Direct naar hoofdmenu / zoekveld
INLOGGEN | SITEMAP | ENGLISH | SERVICEDESK | PERS

ZoekenAgenda

Workshop
Lean Basistraining
Workshop
Het nieuwe ontslagrecht volgens de Wet Werk en Zekerheid
Op 1 juli 2015 treedt de Wet Werk en Zekerheid in werking. Daarmee verandert het ontslagrecht definitief. Dit heeft grote gevolgen voor de HRM-praktijk. Zo bestaat na 1 juli 2015 de mogelijkheid van Hoger Beroep en Cassatie tegen de uitspraken van de kantonrechter, gelden andere termijnen voor het indienen van verzoekschriften, wijzigt de ketenbepaling van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en wordt een aanzegplicht bij einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geïntroduceerd. Daarnaast bent u in het geval van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst gebonden aan de wettelijke limitatieve opzeggingsgronden. Om u op de hoogte te brengen van het nieuwe ontslagrecht in de Wet Werk en Zekerheid organiseert FME de cursus Nieuw Ontslagrecht in de Wet Werk en Zekerheid en krijgt u antwoord op onder andere de volgende vragen:
Workshop
Agenten en Distributeurs: juridische aandachtspunten en valkuilen
Vaak kan een buitenlandse markt slechts goed worden benaderd door inzet van een lokale partij. Daarbij kan worden gekozen voor een agent of een distributeur. Die keuze wordt als regel zonder aandacht voor de juridische en daarmee financiële consequenties gemaakt, vaak volgens suggestie van de lokale partij. Die consequenties kunnen echter ingrijpend zijn. Vooral als de samenwerking wordt beëindigd komen de verschillen tussen agentuur en distributie tot uiting. Maar ook tijdens de samenwerking zijn er belangrijke verschillen. Een goed inzicht in deze verschillen en in de bijzondere aspecten van agentuur en distributie is daarom noodzakelijk.
Training
HR-bijeenkomst FME-leden tot 150 personeelsleden Oost Nederland
Workshop
Het nieuwe ontslagrecht volgens de Wet Werk en Zekerheid
Op 1 juli 2015 treedt de Wet Werk en Zekerheid in werking. Daarmee verandert het ontslagrecht definitief. Dit heeft grote gevolgen voor de HRM-praktijk. Zo bestaat na 1 juli 2015 de mogelijkheid van Hoger Beroep en Cassatie tegen de uitspraken van de kantonrechter, gelden andere termijnen voor het indienen van verzoekschriften, wijzigt de ketenbepaling van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en wordt een aanzegplicht bij einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geïntroduceerd. Daarnaast bent u in het geval van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst gebonden aan de wettelijke limitatieve opzeggingsgronden. Om u op de hoogte te brengen van het nieuwe ontslagrecht in de Wet Werk en Zekerheid organiseert FME de cursus Nieuw Ontslagrecht in de Wet Werk en Zekerheid en krijgt u antwoord op onder andere de volgende vragen:
Workshop
Juridische aspecten bij inkoop
Heeft een koper recht op vergoeding van gevolgschade bij ondeugdelijke levering? Heeft de koper recht op garantie en wat houdt dit in? Welke rechten heeft een koper als niet (tijdig) wordt geleverd? Dergelijke vragen worden regelmatig aan FME-Advocaten gesteld. Voor de beantwoording dienen steeds een aantal vragen te worden beantwoord: hoe ziet de overeenkomst eruit? Zijn algemene voorwaarden van toepassing? Wat is de inhoud daarvan?
Workshop
Overtuigend en authentiek presenteren
Een goede presentatie is meer dan een verhaal bij een serie powerpoint-sheets. Alleen gedegen kennis over het onderwerp is niet voldoende. U wilt uw toehoorders boeien en u dient ze dus te overtuigen van uw boodschap. In deze workshop “Overtuigend en authentiek Presenteren” leert u de kneepjes van het vak: u krijgt inzicht in uw eigen stijl van presenteren en leert die te versterken. Naast de technische presentatievaardigheid staat dus de vaardigheid om overtuigend te zijn centraal. Kortom, overtuiging als motor van uw boodschap.
Opleiding
Start Lean Advanced
Workshop
Preventiemedewerker
Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten tenminste één preventiemedewerker binnen de onderneming aanwijzen. De preventiemedewerker moet de werkgever bijstaan bij de uitvoering van preventietaken uit de Arbowet. Het gaat hierbij om preventieve taken in de dagelijkse bedrijfsvoering.
Workshop
Agenten en Distributeurs: juridische aandachtspunten en valkuilen
Vaak kan een buitenlandse markt slechts goed worden benaderd door inzet van een lokale partij. Daarbij kan worden gekozen voor een agent of een distributeur. Die keuze wordt als regel zonder aandacht voor de juridische en daarmee financiële consequenties gemaakt, vaak volgens suggestie van de lokale partij. Die consequenties kunnen echter ingrijpend zijn. Vooral als de samenwerking wordt beëindigd komen de verschillen tussen agentuur en distributie tot uiting. Maar ook tijdens de samenwerking zijn er belangrijke verschillen. Een goed inzicht in deze verschillen en in de bijzondere aspecten van agentuur en distributie is daarom noodzakelijk.
Workshop
Workshop Lean Oriëntatie
Workshop
Het nieuwe ontslagrecht volgens de Wet Werk en Zekerheid
Op 1 juli 2015 treedt de Wet Werk en Zekerheid in werking. Daarmee verandert het ontslagrecht definitief. Dit heeft grote gevolgen voor de HRM-praktijk. Zo bestaat na 1 juli 2015 de mogelijkheid van Hoger Beroep en Cassatie tegen de uitspraken van de kantonrechter, gelden andere termijnen voor het indienen van verzoekschriften, wijzigt de ketenbepaling van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en wordt een aanzegplicht bij einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geïntroduceerd. Daarnaast bent u in het geval van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst gebonden aan de wettelijke limitatieve opzeggingsgronden. Om u op de hoogte te brengen van het nieuwe ontslagrecht in de Wet Werk en Zekerheid organiseert FME de cursus Nieuw Ontslagrecht in de Wet Werk en Zekerheid en krijgt u antwoord op onder andere de volgende vragen:
Workshop
Het nieuwe ontslagrecht volgens de Wet Werk en Zekerheid
Op 1 juli 2015 treedt de Wet Werk en Zekerheid in werking. Daarmee verandert het ontslagrecht definitief. Dit heeft grote gevolgen voor de HRM-praktijk. Zo bestaat na 1 juli 2015 de mogelijkheid van Hoger Beroep en Cassatie tegen de uitspraken van de kantonrechter, gelden andere termijnen voor het indienen van verzoekschriften, wijzigt de ketenbepaling van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en wordt een aanzegplicht bij einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geïntroduceerd. Daarnaast bent u in het geval van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst gebonden aan de wettelijke limitatieve opzeggingsgronden. Om u op de hoogte te brengen van het nieuwe ontslagrecht in de Wet Werk en Zekerheid organiseert FME de cursus Nieuw Ontslagrecht in de Wet Werk en Zekerheid en krijgt u antwoord op onder andere de volgende vragen:
Uitgaande missie India
Dit najaar zal DSI met een groep bedrijven India bezoeken om het MOU tussen Nederland en India op het gebied van sportinfrastructuur op te volgen. Renovatie van bestaande stadions voor de Indian Super League (voetbal) en aanleg van indoorsportfaciliteiten staan op de Indiase agenda.
Studiereis
FME Innovatiereis Silicon Valley
Innovatie is een belangrijk thema binnen ieder bedrijf in de foodsector. Als het over innoveren gaat wordt er vaak gekeken naar producten in de eigen branche. Maar wat gebeurt er als u een kijkje neemt in andere branches en een heel ander land? FME nodigt u uit om mee te gaan naar Silicon Valley en San Francisco voor een studiereis over innovatie. Silicon Valley is het Mekka op het gebied van innovatie.
Workshop
Workshop ‘Dossiervorming maakt ontslag makkelijker’ (Eindhoven)
Bereid u goed voor op ontslagbeslissing Met het nieuwe Ontslagrecht wordt het nog moeilijker om iemand te ontslaan als er geen goede of volledige dossieropbouw is. FME staat in de workshop ‘Dossiervorming maakt ontslag makkelijker’ uitgebreid stil bij het wettelijk systeem, voor zover van belang voor dossieropbouw.
Workshop
Integriteit management
Integriteit staat volop in de belangstelling. Helaas is de aanleiding een stroom van berichten rond gebrek aan integer handelen, zowel in de publieke als in de private sector. Mede hierdoor is het een beladen en gevoelig onderwerp. Hoe kunt u integriteit dan toch op een positieve manier onder de aandacht brengen van uw mensen? In deze workshop wordt nadrukkelijk ingegaan op de mogelijkheden die een organisatie heeft om integriteit in een organisatie te verankeren.
Workshop
De nieuwe ORGALIME-voorwaarden SI 14 en S2012
In februari 2014 zijn de nieuwe ORGALIME-voorwaarden voor internationale levering en installatie verschenen. Deze voorwaarden zijn bedoeld voor de situatie dat u als leverancier uw producten aan afnemers buiten Nederland verkoopt en levert, maar ook de verantwoordelijkheid neemt voor installatie/montage van deze producten. Het is van belang dat uw medewerkers tot in detail weten wat volgens de nieuwe voorwaarden de eigen verantwoordelijkheden zijn en welke zaken voor rekening en risico van de afnemer komen. Door deze trainingen worden uw medewerkers vertrouwd gemaakt met de toepassing van de nieuwe ORGALIME SI-voorwaarden, maar ook met de ORGALIME S 2012-voorwaarden (voor uitsluitend levering, dus zonder montage), die gedeeltelijk samenvallen met de SI 14-voorwaarden.
Workshop
Finance for non-financials
Tijdens deze workshop krijgt de deelnemer informatie over financiële documenten zoals de balans, de resultatenrekening en het cashflow-overzicht. Hierbij is het de bedoeling dat de deelnemer gaat begrijpen hoe succesvolle ondernemingen er uit zien maar ook dat hij/zij inzicht krijgt in de risico’s die aan het ondernemen verbonden zijn. Verbeter uw eigen financiële performance door naar deze workshop toe te komen.
Workshop
Juridische aspecten bij verkoop en levering van producten
■ Is mijn bedrijf bij ondeugdelijke levering aansprakelijk voor gevolgschade? ■ Hoe ver gaan mijn garantieverplichtingen? ■ Mijn afnemer is failliet gegaan; kan ik geleverde producten nog terugnemen?
Handelsmissie
Startersmissie Metaal & Techniek Duitsland
FME en Metaalunie organiseren een handelsmissie naar Nordrhein Westfalen voor startende exporteurs in de Metaal & Techniek. Een programma met bedrijfsbezoeken en matchmaking wordt uitgevoerd onder het Starters in International Business (SIB) instrument van de overheid.
Workshop
Een stappenplan voor spannende teksten
Hebt u dat ook wel eens? U probeert een tekst te lezen, maar halverwege loopt u vast en u voelt uw ogen dichtvallen. Opeens beseft u dat u een groot deel van het voorgaande al bent vergeten. Waarom zou u eigenlijk doorlezen?
Workshop
Personeel werven via social media
Werkzoekenden oriënteren zich massaal via internet. Op Social Media kunnen gebruikers met elkaar communiceren en informatie delen. Inmiddels heeft het merendeel van de Nederlandse internetters profielen op sites als: LinkedIn, Twitter en Facebook. Het gebruik van Social Media om vacatures onder de aandacht te brengen, biedt organisaties de kans om succesvoller personeel te werven.
Workshop
Workshop ‘Dossiervorming maakt ontslag makkelijker’ (Zoetermeer)
Bereid u goed voor op ontslagbeslissing Met het nieuwe Ontslagrecht wordt het nog moeilijker om iemand te ontslaan als er geen goede of volledige dossieropbouw is. FME staat in de workshop ‘Dossiervorming maakt ontslag makkelijker’ uitgebreid stil bij het wettelijk systeem, voor zover van belang voor dossieropbouw.
Workshop
Wegwijs in de CAO Metalektro
Bent u verantwoordelijk voor HR of maakt u deel uit van het management van een onderneming in de technologische industrie? Bent u op de hoogte van de mogelijkheden tot flexibilisering in de CAO?
Workshop
Veiligheidsbesef, gedrag en cultuur
De meeste bedrijven in de metalektro sector hebben de basis op het gebied van veiligheid en gezondheid prima geregeld. Tóch is er vaak onvoldoende veiligheidsbesef in het bedrijf wat leidt tot gezondheids- en veiligheidsrisico’s en helaas ook tot ongevallen. FME heeft een workshop ontwikkeld voor de verbetering van het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn en -gedrag. Het programma voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het gedrag-verbeteringsprogramma van de nieuwe VCA-lijst.
Workshop
De nieuwe ORGALIME-voorwaarden SI 14 en S2012
In februari 2014 zijn de nieuwe ORGALIME-voorwaarden voor internationale levering en installatie verschenen. Deze voorwaarden zijn bedoeld voor de situatie dat u als leverancier uw producten aan afnemers buiten Nederland verkoopt en levert, maar ook de verantwoordelijkheid neemt voor installatie/montage van deze producten.
Workshop
De winnende offerte
De uitnodiging van een klant of prospect om een offerte uit te brengen is heel plezierig. Echter, het maken van de perfecte offerte met voldoende onderscheidend vermogen levert menigeen hoofdbrekens op. De juiste toonzetting, de juiste argumenten, de juiste prijs; het zijn slechts enkele details, maar elk detail dient wel overwogen benaderd te worden, zodat het eindresultaat een overtuigende offerte oplevert. In deze training ontvangt de deelnemer de juiste praktische adviezen om een offerte te laten verworden tot een winnende offerte.
Beursdeelname
Holland Paviljoen Medica Düsseldorf
Na het succes van afgelopen jaar organiseert de Task Force Health Care opnieuw het initiatief om de Nederlandse life sciences & health sector collectief te positioneren op de Medica 2014.
Beursdeelname
Powered by Dutch Technology Innovation Plaza op MEDICA 2014
Workshop
Verlof: een doolhof
Een workshop over de verschillende verlofaanspraken Inclusief nieuwe vakantiewetgeving Als werkgever heeft u te maken met vele vormen van verlof: van een snipperdag tot zorgverlof, van zwangerschapsverlof via kraamverlof tot ouderschapsverlof. Wie van u heeft niet te maken met deeltijdverzoeken, verlofvragen van mantelzorgers of andere varianten van vrijaf? Nieuwe ontwikkelingen kondigen zich al aan: wetsvoorstel flexibel werken, duur zwangerschapsverlof uitbreiden.
Workshop
Het leren werken met ISF
Gedurende een training van twee dagen wordt de deelnemer vertrouwd gemaakt met het functiewaarderingssysteem ISF. Tijdens de training staat de vraag centraal hoe men binnen dit systeem de functies in het bedrijf kan waarderen en rangschikken. Na de training heeft de deelnemer inzicht in de werking en toepassing van het systeem en is de basiskennis aanwezig om ISF in de eigen onderneming, conform de daarvoor geldende kwalitatieve normen, toe te passen.
Workshop
P&O voor niet P&O'ers
Worden P&O-werkzaamheden in uw bedrijf ook door een niet-P&O'er uitgevoerd? In kleine organisaties is niet altijd ruimte voor een fulltime professioneel P&O-manager. De P&O-taken worden dan nogal eens uitgevoerd door een directiesecretaresse, managementassistente of niet P&O’er. Deze medewerkers hebben vaak onvoldoende kennis van en ervaring in het P&O-vak om alle voorkomende problemen optimaal te kunnen oplossen. In onze contacten met FME-lidbedrijven komen we deze situatie regelmatig tegen. FME heeft hiervoor een tweedaagse cursus 'P&O voor niet P&O’ers ontwikkeld. Hierin worden de meest voorkomende P&O-onderwerpen uit het dagelijkse leven op een praktische manier behandeld door een aantal deskundigen. De cursus bevat een aantal vakinhoudelijke onderwerpen en geeft ook ondersteuning in het persoonlijk functioneren van de deelnemer.
Workshop
Werkkostenregeling
Een groot aantal regels en eisen rondom onbelaste vergoedingen & verstrekkingen aan werknemers verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt de Werkkostenregeling (WKR). Met de WKR krijgt u als werkgever alle vrijheid om te bepalen welke kosten aan uw werknemers (onbelast) vergoed worden. Naast de financiële en fiscale aspecten zult u ook rekening moeten houden met aanpassingen op organisatorisch gebied: systemen en administraties dienen te worden aangepast in lijn met de WKR en misschien moeten arbeidsvoorwaarden wel aangepast worden met alle gevolgen van dien.
Beursdeelname
Holland Paviljoen op de International FoodTec India 2014
Van 14 tot en met 16 november 2014 vindt in de Bombay Exhibition Centre de vakbeurs International FoodTec India plaats. Deze beurs wordt eens per twee jaar georganiseerd en is dé beurs in India op het gebied van food processing equipment en technologie.
Beursdeelname
Holland Paviljoen op Aspire 4 Sports
Na het succes van vorig jaar organiseert Dutch Sports Infrastructure opnieuw een onderscheidend Holland paviljoen op de toonaangevende sporvakbeurs ‘Aspire 4 Sports’ in Qatar. Kijk voor meer informatie en een impressie van het Holland Paviljoen van vorig jaar op: www.dutchsportsinfrastructure.nl
Workshop
Workshop Exportcontrole & Sanctiebeleid
Deze workshop is voor bedrijven die technologische producten en diensten exporteren, maar zich niet of te weinig realiseren welke mogelijke risico’s zij lopen. De technologische industrie produceert een veelheid aan hoogwaardige producten, die kunnen vallen onder zogenaamde ‘strategische goederen’: goederen met een (mogelijke) militaire toepassing. Het kan dus zijn dat uw bedrijf producten of onderdelen levert die, zonder dat u het weet, vallen onder exportcontrole. Ook zakendoen met landen waarvoor sancties gelden zorgen voor een verhoogd bedrijfsrisico.
Workshop
De nieuwe ORGALIME-voorwaarden SI 14 en S2012
In februari 2014 zijn de nieuwe ORGALIME-voorwaarden voor internationale levering en installatie verschenen. Deze voorwaarden zijn bedoeld voor de situatie dat u als leverancier uw producten aan afnemers buiten Nederland verkoopt en levert, maar ook de verantwoordelijkheid neemt voor installatie/montage van deze producten.
Evenement
Voorlichtingsbijeenkomst ARBO
Ongevallen hebben een grote impact op mensen in het bedrijf. Tijdens de ARBO voorlichtingsbijeenkomsten zal dit onderwerp aandacht krijgen. Daarnaast krijgt u een update van de ontwikkelingen op diverse onderwerpen zoals arborisico’s en -normen. Naast FME zullen ook de verbetercoaches van '5xBeter' aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.
Workshop
Het behandelen van klachten ISF
De deelnemer wordt gedurende een eendaagse training vertrouwd gemaakt met het omgaan met klachten in de onderneming over de indeling van functies en de arbeidsomstandigheden. Behalve de theorie wordt met oefeningen ook ruime aandacht besteed aan de praktijk. Na de training kan de deelnemer een inschatting maken van de klacht en een advies uitbrengen aan de directie over het al dan niet gegrond zijn van een klacht.
Workshop
Privacy in de arbeidsrelatie
Internetbankieren, even een bericht op je Facebook-pagina plaatsen, je Hotmail checken: mag dat onder werktijd? En in welke mate mag je dit als werkgever controleren? Een heikel onderwerp omdat de meeste werknemers vinden dat de baas niet mag ‘snuffelen’ op hun werk-pc. Een Nederlandse werkgever moet een goede reden hebben om deze informatie te controleren. In de workshop Privacy in de arbeidsrelatie 2014 komen alle aspecten van privacy in de arbeidsrelatie aan bod.
Workshop
Brands & Trends: De succesvolle merken van de toekomst
Veel merken worstelen met de veranderende wereld. Zo wordt het ene bedrijf groot dankzij online en social media, waar anderen de grip op hun merk verliezen. De succesvolle merken van de toekomst zijn 'agile'. Ze bewegen soepel mee op de snel veranderende omgeving. In deze workshop leert u hoe u uw merk sterk maakt én houdt.
Workshop
Dossiervorming maakt ontslag makkelijker
Bereidt u goed voor op ontslagbeslissing. Met het nieuwe ontslagrecht wordt het nog moeilijker om iemand te ontslaan als er geen goede of volledige dossieropbouw is. FME staat in de workshop ‘Dossiervorming maakt ontslag makkelijker’ uitgebreid stil bij het wettelijk systeem, voor zover van belang voor dossieropbouw.
Workshop
Commerciële gesprekstechnieken voor salesmensen
In uw commerciële functie komt u in contact met bestaande en/of nieuwe klanten. De juiste aanpak van het verkoopgesprek is daarbij van wezenlijk belang om te komen tot resultaten. Communicatie is daarvoor de basis en daarmee essentieel om succesvol te zijn in uw vak.
Evenement
Voorlichtingsbijeenkomst ARBO
Ongevallen hebben een grote impact op mensen in het bedrijf. Tijdens de ARBO voorlichtingsbijeenkomsten zal dit onderwerp aandacht krijgen. Daarnaast krijgt u een update van de ontwikkelingen op diverse onderwerpen zoals arborisico’s en -normen. Naast FME zullen ook de verbetercoaches van '5xBeter' aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.
Workshop
Asia All-In, cultuurtraining Azië
U wilt zaken gaan doen in Azië? Maar hoe pakt u dat aan? En vooral: hoe gaat u effectief om met Aziatische zakenmensen? Elycio Talen laat u in één dag kennis maken met China, Japan, Korea en Singapore. Naast de enorme kansen die de Aziatische markt tegenwoordig te bieden heeft, krijgt u ook te maken met tal van uitdagingen. Onze workshop geeft antwoord op een aantal van die uitdagingen zodat Azië en zijn mensen aan het einde van de workshop concreet en begrijpelijk zijn geworden.
Handelsmissie
DES Uitgaande Missie Qatar
Qatar is de grootste LNG exporteur van ter wereld. Energy efficiency en process efficiency zijn belangrijke onderwerpen thema’s in de regio waar Nederlandse kennisinstellingen en Nederlandse toeleveranciers met vernieuwende technologieën een bijdrage aan kunnen leveren.
Workshop
Vertrouwenspersoon
De training Vertrouwenspersoon is voor werknemers die collega´s opvangen en begeleiden bij ongewenste omgangsvormen op het werk. In de training komen preventie en signalering van ongewenst gedrag aan de orde, en opvang en nazorg van slachtoffers. Deelnemers oefenen met het voeren van gesprekken met slachtoffers.
Workshop
Personeel werven via social media
Werkzoekenden oriënteren zich massaal via internet. Op Social Media kunnen gebruikers met elkaar communiceren en informatie delen. Inmiddels heeft het merendeel van de Nederlandse internetters profielen op sites als: LinkedIn, Twitter en Facebook. Het gebruik van Social Media om vacatures onder de aandacht te brengen, biedt organisaties de kans om succesvoller personeel te werven.
Workshop
Samenwerken met de ondernemingsraad
Als directeur of als personeelsmanager zult u het overleg met de ondernemingsraad voeren of daarbij betrokken zijn. Het is van belang dat u uw bevoegdheden en plichten kent, maar ook weet welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden de ondernemingsraad heeft.
Workshop
Wegwijs in de CAO Metaal en Techniek (Kleinmetaal)
Workshop voor (lijn)managers, P&O’ers en (salaris)administrateurs U bent verantwoordelijk voor P&O of geeft leiding in een bedrijf dat valt onder de CAO voor de Metaal en Techniek (kleinmetaal). U bent bekend met algemene wet- en regelgeving maar nog niet voldoende ingevoerd in de specifieke arbeidsvoorwaardelijke zaken die de CAO allemaal regelt.
Workshop
Omgaan met lastige klanten aan de telefoon
Als telefonisch medewerker , op bijvoorbeeld een klantenservice, de commerciële binnendienst of een helpdesk, bent u (vaak eerstelijns) het aanspreekpunt voor uw klanten. Heel vaak is de aanleiding voor de klant niet zo prettig omdat hij/zij bijvoorbeeld te maken heeft met een onduidelijkheid, een storing of een klacht. En u heeft als handicap dat u slechts verbaal kunt communiceren. Dat maakt het vak lastig, maar daar ligt ook de uitdaging!
Beursdeelname
Holland Energy House op Hannover Messe 2015
Unieke kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen Op het gebied van techniek is er één beurs wereldwijd die met kop en schouders boven alle andere uitsteekt: de Hannover Messe. In 2013 trok deze beurs 6.550 exposanten uit 62 landen met 220.000 bezoekers uit 93 landen. Dit is hét evenement voor de technologische industrie, met hooggekwalificeerde internationale bezoekers en een aantrekkelijk omlijstend programma. Voor deze editie van de Hannover Messe kunnen bedrijven, organisaties en kennisinstellingen in de energiesector zich door middel van het Holland Energy House presenteren in hal 27, Energy Generation and Storage.
Beursdeelname
Holland Paviljoen op Power-Gen 2015
Van 9 tot en met 11 juni 2015 vindt in de RAI in Amsterdam de vakbeurs Power-Gen Europe 2015 plaats. Jaarlijks nemen steeds meer bedrijven en organisaties uit de energiesector deel aan de Power-Gen Europe. Ook volgend jaar is de Nederlandse industrie prominent aanwezig met een Holland Paviljoen. Zeker nu deze editie in Nederland wordt gehouden. We willen graag aan de wereld zien wat wij in Nederland doen en kunnen: Nederlandse bedrijven op het gebied van productie, distributie en toelevering gerelateerd aan energie opwekking alsmede duurzame energie, bundelen hun krachten in een collectieve presentatie.
Beursdeelname
Holland Paviljoen op Gastech 2015, Singapore Expo
FME organiseert, in nauwe samenwerking met het exportplatform Dutch Energy Solutions, een collectieve Nederlandse beursinzending op wereldwijd de belangrijkste gasvakbeurs en conferentie, de Gastech.

Workshop
Lean Basistraining
Workshop
Het nieuwe ontslagrecht volgens de Wet Werk en Zekerheid
Workshop
Agenten en Distributeurs: juridische aandachtspunten en valkuilen
Training
HR-bijeenkomst FME-leden tot 150 personeelsleden Oost Nederland
Doorzoek de kennisbank of stel uw vraag aan één van onze specialisten!

Footer