Direct naar hoofdmenu / zoekveld
INLOGGEN | SITEMAP | ENGLISH | SERVICEDESK | PERS

ZoekenAgenda

Workshop
Het leren werken met ISF
Gedurende een training van twee dagen wordt de deelnemer vertrouwd gemaakt met het functiewaarderingssysteem ISF. Tijdens de training staat de vraag centraal hoe men binnen dit systeem de functies in het bedrijf kan waarderen en rangschikken. Na de training heeft de deelnemer inzicht in de werking en toepassing van het systeem en is de basiskennis aanwezig om ISF in de eigen onderneming, conform de daarvoor geldende kwalitatieve normen, toe te passen.
Workshop
Lijmvaardigheden
De eendaagse workshop Lijmvaardigheden is samengesteld voor deelnemers die in de praktijk nog niet of weinig lijmen. Toepassingen voor lijmverbindingen zijn er legio, bijvoorbeeld in de medische-, bouw-, transport-,elektronica- en maritieme sector. Maar ook bij lucht- en ruimtevaart, klimaatbeheersing, metaalverwerking zijn lijmtoepassingen te vinden. Het is van belang dat iedereen die werkzaam is in de techniek kennis heeft van lijmverbindingen. Deze eendaagse workshop is daar de ideale opstap voor.
Workshop
In 10 stappen naar resultaat en competentiemanagement
Het verbeteren van de performance van uw organisatie heeft uw dagelijkse aandacht. Resultaat is immers uiteindelijk het enige dat telt. U kunt het zich niet veroorloven dat kwaliteiten van medewerkers niet goed worden benut en dat managers zich onvoldoende bewust zijn van hun belangrijke ondersteunende taak hierin. Met resultaatgericht managen van competenties helpt u ‘de juiste persoon op de juiste plaats’ te krijgen en brengt u de performance van uw organisatie op een hoger plan.
Bijeenkomst nieuwe productregelgeving Eindhoven
De Europese wet- en regelgeving op het gebied van technologische producten is complex en verandert. FME organiseert een regionale bijeenkomst om u te informeren over de recente veranderingen van Europese productrichtlijnen en de daarmee beoogde stroomlijning en de gevolgen daarvan voor u. Ook wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen in het markttoezicht op de uitvoering van de productregelgeving en de consequenties daarvan.
Bijeenkomst FME Cluster Life Sciences & Health bij Achmea
Op donderdag 18 september 2014 vindt er op uitnodiging van zorgverzekeraar Achmea een bijeenkomst plaats met het FME-cluster Life Sciences & Health. Aan deze bijeenkomst zullen ook zes lidbedrijven deelnemen. Het doel van deze bijeenkomst is het bespreken van de FME-plannen ten aanzien van de hart- en vaatziekten en het bekijken van de mogelijkheden voor ondersteuning van Achmea hierin.
Workshop
Dossiervorming maakt ontslag makkelijker (Dordrecht)
Bereid u goed voor op ontslagbeslissing Met het nieuwe Ontslagrecht wordt het nog moeilijker om iemand te ontslaan als er geen goede of volledige dossieropbouw is. FME staat in de workshop ‘Dossiervorming maakt ontslag makkelijker’ uitgebreid stil bij het wettelijk systeem, voor zover van belang voor dossieropbouw.
Handelsmissie
Life Sciences & Health missie naar Denemarken
Van 22 tot 26 september organiseert de Task Force Health Care in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Ambassade te Kopenhagen een Healthcare missie naar Denemarken voor de Nederlandse Life Sciences & Health sector.
Workshop
Extra workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 22 september/Deventer
Heeft u de workshops Actualiteiten Arbeidsrecht in juni gemist? Dan kunt u zich nu inschrijven voor de extra workshops die FME Advocaten in september organiseert. In de workshop wordt aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht, zoals nieuwe wetgeving en recente rechterlijke uitspraken. Een praktijkgerichte workshop die voor iedere P&O’er onmisbaar is. Als u in juni hebt deelgenomen aan deze eerste serie of als u zich gaat inschrijven voor de extra ronde in september, kunt u nog steeds gebruik maken van het abonnement waarmee u een combinatiekorting krijgt op de vervolgworkshop in oktober.
Workshop
Garantie bij consumentenkoop; verhaal binnen de keten
Een consument heeft bij koop van producten op grond van de Nederlandse wet een ijzersterke positie. Een beperkte garantietermijn, bijvoorbeeld van 2 jaar, kan door een consument voor veel producten terzijde worden geschoven. Soms kan aanspraak worden gemaakt op een garantie van meer dan 10 jaar. Zelfs als de consument een beperkte garantietermijn nadrukkelijk heeft geaccepteerd, is hij daar niet aan gebonden. Tijdens de gehele levensduur van een product kan de consument aanspraak maken op kosteloze reparatie van gebreken, tenzij aan specifieke voorwaarden is voldaan. En ook dan hoeft slechts een gedeelte van de reparatiekosten te worden betaald. Een detailhandelaar kan zijn kosten voor garantieclaims van consumenten één-op-één verhalen op zijn voorschakel, dus op de fabrikant of importeur. Commerciële formules als “verlengde garantie” kunnen een oneerlijke handelspraktijk opleveren, waarvoor de Consumentenautoriteit hoge boetes kan opleggen.
Workshop
Projectmatig werken
Werkzaamheden kunnen op verschillende manieren worden gepland en uitgevoerd. Afhankelijk van hun aard kan men daar een ingewikkelde en dure manier voor kiezen of ze juist op zo eenvoudig mogelijke wijze doen. Projectmanagement is een ‘dure en ingewikkelde’ manier, die zeer goede resultaten oplevert indien het project de moeite waard is. Zo niet, dan wordt het schieten met een kanon op een mug.
Workshop
TIG-lassen, laskennis opgefrist
Het TIG-lassen is een proces dat veel toegepast wordt in situaties waar hoge eisen gesteld worden aan het laswerk. Het proces kent een uitstekende procescontrole door de gescheiden beïnvloeding van warmte en toevoeging. Het lassen van grondlagen in pijpen is een goed voorbeeld waarbij deze eigenschap tot zijn recht komt. Daarnaast verloopt het lasproces slak- en spatvrij hierdoor wordt het gebruikt om een groot aantal verschillende metalen te lassen. Ondanks dat dit lasproces al jaren in een groot aantal industriële sectoren wordt toegepast is het goed om eens stil te staan bij de laatste ontwikkelingen het TIG lassen.
Workshop
Doing business in English
Veel mensen zijn zakelijk succesvol zonder dat ze perfect Engels spreken, maar op het moment dat er intense concurrentie is, telt de taalbeheersing. Het Britse CILT (Centre for Languages) heeft onderzoek gedaan naar talenkennis in het midden- en kleinbedrijf en de eventuele invloed hiervan op de resultaten. De voornaamste conclusie was dat marktverlies voor een aanzienlijk deel te wijten is aan het gebrek van talige competenties, waardoor commerciële kansen niet optimaal worden benut. Wilt u uw sales skills in het Engels verder verbeteren, dan mag u deze kans niet missen!
Workshop
Personeel werven via social media
Werkzoekenden oriënteren zich massaal via internet. Op Social Media kunnen gebruikers met elkaar communiceren en informatie delen. Inmiddels heeft het merendeel van de Nederlandse internetters profielen op sites als: LinkedIn, Twitter en Facebook. Het gebruik van Social Media om vacatures onder de aandacht te brengen, biedt organisaties de kans om succesvoller personeel te werven.
Workshop
Extra workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 23 september in Bunnik
Heeft u de workshops Actualiteiten Arbeidsrecht in juni gemist? Dan kunt u zich nu inschrijven voor de extra workshops die FME Advocaten in september organiseert. In de workshop wordt aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht, zoals nieuwe wetgeving en recente rechterlijke uitspraken. Een praktijkgerichte workshop die voor iedere P&O’er onmisbaar is. Als u in juni hebt deelgenomen aan deze eerste serie of als u zich gaat inschrijven voor de extra ronde in september, kunt u nog steeds gebruik maken van het abonnement waarmee u een combinatiekorting krijgt op de vervolgworkshop in oktober.
Workshop
Bijeenkomst nieuwe productregelgeving Zwolle
De Europese wet- en regelgeving op het gebied van technologische producten is complex en verandert. FME organiseert een regionale bijeenkomst om u te informeren over de recente veranderingen van Europese productrichtlijnen en de daarmee beoogde stroomlijning en de gevolgen daarvan voor u. Ook wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen in het markttoezicht op de uitvoering van de productregelgeving en de consequenties daarvan.
Workshop
Het behandelen van klachten ISF
De deelnemer wordt gedurende een eendaagse training vertrouwd gemaakt met het omgaan met klachten in de onderneming over de indeling van functies en de arbeidsomstandigheden. Behalve de theorie wordt met oefeningen ook ruime aandacht besteed aan de praktijk. Na de training kan de deelnemer een inschatting maken van de klacht en een advies uitbrengen aan de directie over het al dan niet gegrond zijn van een klacht.
Workshop
Verlof: Een doolhof
Een workshop over de verschillende verlofaanspraken Inclusief nieuwe vakantiewetgeving Als werkgever heeft u te maken met vele vormen van verlof: van een snipperdag tot zorgverlof, van zwangerschapsverlof via kraamverlof tot ouderschapsverlof. Wie van u heeft niet te maken met deeltijdverzoeken, verlofvragen van mantelzorgers of andere varianten van vrijaf? Nieuwe ontwikkelingen kondigen zich al aan: wetsvoorstel flexibel werken, duur zwangerschapsverlof uitbreiden.
Workshop
Bijeenkomst nieuwe productregelgeving Amsterdam
De Europese wet- en regelgeving op het gebied van technologische producten is complex en verandert. FME organiseert een regionale bijeenkomst om u te informeren over de recente veranderingen van Europese productrichtlijnen en de daarmee beoogde stroomlijning en de gevolgen daarvan voor u. Ook wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen in het markttoezicht op de uitvoering van de productregelgeving en de consequenties daarvan.
Workshop
Energie factuurcontrole
Energiefacturen zijn ingewikkeld en vaak lastig om te ontcijferen. STENIM biedt in samenwerking met FME College de leden van FME de mogelijkheid om aan een workshop Factuurcontrole deel te nemen. Tijdens deze workshop leert u waar u op moet letten bij het controleren van uw energiefacturen.
Opleiding
Start Lean Worker opleiding
Op 25 september 2014 start FME weer de branchegerichte, eenjarige opleiding Lean Worker. Deze opleiding is relevant omdat veel ondernemingen de impact van het Lean-traject onderschatten. Lean Manufacturing heeft echter zijn effectiviteit bewezen: u kunt uw levertijd en doorlooptijd er als bedrijf gegarandeerd flink mee terugdringen.
Workshop
Vertrouwenspersoon
De training Vertrouwenspersoon is voor werknemers die collega´s opvangen en begeleiden bij ongewenste omgangsvormen op het werk. In de training komen preventie en signalering van ongewenst gedrag aan de orde, en opvang en nazorg van slachtoffers. Deelnemers oefenen met het voeren van gesprekken met slachtoffers.
Workshop
Extra workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 25 september
Heeft u de workshops Actualiteiten Arbeidsrecht in juni gemist? Dan kunt u zich nu inschrijven voor de extra workshops die FME Advocaten in september organiseert. In de workshop wordt aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht, zoals nieuwe wetgeving en recente rechterlijke uitspraken. Een praktijkgerichte workshop die voor iedere P&O’er onmisbaar is. Als u in juni hebt deelgenomen aan deze eerste serie of als u zich gaat inschrijven voor de extra ronde in september, kunt u nog steeds gebruik maken van het abonnement waarmee u een combinatiekorting krijgt op de vervolgworkshop in oktober.
Workshop
Interne auditor VCA
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen. VCA bestaat sinds 1994. Vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven en aannemers wilden een systeem opzetten om aannemersorganisaties objectief te toetsen op hun veiligheidsbeleid en -prestaties. Inmiddels wordt de VCA algemeen erkend als de industriestandaard en zijn in Nederland ruim 12.000 bedrijven gecertificeerd voor VCA.
Workshop
Extra workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 26 september/Eindhoven
Heeft u de workshops Actualiteiten Arbeidsrecht in juni gemist? Dan kunt u zich nu inschrijven voor de extra workshops die FME Advocaten in september organiseert. In de workshop wordt aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht, zoals nieuwe wetgeving en recente rechterlijke uitspraken. Een praktijkgerichte workshop die voor iedere P&O’er onmisbaar is. Als u in juni hebt deelgenomen aan deze eerste serie of als u zich gaat inschrijven voor de extra ronde in september, kunt u nog steeds gebruik maken van het abonnement waarmee u een combinatiekorting krijgt op de vervolgworkshop in oktober.
Workshop
Timemanagement
Hebt u zichzelf wel eens afgevraagd welke taken, rollen en bevoegdheden u hebt binnen uw werk? Welke drie rollen in uw top drie staan en welke taken daarbij horen? Kortom welke keuzes maakt u en welke prioriteiten stelt u in de hoeveelheid taken en opdrachten die u wilt of moet doen, en hoe maakt u dan deze keuzes? Met zorg voor uw verantwoordelijkheden, taken en uw eigen tijd.
Workshop
Wegwijs in de cao Metaal en Techniek (kleinmetaal)
Workshop voor (lijn)managers, P&O’ers en (salaris)administrateurs U bent verantwoordelijk voor P&O of geeft leiding in een bedrijf dat valt onder de cao voor de Metaal en Techniek (kleinmetaal). U bent bekend met algemene wet- en regelgeving maar nog niet voldoende ingevoerd in de specifieke arbeidsvoorwaardelijke zaken die de cao allemaal regelt.
Workshop
MIG/MAG-lassen, laskennis opgefrist
De MIG/MAG-lasprocessen worden het meest toegepast in de Nederlandse industrie. Het proces kent een grote flexibiliteit in toepassing en efficiëntie. Daarnaast leent het MIG/MAG-proces zich uitstekend om te mechaniseren of te automatiseren. Door steeds meer kennis op het gebied van de lasapparatuurregelingen en het lasbooggedrag zijn in de afgelopen jaren behoorlijk wat procesvarianten op de markt gebracht. Al deze varianten zijn voor een speciaal toepassingsgebied ontwikkeld en streven, met een eenvoudige instelling, een stabiele boog en een verhoging van de efficiëntie na. Daarnaast veranderen ook de normen op het gebied van de aanduidingen van lasprocessen, beschermgassen en toevoegmaterialen. In deze laagdrempelige workshop worden deze ontwikkelingen op een rijtje gezet.
Workshop
Verhoog uw effectiviteit in de binnendienst
De functie van binnendienstmedewerker is van onmiskenbaar belang in het commerciële proces. Hij is de spil in de klantcontacten en communicatie met de klant is voor zijn functie dan ook van wezenlijk belang. Echter, als men het eigen gedrag en de eigen gesprekken met de klant eens goed onder de loep neemt, blijkt vaak dat niet ‘alles’ eruit is gehaald. Wat vaak gebeurt, is dat de binnendienstmedewerker in de loop der jaren, ongemerkt, vervallen is in bepaalde gewoontes en patronen. Deze workshop is gericht op het verbeteren van de slagvaardigheid van de binnendienstmedewerker en verbetert daarmee de commerciële resultaten. Bijkomend voordeel is (nog) meer plezier in het werk.
Opleiding
Start opleiding Lean Office
Leer in vijf dagen welke verspillingen er in uw kantooromgeving schuilen en hoe deze effectief kunt bestrijden.
Handelsmissie
DES Uitgaande Missie Arabische Emiraten
De productiecapaciteit in de UAE zal volgens planning in 2018 aanzienlijk zijn verhoogd. Verder zijn er veel ontwikkelingen op enhanced oil recovery (EOR) technologieën om maximale resultaten uit onshore en offshore projecten te behalen.
Workshop
De monteur als ambassadeur
Monteurs komen dagelijks bij hun klanten. Soms is dat vanuit een routinecontrole, maar vaak is de aanleiding voor de klant minder prettig omdat hij bijvoorbeeld te maken heeft met een storing. Voor de organisatie echter betekent dit wederom een contactmoment met de klant, waarbij voor de monteur de taak is weggelegd om zo klantvriendelijk mogelijk te werk te gaan en een zo goed mogelijke oplossing te bieden. De monteur is niet alleen de technisch specialist, maar hij is tevens in de gelegenheid om in commercieel opzicht een bijdrage te leveren aan de relatie tussen uw organisatie en de klant. Kortom; de monteur is op dat moment het visitekaartje van de organisatie. Maar hoe dient de monteur nu om te gaan met deze klant? Hoe kan hij, in commercieel opzicht, zijn vragen het beste beantwoorden? En hoe gaat hij om met klachten die deze klant wellicht naar hem uit? Op deze en vele andere vragen geeft deze workshop de juiste antwoorden en tips.
Uitgaande missie Hongarije
Het New Puskás Ferenc Stadium in Budapest is kandidaat host voor het EK 2020. Dit stadion zal tussen 2014 en 2017 volledig worden gerenoveerd. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan overige sport infrastructurele projecten in Hongarije.
Handelsmissie
Uitgaande missie Qatar
De bouw van stadions in Qatar zullen in 2014 grotendeels worden aanbesteed. Dit najaar organiseert DSI een bezoek aan Qatar om contacten met de Supreme Committee for Legacy & Delivery op te volgen. Tevens staat een bezoek aan het bouwbedrijf Redco op de planning.
Workshop
Zakelijk en commercieel schrijven
De communicatie met de markt verloopt voor een belangrijk deel via schriftelijk taalgebruik. Daarbij kan het zowel gaan om heldere overdracht van informatie als om werving van nieuwe klanten. Maar in beide gevallen moet de boodschap goed overkomen en gaat het om een aantrekkelijke en originele presentatie van producten of diensten. Hoe worden doelgroepen geïnteresseerde (potentiële) afnemers? Uiteraard zoekt men daarvoor de juiste mix van marketing-communicatiemiddelen. Adequaat taalgebruik is daarvan een van de vele aspecten, maar wel een zeer belangrijk aspect. Gelukkig is succesvol commercieel schrijven te leren. Op de eerste plaats door de schrijfstijl te onderwerpen aan een aantal ‘maatregelen’. Primair gaat het om effectief en efficiënt formuleren, zonder overbodigheden. Daarmee zetten de deelnemers de eerste stap op weg naar het volgende doel: aantrekkelijk formuleren. Schrijven wordt verleiden.
Workshop
Het maken van functieomschrijvingen ISF
Gedurende twee (niet opeenvolgende) dagen leren de deelnemers functieomschrijvingen te maken waarbij veel aandacht wordt besteed aan de eisen die aan een goede functieomschrijving worden gesteld. Een goede omschrijving vormt de basis voor een adequate invoering van een functiewaar-deringssysteem. In dit geval het Integraal Systeem van Functiewaardering) Aan de hand van de informatie die een omschrijving verschaft, worden functies met ISF gewaardeerd. Deze waarderin-gen leiden dan uiteindelijk tot de rangordening van de functies en een eventuele koppeling aan betalingen.
Evenement
FME Conecta 2014
Het netwerkevent van FME Internationaal Ondernemen voor internationaal actieve ondernemingen in de technologische industrie. Noteert u deze datum alvast in de agenda!
Workshop
Geld verdienen met uw aangifte
De deelnemer ervaart hoe hij op een legale manier zijn belastingaanslag zo laag mogelijk houdt. Welke specifieke voordelen zijn voor ondernemers weggelegd en met welke fiscale wijzigingen moet hij in 2013 en 2014 rekening houden? Ook aan de orde komt wat hij kan doen als de inspecteur niet akkoord gaat en hoe hij dan toch zijn recht kan halen?
Workshop
Europese praktijkrichtlijn Ecodesign
Op 18 februari 2014 is de Europese praktijkrichtlijn Ecodesign gelanceerd. De norm, volledig “Mechanical products – Methodology for reduction of environmental impacts in product design and development” CEN/TS 16524, is bij uitstek geschikt voor OEM bedrijven en hun toeleveranciers om een bestaand mechanisch product te evalueren en te verbeteren. De norm kan ook worden toegepast bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Deze methodiek is ontwikkeld door FME en Koninklijke Metaalunie in samenwerking met NEN en met input van Federatie NRK. De norm wordt als Nederlandse Praktijkrichtlijn door NEN uitgegeven.
Handelsmissie
Handelsmissie Vietnam
FME organiseert in samenwerking met de Koninklijke Metaalunie en het CBI van 4 tot en met 10 oktober 2014 een handelsmissie naar Ho Chi Minh, Vietnam. Het voornaamste doel van de missie is het leggen van contacten met bedrijven en organisaties in Vietnam voor samenwerking, opzetten productiefaciliteit, export en sourcing.
Workshop
Roestvaststaal-lassen, laskennis opgefrist
Roestvaststaal wordt in toenemende mate gebruikt als constructiemateriaal. Het is in aanschaf duurder dan ongelegeerd staal maar het biedt dan ook een aantal bijzondere eigenschappen in de vorm van corrosie- en hittevastheid. Deze eigenschappen kunnen door onoordeelkundige bewerkingen teniet worden gedaan. Ook het lassen van roestvaststaal vraagt om specialisme. In deze workshop wordt op een praktische wijze ingegaan op verschillende soorten roestvaststaal, de eigenschappen en de lasbaarheid.
Workshop
Wegwijs in de CAO Metalektro
Bent u verantwoordelijk voor HR of maakt u deel uit van het management van een onderneming in de technologische industrie? Bent u op de hoogte van de mogelijkheden tot flexibilisering in de CAO?
Workshop
De monteur als ambassadeur
Monteurs komen dagelijks bij hun klanten. Soms is dat vanuit een routinecontrole, maar vaak is de aanleiding voor de klant minder prettig omdat hij bijvoorbeeld te maken heeft met een storing. Voor de organisatie echter betekent dit wederom een contactmoment met de klant, waarbij voor de monteur de taak is weggelegd om zo klantvriendelijk mogelijk te werk te gaan en een zo goed mogelijke oplossing te bieden. De monteur is niet alleen de technisch specialist, maar hij is tevens in de gelegenheid om in commercieel opzicht een bijdrage te leveren aan de relatie tussen uw organisatie en de klant. Kortom; de monteur is op dat moment het visitekaartje van de organisatie. Maar hoe dient de monteur nu om te gaan met deze klant? Hoe kan hij, in commercieel opzicht, zijn vragen het beste beantwoorden? En hoe gaat hij om met klachten die deze klant wellicht naar hem uit? Op deze en vele andere vragen geeft deze workshop de juiste antwoorden en tips.
Workshop
Samenwerken met de ondernemingsraad
Als directeur of als personeelsmanager zult u het overleg met de ondernemingsraad voeren of daarbij betrokken zijn. Het is van belang dat u uw bevoegdheden en plichten kent, maar ook weet welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden de ondernemingsraad heeft.
Workshop
Een stappenplan voor spannende teksten
Hebt u dat ook wel eens? U probeert een tekst te lezen, maar halverwege loopt u vast en u voelt uw ogen dichtvallen. Opeens beseft u dat u een groot deel van het voorgaande al bent vergeten. Waarom zou u eigenlijk doorlezen?
Workshop
Succesvol zakendoen in Duitsland
Haal meer uit de relaties met uw Duitse zakenpartners. Zakelijk succes in de Duitse markt is sterk afhankelijk van een goed begrip van taal en cultuur. Resultaatgericht communiceren houdt in: zich kunnen inleven in de ander, in zijn cultuur, zijn omgangsregels, gewoontes en zijn lokale eigenaardigheden. Contacten opbouwen en contacten verbeteren. We willen u graag laten zien op welke manier.
Evenement
Industrial Morning
In de industrie liggen tal van kansen op het gebied van energiebesparing en verduurzaming. Kansen die zeer veel kunnen opleveren. Op Energie 2014 krijgen die kansen volop aandacht in de vorm van een inspirerend, informatief ochtendprogramma op 9 oktober 2014 in het Energietheater: Industrial Morning.
Informatiebijeenkomst over aftopping pensioen
De afschaffing van pensioenopbouw voor inkomens boven € 100.000,- is definitief. Wat zijn de gevolgen? Dit jaar moeten alle pensioenregelingen worden aangepast aan de nieuwe lagere pensioenmaxima per 1 januari 2015. De kaders om fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen worden beperkt en voor werknemers die meer dan € 100.000,- verdienen is dat niet meer mogelijk. FME organiseert op 13 oktober 2014 een informatiebijeenkomst.
Workshop
Lean Basistraining
Workshop
Privacy in de arbeidsrelatie
Internetbankieren, even een bericht op je Facebook-pagina plaatsen, je Hotmail checken: mag dat onder werktijd? En in welke mate mag je dit als werkgever controleren? Een heikel onderwerp omdat de meeste werknemers vinden dat de baas niet mag ‘snuffelen’ op hun werk-pc. Een Nederlandse werkgever moet een goede reden hebben om deze informatie te controleren. In de workshop Privacy in de arbeidsrelatie 2014 komen alle aspecten van privacy in de arbeidsrelatie aan bod.
Evenement
Voorlichting participatiewet
Woensdag 15 oktober a.s. organiseren de Werkgeversorganisaties (FME, KMU, Uneto-VNI), de Arbeidsmarkt&Opleidingsfondsen (Stichting A&O Metalektro, OOM en OTIB) en Werkgeversnetwerk Techniek (WNT) in samenwerking met Sociale Werkvoorzienings-organisatie Tomingroep en NOSEM + Partners voor de tweede maal een netwerkbijeenkomst over de Participatiewet.
'Supply chain integratie Agrifac Machinery'
Agrifac Machinery heeft drie jaar geleden gekozen voor duurzame samenwerking in de supply chain met als doel minder verkwisting in de keten (onder andere minder voorraad) en 'lean cooperation' (sneller reageren op de markt). Tijdens een rondetafelbijeenkomst op donderdag 16 oktober 2014 krijgt u inzicht in het succes dat Agrifac hiermee behaald heeft. De internationale concurrentiepositie van deze innovatieve producent van landbouwmachines is met de invoering van supply chain integratie versterkt.
Workshop
Actualiteiten Arbeidsrecht in Deventer
Blijf als P&O medewerker up-to-date: abonnement op workshops Actualiteiten Arbeidsrecht. Als P&O-medewerker wordt van u verwacht dat u steeds bekend bent met de laatste ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Helaas verandert dat recht voortdurend en soms ingrijpend en is dit voor u moeilijk bij te benen. Om het u gemakkelijk te maken organiseert FME Advocaten voortaan 2 keer per jaar de workshop “Actualiteiten Arbeidsrecht”. Daarbij komen alle voor u belangrijke zaken aan de orde, vooral nieuwe wetgeving en recente rechtelijke uitspraken. U kunt zich op deze workshops abonneren. Zo blijft u op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen en kunt u uw verantwoordelijkheden op professionele en verantwoorde wijze blijven uitvoeren.
Handelsmissie
Holland Meeting Point op Green Aruba
RVO organiseert van 20 tot en met 25 oktober 2014 een economische missie naar Curaçao en Aruba met Simon Smits, directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen. De conferentie ‘Green Aruba where Europe meets the Americas’ (GA-EMA) maakt deel uit van het missieprogramma en biedt u de mogelijkheid om in contact te komen met bedrijven uit Aruba en Latijns-Amerika op het gebied van duurzame energie, technologie, infrastructuur en toerisme.
Workshop
Actualiteiten Arbeidsrecht / Bunnik
Blijf als P&O medewerker up-to-date: abonnement op workshops Actualiteiten Arbeidsrecht. Als P&O-medewerker wordt van u verwacht dat u steeds bekend bent met de laatste ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Helaas verandert dat recht voortdurend en soms ingrijpend en is dit voor u moeilijk bij te benen. Om het u gemakkelijk te maken organiseert FME Advocaten voortaan 2 keer per jaar de workshop “Actualiteiten Arbeidsrecht”. Daarbij komen alle voor u belangrijke zaken aan de orde, vooral nieuwe wetgeving en recente rechtelijke uitspraken. U kunt zich op deze workshops abonneren. Zo blijft u op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen en kunt u uw verantwoordelijkheden op professionele en verantwoorde wijze blijven uitvoeren.
Handelsmissie
Business Development en Matchmaking Reis - Offshore Wind Frankrijk
Met gewijzigd programma In navolging van de zeer succesvolle missie in 2012 organiseren Cleantech Holland en FME dit najaar in samenwerking met Transfer LBC en de Nederlandse Ambassade te Parijs een matchmaking reis naar Frankrijk voor de offshore wind sector.
Workshop
Indiase taal en cultuur
Whether you are going to India for business or pleasure, knowing the ways Indian people interact and their social-business etiquettes always comes useful for practical purposes of travelling, living and making fruitful business relationships. This workshop's focus is on explaining India in its linguistic and cultural milieu. The one day workshop has been divided into four themes with emphasis on day to day situations of business communication, and ways to deal with them. The workshop has an interactive approach where all participants will have ample opportunities to polish their communication skills. The language of the workshop will be English.
Workshop
Financiele problemen op de werkvloer
Bedrijven krijgen steeds vaker te maken met werknemers die schulden hebben. P&O-professionals zien het aantal loonbeslagen stijgen. Het aantal werknemers met schulden groeit. En ze nemen die problemen mee naar hun werk. Door alert te zijn op signalen die kunnen wijzen op financiële problemen kunt u problemen van medewerkers eerder herkennen, erger voorkomen en wellicht zelfs oplossen.
Workshop
Actualiteiten Arbeidsrecht / Zoetermeer
Blijf als P&O medewerker up-to-date: abonnement op workshops Actualiteiten Arbeidsrecht. Als P&O-medewerker wordt van u verwacht dat u steeds bekend bent met de laatste ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Helaas verandert dat recht voortdurend en soms ingrijpend en is dit voor u moeilijk bij te benen. Om het u gemakkelijk te maken organiseert FME Advocaten voortaan 2 keer per jaar de workshop “Actualiteiten Arbeidsrecht”. Daarbij komen alle voor u belangrijke zaken aan de orde, vooral nieuwe wetgeving en recente rechtelijke uitspraken. U kunt zich op deze workshops abonneren. Zo blijft u op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen en kunt u uw verantwoordelijkheden op professionele en verantwoorde wijze blijven uitvoeren.
Workshop
Actualiteiten Arbeidsrecht / Eindhoven
Blijf als P&O medewerker up-to-date: abonnement op workshops Actualiteiten Arbeidsrecht. Als P&O-medewerker wordt van u verwacht dat u steeds bekend bent met de laatste ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Helaas verandert dat recht voortdurend en soms ingrijpend en is dit voor u moeilijk bij te benen. Om het u gemakkelijk te maken organiseert FME Advocaten voortaan 2 keer per jaar de workshop “Actualiteiten Arbeidsrecht”. Daarbij komen alle voor u belangrijke zaken aan de orde, vooral nieuwe wetgeving en recente rechtelijke uitspraken. U kunt zich op deze workshops abonneren. Zo blijft u op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen en kunt u uw verantwoordelijkheden op professionele en verantwoorde wijze blijven uitvoeren.
Handelsmissie
Economische missie naar China met minister Lilianne Ploumen
Workshop
Agenten en Distributeurs: juridische aandachtspunten en valkuilen
Vaak kan een buitenlandse markt slechts goed worden benaderd door inzet van een lokale partij. Daarbij kan worden gekozen voor een agent of een distributeur. Die keuze wordt als regel zonder aandacht voor de juridische en daarmee financiële consequenties gemaakt, vaak volgens suggestie van de lokale partij. Die consequenties kunnen echter ingrijpend zijn. Vooral als de samenwerking wordt beëindigd komen de verschillen tussen agentuur en distributie tot uiting. Maar ook tijdens de samenwerking zijn er belangrijke verschillen. Een goed inzicht in deze verschillen en in de bijzondere aspecten van agentuur en distributie is daarom noodzakelijk.
Workshop
Juridische aspecten bij inkoop
Heeft een koper recht op vergoeding van gevolgschade bij ondeugdelijke levering? Heeft de koper recht op garantie en wat houdt dit in? Welke rechten heeft een koper als niet (tijdig) wordt geleverd? Dergelijke vragen worden regelmatig aan FME-Advocaten gesteld. Voor de beantwoording dienen steeds een aantal vragen te worden beantwoord: hoe ziet de overeenkomst eruit? Zijn algemene voorwaarden van toepassing? Wat is de inhoud daarvan?
Workshop
Overtuigend en authentiek presenteren
Een goede presentatie is meer dan een verhaal bij een serie powerpoint-sheets. Alleen gedegen kennis over het onderwerp is niet voldoende. U wilt uw toehoorders boeien en u dient ze dus te overtuigen van uw boodschap. In deze workshop “Overtuigend en authentiek Presenteren” leert u de kneepjes van het vak: u krijgt inzicht in uw eigen stijl van presenteren en leert die te versterken. Naast de technische presentatievaardigheid staat dus de vaardigheid om overtuigend te zijn centraal. Kortom, overtuiging als motor van uw boodschap.
Opleiding
Start Lean Advanced
Workshop
Preventiemedewerker
Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten tenminste één preventiemedewerker binnen de onderneming aanwijzen. De preventiemedewerker moet de werkgever bijstaan bij de uitvoering van preventietaken uit de Arbowet. Het gaat hierbij om preventieve taken in de dagelijkse bedrijfsvoering.
Workshop
Agenten en Distributeurs: juridische aandachtspunten en valkuilen
Vaak kan een buitenlandse markt slechts goed worden benaderd door inzet van een lokale partij. Daarbij kan worden gekozen voor een agent of een distributeur. Die keuze wordt als regel zonder aandacht voor de juridische en daarmee financiële consequenties gemaakt, vaak volgens suggestie van de lokale partij. Die consequenties kunnen echter ingrijpend zijn. Vooral als de samenwerking wordt beëindigd komen de verschillen tussen agentuur en distributie tot uiting. Maar ook tijdens de samenwerking zijn er belangrijke verschillen. Een goed inzicht in deze verschillen en in de bijzondere aspecten van agentuur en distributie is daarom noodzakelijk.
Workshop
Workshop Lean Oriëntatie
Uitgaande missie India
Dit najaar zal DSI met een groep bedrijven India bezoeken om het MOU tussen Nederland en India op het gebied van sportinfrastructuur op te volgen. Renovatie van bestaande stadions voor de Indian Super League (voetbal) en aanleg van indoorsportfaciliteiten staan op de Indiase agenda.
Studiereis
FME Innovatiereis Silicon Valley
Innovatie is een belangrijk thema binnen ieder bedrijf in de foodsector. Als het over innoveren gaat wordt er vaak gekeken naar producten in de eigen branche. Maar wat gebeurt er als u een kijkje neemt in andere branches en een heel ander land? FME nodigt u uit om mee te gaan naar Silicon Valley en San Francisco voor een studiereis over innovatie. Silicon Valley is het Mekka op het gebied van innovatie.
Workshop
Workshop ‘Dossiervorming maakt ontslag makkelijker’ (Eindhoven)
Bereid u goed voor op ontslagbeslissing Met het nieuwe Ontslagrecht wordt het nog moeilijker om iemand te ontslaan als er geen goede of volledige dossieropbouw is. FME staat in de workshop ‘Dossiervorming maakt ontslag makkelijker’ uitgebreid stil bij het wettelijk systeem, voor zover van belang voor dossieropbouw.
Workshop
Integriteit management
Integriteit staat volop in de belangstelling. Helaas is de aanleiding een stroom van berichten rond gebrek aan integer handelen, zowel in de publieke als in de private sector. Mede hierdoor is het een beladen en gevoelig onderwerp. Hoe kunt u integriteit dan toch op een positieve manier onder de aandacht brengen van uw mensen? In deze workshop wordt nadrukkelijk ingegaan op de mogelijkheden die een organisatie heeft om integriteit in een organisatie te verankeren.
Workshop
NIEUWE ORGALIME-VOORWAARDEN SI 14 EN S 2012
In februari 2014 zijn de nieuwe ORGALIME-voorwaarden voor internationale levering en installatie verschenen. Deze voorwaarden zijn bedoeld voor de situatie dat u als leverancier uw producten aan afnemers buiten Nederland verkoopt en levert, maar ook de verantwoordelijkheid neemt voor installatie/montage van deze producten.
Workshop
De nieuwe ORGALIME-voorwaarden SI 14 en S2012
In februari 2014 zijn de nieuwe ORGALIME-voorwaarden voor internationale levering en installatie verschenen. Deze voorwaarden zijn bedoeld voor de situatie dat u als leverancier uw producten aan afnemers buiten Nederland verkoopt en levert, maar ook de verantwoordelijkheid neemt voor installatie/montage van deze producten. Het is van belang dat uw medewerkers tot in detail weten wat volgens de nieuwe voorwaarden de eigen verantwoordelijkheden zijn en welke zaken voor rekening en risico van de afnemer komen. Door deze trainingen worden uw medewerkers vertrouwd gemaakt met de toepassing van de nieuwe ORGALIME SI-voorwaarden, maar ook met de ORGALIME S 2012-voorwaarden (voor uitsluitend levering, dus zonder montage), die gedeeltelijk samenvallen met de SI 14-voorwaarden.
Workshop
Finance for non-financials
Tijdens deze workshop krijgt de deelnemer informatie over financiële documenten zoals de balans, de resultatenrekening en het cashflow-overzicht. Hierbij is het de bedoeling dat de deelnemer gaat begrijpen hoe succesvolle ondernemingen er uit zien maar ook dat hij/zij inzicht krijgt in de risico’s die aan het ondernemen verbonden zijn. Verbeter uw eigen financiële performance door naar deze workshop toe te komen.
Beursdeelname
Holland Paviljoen op European Utility Week
Wilt u exposeren op het grootste en meest uitgebreide evenement op het gebied van smart energy? Meld u dan nu aan voor het Holland Paviljoen op de European Utility Week die van 4 tot en met 6 november 2014 in de Amsterdam RAI gehouden wordt.
Workshop
Juridische aspecten bij verkoop en levering van producten
■ Is mijn bedrijf bij ondeugdelijke levering aansprakelijk voor gevolgschade? ■ Hoe ver gaan mijn garantieverplichtingen? ■ Mijn afnemer is failliet gegaan; kan ik geleverde producten nog terugnemen?
Handelsmissie
Startersmissie Metaal & Techniek Duitsland
FME en Metaalunie organiseren een handelsmissie naar Nordrhein Westfalen voor startende exporteurs in de Metaal & Techniek. Een programma met bedrijfsbezoeken en matchmaking wordt uitgevoerd onder het Starters in International Business (SIB) instrument van de overheid.
Workshop
Een stappenplan voor spannende teksten
Hebt u dat ook wel eens? U probeert een tekst te lezen, maar halverwege loopt u vast en u voelt uw ogen dichtvallen. Opeens beseft u dat u een groot deel van het voorgaande al bent vergeten. Waarom zou u eigenlijk doorlezen?
Workshop
Personeel werven via social media
Werkzoekenden oriënteren zich massaal via internet. Op Social Media kunnen gebruikers met elkaar communiceren en informatie delen. Inmiddels heeft het merendeel van de Nederlandse internetters profielen op sites als: LinkedIn, Twitter en Facebook. Het gebruik van Social Media om vacatures onder de aandacht te brengen, biedt organisaties de kans om succesvoller personeel te werven.
Workshop
Workshop ‘Dossiervorming maakt ontslag makkelijker’ (Zoetermeer)
Bereid u goed voor op ontslagbeslissing Met het nieuwe Ontslagrecht wordt het nog moeilijker om iemand te ontslaan als er geen goede of volledige dossieropbouw is. FME staat in de workshop ‘Dossiervorming maakt ontslag makkelijker’ uitgebreid stil bij het wettelijk systeem, voor zover van belang voor dossieropbouw.
Workshop
Wegwijs in de CAO Metalektro
Bent u verantwoordelijk voor HR of maakt u deel uit van het management van een onderneming in de technologische industrie? Bent u op de hoogte van de mogelijkheden tot flexibilisering in de CAO?
Workshop
Veiligheidsbesef, gedrag en cultuur
De meeste bedrijven in de metalektro sector hebben de basis op het gebied van veiligheid en gezondheid prima geregeld. Tóch is er vaak onvoldoende veiligheidsbesef in het bedrijf wat leidt tot gezondheids- en veiligheidsrisico’s en helaas ook tot ongevallen. FME heeft een workshop ontwikkeld voor de verbetering van het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn en -gedrag. Het programma voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het gedrag-verbeteringsprogramma van de nieuwe VCA-lijst.
Workshop
NIEUWE ORGALIME-VOORWAARDEN SI 14 EN S 2012
In februari 2014 zijn de nieuwe ORGALIME-voorwaarden voor internationale levering en installatie verschenen. Deze voorwaarden zijn bedoeld voor de situatie dat u als leverancier uw producten aan afnemers buiten Nederland verkoopt en levert, maar ook de verantwoordelijkheid neemt voor installatie/montage van deze producten.
Workshop
De nieuwe ORGALIME-voorwaarden SI 14 en S2012
In februari 2014 zijn de nieuwe ORGALIME-voorwaarden voor internationale levering en installatie verschenen. Deze voorwaarden zijn bedoeld voor de situatie dat u als leverancier uw producten aan afnemers buiten Nederland verkoopt en levert, maar ook de verantwoordelijkheid neemt voor installatie/montage van deze producten.
Workshop
De winnende offerte
De uitnodiging van een klant of prospect om een offerte uit te brengen is heel plezierig. Echter, het maken van de perfecte offerte met voldoende onderscheidend vermogen levert menigeen hoofdbrekens op. De juiste toonzetting, de juiste argumenten, de juiste prijs; het zijn slechts enkele details, maar elk detail dient wel overwogen benaderd te worden, zodat het eindresultaat een overtuigende offerte oplevert. In deze training ontvangt de deelnemer de juiste praktische adviezen om een offerte te laten verworden tot een winnende offerte.
Beursdeelname
Holland Paviljoen Medica Düsseldorf
Na het succes van afgelopen jaar organiseert de Task Force Health Care opnieuw het initiatief om de Nederlandse life sciences & health sector collectief te positioneren op de Medica 2014.
Beursdeelname
Powered by Dutch Technology Innovation Plaza op MEDICA 2014
Workshop
Verlof: een doolhof
Een workshop over de verschillende verlofaanspraken Inclusief nieuwe vakantiewetgeving Als werkgever heeft u te maken met vele vormen van verlof: van een snipperdag tot zorgverlof, van zwangerschapsverlof via kraamverlof tot ouderschapsverlof. Wie van u heeft niet te maken met deeltijdverzoeken, verlofvragen van mantelzorgers of andere varianten van vrijaf? Nieuwe ontwikkelingen kondigen zich al aan: wetsvoorstel flexibel werken, duur zwangerschapsverlof uitbreiden.
Workshop
Het leren werken met ISF
Gedurende een training van twee dagen wordt de deelnemer vertrouwd gemaakt met het functiewaarderingssysteem ISF. Tijdens de training staat de vraag centraal hoe men binnen dit systeem de functies in het bedrijf kan waarderen en rangschikken. Na de training heeft de deelnemer inzicht in de werking en toepassing van het systeem en is de basiskennis aanwezig om ISF in de eigen onderneming, conform de daarvoor geldende kwalitatieve normen, toe te passen.
Workshop
P&O voor niet P&O'ers
Worden P&O-werkzaamheden in uw bedrijf ook door een niet-P&O'er uitgevoerd? In kleine organisaties is niet altijd ruimte voor een fulltime professioneel P&O-manager. De P&O-taken worden dan nogal eens uitgevoerd door een directiesecretaresse, managementassistente of niet P&O’er. Deze medewerkers hebben vaak onvoldoende kennis van en ervaring in het P&O-vak om alle voorkomende problemen optimaal te kunnen oplossen. In onze contacten met FME-lidbedrijven komen we deze situatie regelmatig tegen. FME heeft hiervoor een tweedaagse cursus 'P&O voor niet P&O’ers ontwikkeld. Hierin worden de meest voorkomende P&O-onderwerpen uit het dagelijkse leven op een praktische manier behandeld door een aantal deskundigen. De cursus bevat een aantal vakinhoudelijke onderwerpen en geeft ook ondersteuning in het persoonlijk functioneren van de deelnemer.
Beursdeelname
Holland Paviljoen op de International FoodTec India 2014
Van 14 tot en met 16 november 2014 vindt in de Bombay Exhibition Centre de vakbeurs International FoodTec India plaats. Deze beurs wordt eens per twee jaar georganiseerd en is dé beurs in India op het gebied van food processing equipment en technologie.
Beursdeelname
Holland Paviljoen op Aspire 4 Sports
Na het succes van vorig jaar organiseert Dutch Sports Infrastructure opnieuw een onderscheidend Holland paviljoen op de toonaangevende sporvakbeurs ‘Aspire 4 Sports’ in Qatar. Kijk voor meer informatie en een impressie van het Holland Paviljoen van vorig jaar op: www.dutchsportsinfrastructure.nl
Workshop
NIEUWE ORGALIME-VOORWAARDEN SI 14 EN S 2012
In februari 2014 zijn de nieuwe ORGALIME-voorwaarden voor internationale levering en installatie verschenen. Deze voorwaarden zijn bedoeld voor de situatie dat u als leverancier uw producten aan afnemers buiten Nederland verkoopt en levert, maar ook de verantwoordelijkheid neemt voor installatie/montage van deze producten.
Workshop
Workshop Exportcontrole & Sanctiebeleid
Deze workshop is voor bedrijven die technologische producten en diensten exporteren, maar zich niet of te weinig realiseren welke mogelijke risico’s zij lopen. De technologische industrie produceert een veelheid aan hoogwaardige producten, die kunnen vallen onder zogenaamde ‘strategische goederen’: goederen met een (mogelijke) militaire toepassing. Het kan dus zijn dat uw bedrijf producten of onderdelen levert die, zonder dat u het weet, vallen onder exportcontrole. Ook zakendoen met landen waarvoor sancties gelden zorgen voor een verhoogd bedrijfsrisico.
Workshop
De nieuwe ORGALIME-voorwaarden SI 14 en S2012
In februari 2014 zijn de nieuwe ORGALIME-voorwaarden voor internationale levering en installatie verschenen. Deze voorwaarden zijn bedoeld voor de situatie dat u als leverancier uw producten aan afnemers buiten Nederland verkoopt en levert, maar ook de verantwoordelijkheid neemt voor installatie/montage van deze producten.
Workshop
Privacy in de arbeidsrelatie
Internetbankieren, even een bericht op je Facebook-pagina plaatsen, je Hotmail checken: mag dat onder werktijd? En in welke mate mag je dit als werkgever controleren? Een heikel onderwerp omdat de meeste werknemers vinden dat de baas niet mag ‘snuffelen’ op hun werk-pc. Een Nederlandse werkgever moet een goede reden hebben om deze informatie te controleren. In de workshop Privacy in de arbeidsrelatie 2014 komen alle aspecten van privacy in de arbeidsrelatie aan bod.
Workshop
Het behandelen van klachten ISF
De deelnemer wordt gedurende een eendaagse training vertrouwd gemaakt met het omgaan met klachten in de onderneming over de indeling van functies en de arbeidsomstandigheden. Behalve de theorie wordt met oefeningen ook ruime aandacht besteed aan de praktijk. Na de training kan de deelnemer een inschatting maken van de klacht en een advies uitbrengen aan de directie over het al dan niet gegrond zijn van een klacht.
Workshop
Brands & Trends: De succesvolle merken van de toekomst
Veel merken worstelen met de veranderende wereld. Zo wordt het ene bedrijf groot dankzij online en social media, waar anderen de grip op hun merk verliezen. De succesvolle merken van de toekomst zijn 'agile'. Ze bewegen soepel mee op de snel veranderende omgeving. In deze workshop leert u hoe u uw merk sterk maakt én houdt.
Workshop
Workshop ‘Dossiervorming maakt ontslag makkelijker’ (Deventer)
Bereid u goed voor op ontslagbeslissing Met het nieuwe Ontslagrecht wordt het nog moeilijker om iemand te ontslaan als er geen goede of volledige dossieropbouw is. FME staat in de workshop ‘Dossiervorming maakt ontslag makkelijker’ uitgebreid stil bij het wettelijk systeem, voor zover van belang voor dossieropbouw.
Workshop
Dossiervorming maakt ontslag makkelijker
Bereidt u goed voor op ontslagbeslissing. Met het nieuwe ontslagrecht wordt het nog moeilijker om iemand te ontslaan als er geen goede of volledige dossieropbouw is. FME staat in de workshop ‘Dossiervorming maakt ontslag makkelijker’ uitgebreid stil bij het wettelijk systeem, voor zover van belang voor dossieropbouw.
Workshop
Commerciële gesprekstechnieken voor salesmensen
In uw commerciële functie komt u in contact met bestaande en/of nieuwe klanten. De juiste aanpak van het verkoopgesprek is daarbij van wezenlijk belang om te komen tot resultaten. Communicatie is daarvoor de basis en daarmee essentieel om succesvol te zijn in uw vak.
Workshop
Sales management 2,0
Ga er maar aan staan. De klant vraagt meer en meer, het liefst voor minder. U hebt een team van accountmanagers, verkopers of Sales Engineers die u dat dagelijks duidelijk maken. Als leidinggevende wordt van u verwacht dat u komt met antwoorden. En dat u uw team in een 'flow' van positieve resultaten brengt. Om samen toppresentaties te leveren. Hoe doet u dat binnen uw beperkt beschikbare tijd?
Handelsmissie
DES Uitgaande Missie Qatar
Qatar is de grootste LNG exporteur van ter wereld. Energy efficiency en process efficiency zijn belangrijke onderwerpen thema’s in de regio waar Nederlandse kennisinstellingen en Nederlandse toeleveranciers met vernieuwende technologieën een bijdrage aan kunnen leveren.
Workshop
Personeel werven via social media
Werkzoekenden oriënteren zich massaal via internet. Op Social Media kunnen gebruikers met elkaar communiceren en informatie delen. Inmiddels heeft het merendeel van de Nederlandse internetters profielen op sites als: LinkedIn, Twitter en Facebook. Het gebruik van Social Media om vacatures onder de aandacht te brengen, biedt organisaties de kans om succesvoller personeel te werven.
Workshop
Aanvallen met verkoop innovatie
U zoekt nieuwe routes naar de klant? U wilt nieuwe klanten in nieuwe markten winnen? Spelen thema's zoals prijsdruk, flexibiliteit, agendaplanning en het ontbreken van een winnaarsmentaliteit binnen uw bedrijf? Dan is de training 'Aanvallen met verkoop innovatie' echt iets voor u!
Workshop
Samenwerken met de ondernemingsraad
Als directeur of als personeelsmanager zult u het overleg met de ondernemingsraad voeren of daarbij betrokken zijn. Het is van belang dat u uw bevoegdheden en plichten kent, maar ook weet welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden de ondernemingsraad heeft.
Workshop
Actief een prijsstijging verkopen
Als verkoper in de industrie hebt u te maken met prijsconcurrentie. De marges staan onder druk. De prijzen van grondstoffen nemen toe. U moet mee! Tijdens deze training van één dag leert u hoe u succesvol uw prijsstijging kunt verkopen aan uw klant.
Workshop
Omgaan met lastige klanten aan de telefoon
Als telefonisch medewerker , op bijvoorbeeld een klantenservice, de commerciële binnendienst of een helpdesk, bent u (vaak eerstelijns) het aanspreekpunt voor uw klanten. Heel vaak is de aanleiding voor de klant niet zo prettig omdat hij/zij bijvoorbeeld te maken heeft met een onduidelijkheid, een storing of een klacht. En u heeft als handicap dat u slechts verbaal kunt communiceren. Dat maakt het vak lastig, maar daar ligt ook de uitdaging!
Beursdeelname
Holland Paviljoen op Clean Energy Expo China
Van 1 tot en met 3 april 2015 wordt in het China National Convention Center de Clean Energy Expo georganiseerd. Nederland zal daar met een paviljoen vertegenwoordigd zijn. De CEEC is het evenement voor renewable energy in China. In 2014 hebben 22.000 bezoekers de beurs bezocht waar 300 deelnemers zich presenteerden op ruim 20.000 m2.
Beursdeelname
Holland Energy House op Hannover Messe 2014
Unieke kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen Op het gebied van techniek is er één beurs wereldwijd die met kop en schouders boven alle andere uitsteekt: de Hannover Messe. In 2013 trok deze beurs 6.550 exposanten uit 62 landen met 220.000 bezoekers uit 93 landen. Dit is hét evenement voor de technologische industrie, met hooggekwalificeerde internationale bezoekers en een aantrekkelijk omlijstend programma. Voor deze editie van de Hannover Messe kunnen bedrijven, organisaties en kennisinstellingen in de energiesector zich door middel van het Holland Energy House presenteren in hal 27, Energy Generation and Storage.
Beursdeelname
Holland Paviljoen op Power-Gen 2015
Van 9 tot en met 11 juni 2015 vindt in de RAI in Amsterdam de vakbeurs Power-Gen Europe 2015 plaats. Jaarlijks nemen steeds meer bedrijven en organisaties uit de energiesector deel aan de Power-Gen Europe. Ook volgend jaar is de Nederlandse industrie prominent aanwezig met een Holland Paviljoen. Zeker nu deze editie in Nederland wordt gehouden. We willen graag aan de wereld zien wat wij in Nederland doen en kunnen: Nederlandse bedrijven op het gebied van productie, distributie en toelevering gerelateerd aan energie opwekking alsmede duurzame energie, bundelen hun krachten in een collectieve presentatie.
Beursdeelname
Holland Paviljoen op Gastech 2015, Singapore Expo
FME organiseert, in nauwe samenwerking met het exportplatform Dutch Energy Solutions, een collectieve Nederlandse beursinzending op wereldwijd de belangrijkste gasvakbeurs en conferentie, de Gastech.

Workshop
Het leren werken met ISF
Workshop
Lijmvaardigheden
Workshop
In 10 stappen naar resultaat en competentiemanagement
Bijeenkomst nieuwe productregelgeving Eindhoven
Doorzoek de kennisbank of stel uw vraag aan één van onze specialisten!

Footer