handelsmissie
Offshore wind missie naar Denemarken en Noord-Duitsland
Van 17 tot en met 20 maart 2015 organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in samenwerking met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken een missie naar Denemarken en Noord-Duitsland onder leiding van minister Ploumen. Cleantech Holland/FME is medeorganisator van het Offshore Wind-programma binnen deze missie.
Workshop
De Zieke Werknemer
Wat zijn uw rechten en plichten als werkgever als één van uw werknemers ziek wordt? Wat zijn de werkgeversverplichtingen gedurende de eerste twee ziektejaren? En waaraan moet de werknemer medewerking verlenen? Hoelang moet worden getracht de werknemer te re-integreren?
Workshop
Projectmatig werken
Werkzaamheden kunnen op verschillende manieren worden gepland en uitgevoerd. Afhankelijk van hun aard kan men daar een ingewikkelde en dure manier voor kiezen of ze juist op zo eenvoudig mogelijke wijze doen. Projectmanagement is een ‘dure en ingewikkelde’ manier, die zeer goede resultaten oplevert indien het project de moeite waard is. Zo niet, dan wordt het schieten met een kanon op een mug.
Workshop
Business English
Als u met meer zelfvertrouwen in het Engels wilt communiceren dan is de workshop Business English echt iets voor u. U leert de geschreven en ongeschreven wetten van het Business English kennen, zodat u succesvoller en zelfverzekerder uw Engelstalige contacten tegemoet kunt treden en vanaf het eerste moment resultaatgericht zaken met hen kunt doen.
Workshop
Samenwerken met de ondernemingsraad
Als directeur of als personeelsmanager zult u het overleg met de ondernemingsraad voeren of daarbij betrokken zijn. Het is van belang dat u uw bevoegdheden en plichten kent, maar ook weet welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden de ondernemingsraad heeft.
Workshop
Training: 'Het leren werken met ISF'
Gedurende een training van twee dagen wordt de deelnemer vertrouwd gemaakt met het functiewaarderingssysteem ISF. Tijdens de training staat de vraag centraal hoe men binnen dit systeem de functies in het bedrijf kan waarderen en rangschikken. Na de training heeft de deelnemer inzicht in de werking en toepassing van het systeem en is de basiskennis aanwezig om ISF in de eigen onderneming, conform de daarvoor geldende kwalitatieve normen, toe te passen.
Workshop
Lean Basis
Een uitgebreide kennismaking met de Lean principes. Alle Lean technieken in een dag aan de hand van een spelvorm. Ervaar zelf in een dag de kracht van Lean.
Workshop
Introductie in Social Media
Wilt u weten wat Social Media u zakelijk kan opleveren? Volg dan de training: Introductie in Social Media. Op een praktische wijze leert SocialLane welke mogelijkheden Social Media u zakelijk kunnen bieden. U krijgt een goed beeld van de do en dont’s en de ontwikkelingen op Social Media. Wij leren u op welke manier u optimaal gebruik kunt maken van o.a. LinkedIn, Twitter en Facebook. Deze training is gericht op ondernemers, managers, marketing- en communicatie professionals.
Workshop
Lean manufacturing Basistraining (één dag)
De aandacht vanuit productie bedrijven voor Lean Manufacturing blijft groeien. De spectaculaire resultaten welke hiermee geboekt worden spreekt vele ondernemers aan. Maar wat is nu eigenlijk Lean Manufacturing en hoe worden resultaten bereikt?
Workshop
Het nieuwe ontslagrecht volgens de Wet Werk en Zekerheid
Op 1 juli 2015 treedt de Wet Werk en Zekerheid in werking. Daarmee verandert het ontslagrecht definitief. Dit heeft grote gevolgen voor de HRM-praktijk. Zo bestaat na 1 juli 2015 de mogelijkheid van Hoger Beroep en Cassatie tegen de uitspraken van de kantonrechter, gelden andere termijnen voor het indienen van verzoekschriften, wijzigt de ketenbepaling van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en wordt een aanzegplicht bij einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geïntroduceerd. Daarnaast bent u in het geval van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst gebonden aan de wettelijke limitatieve opzeggingsgronden. Om u op de hoogte te brengen van het nieuwe ontslagrecht in de Wet Werk en Zekerheid organiseert FME de cursus Nieuw Ontslagrecht volgens de Wet Werk en Zekerheid en krijgt u antwoord op onder andere de volgende vragen:
Workshop
De Zieke Werknemer
Wat zijn uw rechten en plichten als werkgever als één van uw werknemers ziek wordt? Wat zijn de werkgeversverplichtingen gedurende de eerste twee ziektejaren? En waaraan moet de werknemer medewerking verlenen? Hoelang moet worden getracht de werknemer te re-integreren?
Workshop
Accountmanagement
De kreet accountmanagement is in verkoopland populair. Vragen we aan verkopers, accountmanagers, salesmanagers en anderen wat nu accountmanagement precies omvat dan krijgen we vele verschillende antwoorden. In de praktijk blijkt dat er accountmanagers zijn met 1000 klanten en met 5 klanten. Wel is zeker dat accountmanagement kostbaar is en lang niet altijd succesvol kan worden ingezet. Wanneer wel en wanneer niet? En hoe voeren we accountmanagement succesvol in, in de dagelijkse praktijk? Welke competenties heeft een accountmanager nodig en welke gereedschappen staan hem ten dienste om effectief en efficiënt accountmanagement te bedrijven? Op deze vragen geven we tijdens deze workshop antwoorden. De deelnemer krijgt concrete voorbeelden en gereedschappen om de volgende dag aan de slag te gaan met accountmanagement binnen zijn organisatie!
Workshop
Training: het behandelen van klachten ISF
De deelnemer wordt gedurende een eendaagse training vertrouwd gemaakt met het omgaan met klachten in de onderneming over de indeling van functies en de arbeidsomstandigheden. Behalve de theorie wordt met oefeningen ook ruime aandacht besteed aan de praktijk. Na de training kan de deelnemer een inschatting maken van de klacht en een advies uitbrengen aan de directie over het al dan niet gegrond zijn van een klacht.
Workshop
Creditmanagement / Debiteurenbewaking
Tijdens de workshop krijgt de deelnemer informatie over de manier waarop een bedrijf omgaat met het debiteurenvraagstuk. U leert welke aspecten een rol spelen bij het bepalen van het risico van debiteuren. U ziet welke signalen er zijn om aanstaande faillissementen te herkennen. U leert hoe debiteuren moeten worden benaderd, risico’s te beperken, informatie moet worden geïnterpreteerd, welke hoogte een kredietlimiet moet hebben, etc. Kortom, het beperken van het dubieuze debiteurenrisico en het terugdringen van de debiteurentermijn (DSO = days sales outstanding).
Handelsmissie
Economische missie naar de Verenigde Arabische Emiraten met Minister Ploumen en Burgemeester Aboutaleb
Op 30 en 31 maart a.s. zal Minister Ploumen van Buitenlandse handel samen met Burgemeester Aboutaleb een bezoek brengen aan de Verenigde Arabische Emiraten. Op verzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en in het verlengde van het Partners for International Business (PIB) programma voor Dutch Energy Solutions dat in december jl. werd ondertekend organiseert FME/Dutch Energy Solutions tijdens deze missie een programma voor de Nederlandse toeleveranciers in de gastechnologie. Dit programma biedt een uitstekende gelegenheid om de contacten met onder meer de ADNOC Group te verstevigen.
Beursdeelname
Holland Energy House op Hannover Messe 2015
Unieke kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen Op het gebied van techniek is er één beurs wereldwijd die met kop en schouders boven alle andere uitsteekt: de Hannover Messe. In 2013 trok deze beurs 6.550 exposanten uit 62 landen met 220.000 bezoekers uit 93 landen. Dit is hét evenement voor de technologische industrie, met hooggekwalificeerde internationale bezoekers en een aantrekkelijk omlijstend programma. Voor deze editie van de Hannover Messe kunnen bedrijven, organisaties en kennisinstellingen in de energiesector zich door middel van het Holland Energy House presenteren in hal 27, Energy Generation and Storage.
Beursdeelname
Holland High Tech House op Hannover Messe 2015
Unieke kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen Op het gebied van industrie is er één beurs wereldwijd die met kop en schouders boven alle andere uitsteekt: De Hannover Messe. In 2014, toen Nederland gastland was, trok deze beurs 5000 exposanten uit meer dan 100 landen met 180.000 internationale bezoekers. Dit is hét evenement voor de technologische industrie, met hooggekwalificeerde internationale bezoekers en een aantrekkelijk programma.
Beursdeelname
Holland Paviljoen op de Connecting Healthcare IT 2015
Van 14 tot en met 16 april 2015 vindt in Berlijn de vakbeurs Connecting Healthcare IT (conhIT) plaats. Deze specialistische beurs is inmiddels uitgegroeid tot Europa’s belangrijkste beurs op het gebied van gezondheidszorg en IT. In 2014 presenteerden 359 exposanten uit 10 landen tijdens de conhIT innovaties en trends voor de IT in de gezondheidszorg en werd de beurs door 6.495 bezoekers uit 65 landen bezocht.
Workshop
Workshop Exportcontrole & Sanctiebeleid
Deze workshop is voor bedrijven die technologische producten en diensten exporteren, maar zich niet of te weinig realiseren welke mogelijke risico’s zij lopen. De technologische industrie produceert een veelheid aan hoogwaardige producten, die kunnen vallen onder zogenaamde ‘strategische goederen’: goederen met een (mogelijke) militaire toepassing. Het kan dus zijn dat uw bedrijf producten of onderdelen levert die, zonder dat u het weet, vallen onder exportcontrole. Ook zakendoen met landen waarvoor sancties gelden zorgen voor een verhoogd bedrijfsrisico.
Beursdeelname
Holland Paviljoen op Power-Gen 2015
Van 9 tot en met 11 juni 2015 vindt in de RAI in Amsterdam de vakbeurs Power-Gen Europe 2015 plaats. Jaarlijks nemen steeds meer bedrijven en organisaties uit de energiesector deel aan de Power-Gen Europe. Ook volgend jaar is de Nederlandse industrie prominent aanwezig met een Holland Paviljoen. Zeker nu deze editie in Nederland wordt gehouden. We willen graag aan de wereld zien wat wij in Nederland doen en kunnen: Nederlandse bedrijven op het gebied van productie, distributie en toelevering gerelateerd aan energie opwekking alsmede duurzame energie, bundelen hun krachten in een collectieve presentatie.

Workshop
Het nieuwe ontslagrecht volgens de Wet Werk en Zekerheid
Workshop
Mijn bedrijf in het nieuws
Workshop
Overtuigend en authentiek presenteren
Workshop
Vertrouwenspersoon
Doorzoek de kennisbank of stel uw vraag aan één van onze specialisten!

Technostarters

Technostarters

Footer