Direct naar hoofdmenu / zoekveld
INLOGGEN | SITEMAP | ENGLISH | SERVICEDESK | PERS

ZoekenAgenda

Workshop
Europese praktijkrichtlijn Ecodesign
Op 18 februari 2014 is de Europese praktijkrichtlijn Ecodesign gelanceerd. De norm, volledig “Mechanical products – Methodology for reduction of environmental impacts in product design and development” CEN/TS 16524, is bij uitstek geschikt voor OEM bedrijven en hun toeleveranciers om een bestaand mechanisch product te evalueren en te verbeteren. De norm kan ook worden toegepast bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Deze methodiek is ontwikkeld door FME en Koninklijke Metaalunie in samenwerking met NEN en met input van Federatie NRK. De norm wordt als Nederlandse Praktijkrichtlijn door NEN uitgegeven.
Workshop
Lean manufacturing oriëntatie inloopsessie
Lean manufacturing. Wat is het en wat is er mee te verdienen? Waarom is dit programma zo populair? Vele bedrijven worstelen met deze vragen. Lean-principes invoeren heeft niet alleen consequenties voor productieafdelingen, maar grijpt in op de gehele organisatie tot en met verkoop aan toe. Hoe werkt dat in de praktijk? De workshop gaat in op dit soort elementaire vragen.
Workshop
Timemanagement
Hebt u zichzelf wel eens afgevraagd welke taken, rollen en bevoegdheden u hebt binnen uw werk? Welke drie rollen in uw top drie staan en welke taken daarbij horen? Kortom welke keuzes maakt u en welke prioriteiten stelt u in de hoeveelheid taken en opdrachten die u wilt of moet doen, en hoe maakt u dan deze keuzes? Met zorg voor uw verantwoordelijkheden, taken en uw eigen tijd.
Workshop
Nieuwe Orgalime-voorwaarden SI 14 en S 2012
In februari 2014 zijn de nieuwe ORGALIME-voorwaarden voor internationale levering en installatie verschenen. Deze voorwaarden zijn bedoeld voor de situatie dat u als leverancier uw producten aan afnemers buiten Nederland verkoopt en levert, maar ook de verantwoordelijkheid neemt voor installatie/montage van deze producten.
Workshop
Cybercriminaliteit: Loop ik ook gevaar? Wat kan ik ertegen doen?
Cybercrime is één van de snelst groeiende vormen van criminaliteit. Recent onderzoek wijst zelfs uit dat de wereldwijde omzet van cybercriminaliteit gelijk aan die van de omzet in de drugshandel. Onder cybercrime vallen criminele activiteiten waarbij gebruikt wordt gemaakt van ICT middelen. Cybercrime is geen “ver van mijn bed show”. Op Internet is China net zo ver weg als Amsterdam. Elke organisatie dient rekening te houden met deze vorm van criminaliteit.
Workshop
De nieuwe ORGALIME-voorwaarden SI 14 en S 2012
In februari 2014 zijn de nieuwe ORGALIME-voorwaarden voor internationale levering en installatie verschenen. Deze voorwaarden zijn bedoeld voor de situatie dat u als leverancier uw producten aan afnemers buiten Nederland verkoopt en levert, maar ook de verantwoordelijkheid neemt voor installatie/montage van deze producten.
Opleiding
Start opleiding Lean Worker
Op 12 februari 2015 start vanuit FME de nieuwe, branchegerichte, eenjarige opleiding Lean Worker. Deze opleiding is relevant omdat veel ondernemingen de impact van het Lean-traject onderschatten. Lean Manufacturing heeft echter zijn effectiviteit bewezen: u kunt uw levertijd en doorlooptijd er als bedrijf gegarandeerd mee terugdringen.
Workshop
Wegwijs in de CAO Metalektro
Bent u verantwoordelijk voor HR of maakt u deel uit van het management van een onderneming in de technologische industrie? Bent u op de hoogte van de mogelijkheden tot flexibilisering in de CAO?
Workshop
Garantie bij consumentenkoop; verhaal binnen de keten
Een consument heeft bij koop van producten op grond van de Nederlandse wet een ijzersterke positie. Een beperkte garantietermijn, bijvoorbeeld van 2 jaar, kan door een consument voor veel producten terzijde worden geschoven. Soms kan aanspraak worden gemaakt op een garantie van meer dan 10 jaar. Zelfs als de consument een beperkte garantietermijn nadrukkelijk heeft geaccepteerd, is hij daar niet aan gebonden. Tijdens de gehele levensduur van een product kan de consument aanspraak maken op kosteloze reparatie van gebreken, tenzij aan specifieke voorwaarden is voldaan. En ook dan hoeft slechts een gedeelte van de reparatiekosten te worden betaald. Een detailhandelaar kan zijn kosten voor garantieclaims van consumenten één-op-één verhalen op zijn voorschakel, dus op de fabrikant of importeur. Commerciële formules als “verlengde garantie” kunnen een oneerlijke handelspraktijk opleveren, waarvoor de Consumentenautoriteit hoge boetes kan opleggen.
Workshop
De fiscus op bezoek, hoe gaat u hiermee om?
Iedere onderneming wordt vroeg of laat geconfronteerd met een controle door de fiscus. Daarbij is van het grootste belang dat u op de hoogte bent van uw fiscale rechten en plichten. Zo bent u als ondernemer om te beginnen verplicht mee te werken aan een controle. Ook moet u een administratie voeren, maar welke informatie dient deze allemaal te bevatten? Welke documenten moet u bewaren en kan de controleur zomaar alles inzien? Ook heeft u een informatieplicht, maar hoe verreikt deze eigenlijk? De inspecteur kan immers ook teveel vragen. Bovendien dient hij altijd de redelijkheid in acht te nemen, maar wat verstaan we hier precies onder? En hoe oordeelde de rechter hierover in het verleden? Welke sancties dreigen er bij een fout, wat kunt u bij een conflict en wanneer is het verstandig om naar de rechter te stappen en wat kost dat? Talloze vragen waarop in deze workshop het antwoord krijgt.
Handelsmissie
Healthcare Missie naar de Wereldbank
Van 3 t/m 5 maart 2015 organiseert Task Force Health Care (TFHC), in samenwerking met de Nederlandse ambassade te Washington D.C., een specifieke healthcare missie naar de Washington D.C. voor de Nederlandse Life Sciences & Health sector. De missie staat in het teken van de Wereldbank Groep.
Workshop
Mijn bedrijf in het nieuws
Het zelf genereren van gratis redactionele aandacht in de media is lastig en lukt niet altijd. Persberichten worden nooit volledig overgenomen en een zelfgeschreven artikel voor een vakblad krijgt niet de erkenning die het verdient. Tijdens de workshop Mijn bedrijf in het nieuws leren de deelnemers de werking van redacties en de informatiebehoefte van journalisten kennen. De workshop zet bedrijfsactiviteiten in een mediageniek perspectief en leert deelnemers om de publiciteitswaarde van hun werkzaamheden, hun visies en opinies te beoordelen. Men leert hoofd- en bijzaken te scheiden en om het verhaal in toegankelijke bewoording te formuleren. Altijd in nauwe samenhang met de organisatiedoelstellingen.
Workshop
Overtuigend en authentiek presenteren
Een goede presentatie is meer dan een verhaal bij een serie powerpoint-sheets. Alleen gedegen kennis over het onderwerp is niet voldoende. U wilt uw toehoorders boeien en u dient ze dus te overtuigen van uw boodschap. In deze workshop “Overtuigend en authentiek Presenteren” leert u de kneepjes van het vak: u krijgt inzicht in uw eigen stijl van presenteren en leert die te versterken. Naast de technische presentatievaardigheid staat dus de vaardigheid om overtuigend te zijn centraal. Kortom, overtuiging als motor van uw boodschap.
Workshop
De Zieke Werknemer
Wat zijn uw rechten en plichten als werkgever als één van uw werknemers ziek wordt? Wat zijn de werkgeversverplichtingen gedurende de eerste twee ziektejaren? En waaraan moet de werknemer medewerking verlenen? Hoelang moet worden getracht de werknemer te re-integreren?
Workshop
Veiligheidsbesef, gedrag en cultuur
De meeste bedrijven in de metalektro sector hebben de basis op het gebied van veiligheid en gezondheid prima geregeld. Tóch is er vaak onvoldoende veiligheidsbesef in het bedrijf wat leidt tot gezondheids- en veiligheidsrisico’s en helaas ook tot ongevallen. FME heeft een workshop ontwikkeld voor de verbetering van het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn en -gedrag. Het programma voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het gedrag-verbeteringsprogramma van de nieuwe VCA-lijst.
Workshop
Zakelijk en commercieel schrijven
De communicatie met de markt verloopt voor een belangrijk deel via schriftelijk taalgebruik. Daarbij kan het zowel gaan om heldere overdracht van informatie als om werving van nieuwe klanten. Maar in beide gevallen moet de boodschap goed overkomen en gaat het om een aantrekkelijke en originele presentatie van producten of diensten. Hoe worden doelgroepen geïnteresseerde (potentiële) afnemers? Uiteraard zoekt men daarvoor de juiste mix van marketing-communicatiemiddelen. Adequaat taalgebruik is daarvan een van de vele aspecten, maar wel een zeer belangrijk aspect. Gelukkig is succesvol commercieel schrijven te leren. Op de eerste plaats door de schrijfstijl te onderwerpen aan een aantal ‘maatregelen’. Primair gaat het om effectief en efficiënt formuleren, zonder overbodigheden. Daarmee zetten de deelnemers de eerste stap op weg naar het volgende doel: aantrekkelijk formuleren. Schrijven wordt verleiden.
Handelsmissie
Handelsmissie Agrifood en Tuinbouw naar Centraal Amerika
Van 8 t/m 14 maart 2015 organiseert FME in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een handelsmissie naar Centraal-Amerika. Gedurende 7 dagen voert de missie langs Nicaragua, Guatemala en Costa Rica. De belangrijkste thema’s die centraal staan in deze missie zijn tuinbouw en agrifood.
Opleiding
Start Lean Office Training
Wegens groot succes gaat op 12 maart 2015 opnieuw de 5-daagse Lean Office training van start. De training wordt georganiseerd door FME. Ook in de engineering en office omgeving blijkt de behoefte groot te zijn aan Lean. Veel bedrijven weten dat juist hier nog veel verspillingen zitten, maar zijn nog niet in staat adequaat - ook in deze omgeving – met Lean aan de slag te gaan.
Workshop
Workshop exportstrategie in de technologische industrie
Op donderdag 12 maart organiseert FME een workshop exportstrategie voor startende en groeiende exporteurs in de technologische industrie. Deze workshop richt zich op het starten met export, de langere termijndoelen die u wilt bereiken en de beslissingen die genomen moeten worden voorafgaand aan het betreden van een nieuwe buitenlandse markt.
Handelsmissie
Offshore wind missie naar Denemarken en Noord-Duitsland
Van 17 tot en met 20 maart 2015 organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in samenwerking met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken een missie naar Denemarken en Noord-Duitsland onder leiding van minister Ploumen. Cleantech Holland/FME is medeorganisator van het Offshore Wind-programma binnen deze missie.
Workshop
Lean Basis
Een uitgebreide kennismaking met de Lean principes. Alle Lean technieken in een dag aan de hand van een spelvorm. Ervaar zelf in een dag de kracht van Lean.
Beursdeelname
Holland Energy House op Hannover Messe 2015
Unieke kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen Op het gebied van techniek is er één beurs wereldwijd die met kop en schouders boven alle andere uitsteekt: de Hannover Messe. In 2013 trok deze beurs 6.550 exposanten uit 62 landen met 220.000 bezoekers uit 93 landen. Dit is hét evenement voor de technologische industrie, met hooggekwalificeerde internationale bezoekers en een aantrekkelijk omlijstend programma. Voor deze editie van de Hannover Messe kunnen bedrijven, organisaties en kennisinstellingen in de energiesector zich door middel van het Holland Energy House presenteren in hal 27, Energy Generation and Storage.
Beursdeelname
Holland High Tech House op Hannover Messe 2015
Unieke kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen Op het gebied van industrie is er één beurs wereldwijd die met kop en schouders boven alle andere uitsteekt: De Hannover Messe. In 2014, toen Nederland gastland was, trok deze beurs 5000 exposanten uit meer dan 100 landen met 180.000 internationale bezoekers. Dit is hét evenement voor de technologische industrie, met hooggekwalificeerde internationale bezoekers en een aantrekkelijk programma.
Beursdeelname
Holland Paviljoen op de Connecting Healthcare IT 2015
Van 14 tot en met 16 april 2015 vindt in Berlijn de vakbeurs Connecting Healthcare IT (conhIT) plaats. Deze specialistische beurs is inmiddels uitgegroeid tot Europa’s belangrijkste beurs op het gebied van gezondheidszorg en IT. In 2014 presenteerden 359 exposanten uit 10 landen tijdens de conhIT innovaties en trends voor de IT in de gezondheidszorg en werd de beurs door 6.495 bezoekers uit 65 landen bezocht.
Workshop
Workshop Exportcontrole & Sanctiebeleid
Deze workshop is voor bedrijven die technologische producten en diensten exporteren, maar zich niet of te weinig realiseren welke mogelijke risico’s zij lopen. De technologische industrie produceert een veelheid aan hoogwaardige producten, die kunnen vallen onder zogenaamde ‘strategische goederen’: goederen met een (mogelijke) militaire toepassing. Het kan dus zijn dat uw bedrijf producten of onderdelen levert die, zonder dat u het weet, vallen onder exportcontrole. Ook zakendoen met landen waarvoor sancties gelden zorgen voor een verhoogd bedrijfsrisico.
Beursdeelname
Holland paviljoen op vakbeurs Project Qatar 2015 - Registreer nu!
FME organiseert van 4 tot 7 mei 2015, in nauwe samenwerking met de Nederlandse Ambassade in Qatar, voor de eerste maal een Holland Paviljoen op de belangrijke vakbeurs Project Qatar.
Beursdeelname
Holland Paviljoen op de African Utility Week van 12-14 mei 2015 in Kaapstad
Wilt u exposeren op het grootste en meest uitgebreide evenement op het gebied van energie-opwekking, transmissie, distributie, metering, renewable energy en energy efficiency op het Afrikaanse continent? Meld u dan nu aan voor het Holland Paviljoen op de African Utility Week.
Beursdeelname
Holland Paviljoen op Power-Gen 2015
Van 9 tot en met 11 juni 2015 vindt in de RAI in Amsterdam de vakbeurs Power-Gen Europe 2015 plaats. Jaarlijks nemen steeds meer bedrijven en organisaties uit de energiesector deel aan de Power-Gen Europe. Ook volgend jaar is de Nederlandse industrie prominent aanwezig met een Holland Paviljoen. Zeker nu deze editie in Nederland wordt gehouden. We willen graag aan de wereld zien wat wij in Nederland doen en kunnen: Nederlandse bedrijven op het gebied van productie, distributie en toelevering gerelateerd aan energie opwekking alsmede duurzame energie, bundelen hun krachten in een collectieve presentatie.

Workshop
Europese praktijkrichtlijn Ecodesign
Workshop
Lean manufacturing oriëntatie inloopsessie
Workshop
Timemanagement
Workshop
Nieuwe Orgalime-voorwaarden SI 14 en S 2012
Doorzoek de kennisbank of stel uw vraag aan één van onze specialisten!

Technostarters

Technostarters

Footer