Direct naar hoofdmenu / zoekveld
INLOGGEN | SITEMAP | ENGLISH | SERVICEDESK | PERS

ZoekenAgenda

Workshop
Samenwerken met de ondernemingsraad
Als directeur of als personeelsmanager zult u het overleg met de ondernemingsraad voeren of daarbij betrokken zijn. Het is van belang dat u uw bevoegdheden en plichten kent, maar ook weet welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden de ondernemingsraad heeft.
Financieringsmogelijkheden voor het mkb, bijeenkomst regio Oost
Markt- en productontwikkeling en internationalisatie zijn uw groeikansen in tijden van voorzichtig aantrekkende markten. De ontwikkeling van nieuwe producten of technologieën is duur en het is vaak lastig om investeerders te vinden. FME en High Tech NL organiseren daarom vier regionale bijeenkomsten over financieringsmogelijkheden voor (high)tech mkb-ondernemers. Hierin worden vragen besproken als: ‘Welk type financiering past het best bij uw groeiplannen?’ en ‘Wat is er nodig om voor deze financiering in aanmerking te komen?’ Op 16 april staat de eerste bijeenkomst gepland specifiek voor de regio Oost.
FME-bijeenkomst Milieu & Energie Amsterdam
De wet- en regelgeving op milieu- en energiegebied is complex en blijft veranderen. FME organiseert op 17 april 2014 een bijeenkomst Milieu & Energie, met deze keer specifiek veel aandacht voor het activiteitenbelsuiten dat als wetegevend kader voor elk bedrijf geldt.
Workshop
Roestvaststaal-lassen, laskennis opgefrist
Roestvaststaal wordt in toenemende mate gebruikt als constructiemateriaal. Het is in aanschaf duurder dan ongelegeerd staal maar het biedt dan ook een aantal bijzondere eigenschappen in de vorm van corrosie- en hittevastheid. Deze eigenschappen kunnen door onoordeelkundige bewerkingen teniet worden gedaan. Ook het lassen van roestvaststaal vraagt om specialisme. In deze workshop wordt op een praktische wijze ingegaan op verschillende soorten roestvaststaal, de eigenschappen en de lasbaarheid.
Handelsmissie
EK 2016 missie Frankrijk
FME organiseert in januari 2014 een missie naar één van de speelsteden van het EK 2016. In overleg met betrokken partijen wordt een selectie gemaakt van de speelsteden die voor de Nederlandse industrie het meest kansrijk zijn.
FME-bijeenkomst Milieu & Energie Zwolle
De wet- en regelgeving op milieu- en energiegebied is complex en blijft veranderen. FME organiseert op 22 april 2014 een bijeenkomst Milieu & Energie, met deze keer specifiek veel aandacht voor het activiteitenbelsuiten dat als wetegevend kader voor elk bedrijf geldt.
Workshop
Privacy in de arbeidsrelatie
Internetbankieren, even een bericht op je Facebook-pagina plaatsen, je Hotmail checken: mag dat onder werktijd? En in welke mate mag je dit als werkgever controleren? Een heikel onderwerp omdat de meeste werknemers vinden dat de baas niet mag ‘snuffelen’ op hun werk-pc. Een Nederlandse werkgever moet een goede reden hebben om deze informatie te controleren. In de workshop Privacy in de arbeidsrelatie 2014 komen alle aspecten van privacy in de arbeidsrelatie aan bod.
FME-bijeenkomst Milieu & Energie Eindhoven
De wet- en regelgeving op milieu- en energiegebied is complex en blijft veranderen. FME organiseert op 23 april 2014 een bijeenkomst Milieu & Energie, met deze keer specifiek veel aandacht voor het activiteitenbelsuiten dat als wetegevend kader voor elk bedrijf geldt.
Seminar
Seminar Cleantech focus op India
Wat zijn de kansen en mogelijkheden voor Nederlandse Cleantech bedrijven in India? India is één van de opkomende economieën waar duurzame projecten op verschillende terreinen op tafel liggen. Binnen het land vindt een verschuiving plaats naar een integrale aanpak van alle gebieden. Het Nederlandse bedrijfsleven kan van toegevoegde waarde zijn in het introduceren van innovatieve oplossingen op het gebied van afval, water, het tegengaan van vervuiling en het reduceren van fossiele brandstofgassen. Cleantech Holland organiseert in samenwerking met EUROCHAMBRES (Brussel) en het European Business and Technology Centre (India), een seminar op dinsdag 22 april 2014 om een beter beeld te krijgen van de marktkansen in India.
Workshop
Personeel werven via social media
Werkzoekenden oriënteren zich massaal via internet. Op Social Media kunnen gebruikers met elkaar communiceren en informatie delen. Inmiddels heeft het merendeel van de Nederlandse internetters profielen op sites als: LinkedIn, Twitter en Facebook. Het gebruik van Social Media om vacatures onder de aandacht te brengen, biedt organisaties de kans om succesvoller personeel te werven.
Workshop
Wegwijs in de CAO Metalektro
Bent u verantwoordelijk voor HR of maakt u deel uit van het management van een onderneming in de technologische industrie? Bent u op de hoogte van de mogelijkheden tot flexibilisering in de CAO?
Evenement
‘Powered by Dutch Technology Area’ op Building Holland
FME is partner geworden van het geheel vernieuwde event Building Holland. Van 6 tot en met 8 mei 2014 staat duurzaam ontwikkelen, bouwen en exploiteren centraal. De technologieleveranciers mogen hier niet ontbreken.
Handelsmissie
WK 2022 handelsmissie naar Qatar
Van 6 t/m 8 mei organiseert Dutch Sports Infrastructure/FME in nauwe samenwerking met de Nederlandse ambassade in Doha een handelsmissie naar Qatar. In vervolg op diverse collectieve bijeenkomsten met Qatar in 2013 zullen nieuwe bijeenkomsten worden georganiseerd waar het Nederlandse bedrijfsleven zich gezamenlijk presenteert. Tijdens de handelsmissie zullen Nederlandse bedrijven in contact worden gebracht met organisaties die inmiddels al betrokken zijn bij de design fase en uitwerking van tenders voor stadions en grote infrastructurele werken.
Workshop
Het behandelen van klachten ISF
De deelnemer wordt gedurende een eendaagse training vertrouwd gemaakt met het omgaan met klachten in de onderneming over de indeling van functies en de arbeidsomstandigheden. Behalve de theorie wordt met oefeningen ook ruime aandacht besteed aan de praktijk. Na de training kan de deelnemer een inschatting maken van de klacht en een advies uitbrengen aan de directie over het al dan niet gegrond zijn van een klacht.
Workshop
Dossiervorming maakt ontslag makkelijker
Soms functioneert een werknemer niet zoals u dat van hem of van haar mag verwachten. Het is dan belangrijk om te weten hoe moet worden gehandeld om die werknemer wél goed te laten functioneren, vooral gezien de krapte op de arbeidsmarkt. De Vereniging FME-CWM organiseert een praktijkgerichte training over de aanpak van personeelsproblemen. Instrumenten om de werknemer bewust te maken van zijn disfunctioneren, teneinde hem beter te laten functioneren, zijn onder andere het voeren van goede gesprekken en het op juiste wijze vastleggen daarvan. Mocht een dergelijke confrontatie van een werknemer met zijn disfunctioneren niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan het op genoemde wijze inmiddels gevormde personeelsdossier een ontslagprocedure vergemakkelijken
Matchmaking
Matchmakingreis toeleveringsindustrie voor Agro & Food Frankrijk
Het FME Agro & Food-cluster en TRANSFER Consultancy organiseren een korte en intensieve matchmakingreis naar Frankrijk. De reis wordt georganiseerd voor Nederlandse bedrijven die willen toeleveren aan de Franse agro & food sector. Doel van de reis is om uw bedrijf in contact te brengen met voor u interessante partijen. Een groot deel van de missie verloopt individueel. Er zullen daarnaast 1 á 2 collectieve bedrijfsbezoeken plaatsvinden.
Workshop
Omgaan met lastige klanten aan de telefoon
Als telefonisch medewerker , op bijvoorbeeld een klantenservice, de commerciële binnendienst of een helpdesk, bent u (vaak eerstelijns) het aanspreekpunt voor uw klanten. Heel vaak is de aanleiding voor de klant niet zo prettig omdat hij/zij bijvoorbeeld te maken heeft met een onduidelijkheid, een storing of een klacht. En u heeft als handicap dat u slechts verbaal kunt communiceren. Dat maakt het vak lastig, maar daar ligt ook de uitdaging!
Workshop
Nieuwe Orgalime-voorwaarden S14 en S 2012
In februari 2014 zijn de nieuwe ORGALIME-voorwaarden voor internationale levering en installatie verschenen. Deze voorwaarden zijn bedoeld voor de situatie dat u als leverancier uw producten aan afnemers buiten Nederland verkoopt en levert, maar ook de verantwoordelijkheid neemt voor installatie/montage van deze producten.
Regiobijeenkomst Sociale Zekerheid Ridderkerk
Het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid zal vanaf 1 juli 2014 gefaseerd in werking treden. Hieruit vloeien een aantal belangrijke wijzigingen voort. U wordt hierover bijgepraat op de regionale bijeenkomst Sociale Zekerheid op dinsdag 13 mei 2014. Ook krijgt u de laatste informatie over het ontslagrecht en de WW.
Workshop
Juridische aspecten van inkoop
Heeft een koper recht op vergoeding van gevolgschade bij ondeugdelijke levering? Heeft de koper recht op garantie en wat houdt dit in? Welke rechten heeft een koper als niet (tijdig) wordt geleverd? Dergelijke vragen worden regelmatig aan FME-Advocaten gesteld. Voor de beantwoording dienen steeds een aantal vragen te worden beantwoord: hoe ziet de overeenkomst eruit? Zijn algemene voorwaarden van toepassing? Wat is de inhoud daarvan?
Workshop
Een stappenplan voor spannende teksten
Hebt u dat ook wel eens? U probeert een tekst te lezen, maar halverwege loopt u vast en u voelt uw ogen dichtvallen. Opeens beseft u dat u een groot deel van het voorgaande al bent vergeten. Waarom zou u eigenlijk doorlezen?
Workshop
Nieuwe Orgalime-voorwaarden S14 en S 2012
In februari 2014 zijn de nieuwe ORGALIME-voorwaarden voor internationale levering en installatie verschenen. Deze voorwaarden zijn bedoeld voor de situatie dat u als leverancier uw producten aan afnemers buiten Nederland verkoopt en levert, maar ook de verantwoordelijkheid neemt voor installatie/montage van deze producten.
Uw business case voor Energiebesparing
Energiebesparing is een interessante en lucratieve business case voor u als vertegenwoordiger van de procesindustrie en het innovatieve mkb. Per jaar levert energiebesparing een investeringsruimte op van ongeveer 200 miljoen euro in Nederland. In Europa het tienvoudige en wereldwijd het honderdvoudige: ongeveer 20 miljard euro per jaar. En dat kan nog veel meer worden! Energie-efficiënte technieken van het MKB kunnen de procesindustrie helpen warmte recyclebaar te maken en de energiekosten aanzienlijk te verlagen.
Workshop
Leveranciersselectie
Door de uitbestedingstrend van de afgelopen jaren bent u minder zelf gaan doen en spelen leveranciersprestaties een steeds grotere rol bij het realiseren van uw ondernemingsdoelstellingen.
Regiobijeenkomst Sociale Zekerheid Amsterdam
Het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid zal vanaf 1 juli 2014 gefaseerd in werking treden. Hieruit vloeien een aantal belangrijke wijzigingen voort. U wordt hierover bijgepraat op de regionale bijeenkomst Sociale Zekerheid op donderdag 15 mei 2014. Ook krijgt u de laatste informatie over het ontslagrecht en de WW.
Workshop
P&O voor niet P&O'ers
Worden P&O-werkzaamheden in uw bedrijf ook door een niet-P&O'er uitgevoerd? In kleine organisaties is niet altijd ruimte voor een fulltime professioneel P&O-manager. De P&O-taken worden dan nogal eens uitgevoerd door een directiesecretaresse, managementassistente of niet P&O’er. Deze medewerkers hebben vaak onvoldoende kennis van en ervaring in het P&O-vak om alle voorkomende problemen optimaal te kunnen oplossen. In onze contacten met FME-lidbedrijven komen we deze situatie regelmatig tegen. FME heeft hiervoor een tweedaagse cursus 'P&O voor niet P&O’ers ontwikkeld. Hierin worden de meest voorkomende P&O-onderwerpen uit het dagelijkse leven op een praktische manier behandeld door een aantal deskundigen. De cursus bevat een aantal vakinhoudelijke onderwerpen en geeft ook ondersteuning in het persoonlijk functioneren van de deelnemer.
Workshop
Veiligheidsbesef, gedrag en cultuur
De meeste bedrijven in de metalektro sector hebben de basis op het gebied van veiligheid en gezondheid prima geregeld. Tóch is er vaak onvoldoende veiligheidsbesef in het bedrijf wat leidt tot gezondheids- en veiligheidsrisico’s en helaas ook tot ongevallen. FME heeft een workshop ontwikkeld voor de verbetering van het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn en -gedrag. Het programma voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het gedrag-verbeteringsprogramma van de nieuwe VCA-lijst.
Handelsmissie
Handelsmissie Dutch Energy Solutions naar Oman
De golfregio is een belangrijke regio voor het Nederlandse bedrijfsleven. De grote olie- en gas projecten in de regio bieden kansen voor Nederlandse bedrijven die onderscheidende producten of diensten kunnen aanbieden.
Handelsmissie
Handelsmissie Offshore Wind NL-Duitsland-VS
In navolging op de succesvolle missie in maart 2012 naar Hamburg en Bremerhaven organiseert Cleantech Holland op 19 en 20 mei 2014 een handelsmissie naar Duitsland voor de offshore wind sector. Het doel van de missie is het verder ontwikkelen van het netwerk in Duitsland en een platform te creëren om kennis uit te wisselen met Duitse bedrijven en instellingen.
Workshop
Tips en handvatten op risico's te beperken
Ziekmeldingen, ongevallen, werkgeversaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid. Het zijn risico’s die u veel geld kunnen kosten. Daarom nodigen wij u graag uit voor een informatieve bijeenkomst met tips en handvatten waarmee u deze risico’s kunt beperken.
Regiobijeenkomst Sociale Zekerheid Eindhoven
Het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid zal vanaf 1 juli 2014 gefaseerd in werking treden. Hieruit vloeien een aantal belangrijke wijzigingen voort. U wordt hierover bijgepraat op de regionale bijeenkomst Sociale Zekerheid op dinsdag 20 mei 2014. Ook krijgt u de laatste informatie over het ontslagrecht en de WW.
Workshop
Integriteit management
Integriteit staat volop in de belangstelling. Helaas is de aanleiding een stroom van berichten rond gebrek aan integer handelen, zowel in de publieke als in de private sector. Mede hierdoor is het een beladen en gevoelig onderwerp. Hoe kunt u integriteit dan toch op een positieve manier onder de aandacht brengen van uw mensen? In deze workshop wordt nadrukkelijk ingegaan op de mogelijkheden die een organisatie heeft om integriteit in een organisatie te verankeren.
Workshop
Privacy in de arbeidsrelatie
Internetbankieren, even een bericht op je Facebook-pagina plaatsen, je Hotmail checken: mag dat onder werktijd? En in welke mate mag je dit als werkgever controleren? Een heikel onderwerp omdat de meeste werknemers vinden dat de baas niet mag ‘snuffelen’ op hun werk-pc. Een Nederlandse werkgever moet een goede reden hebben om deze informatie te controleren. In de workshop Privacy in de arbeidsrelatie 2014 komen alle aspecten van privacy in de arbeidsrelatie aan bod.
Workshop
Creditmanagement / Debiteurenbewaking
Tijdens de workshop krijgt de deelnemer informatie over de manier waarop een bedrijf omgaat met het debiteurenvraagstuk. U leert welke aspecten een rol spelen bij het bepalen van het risico van debiteuren. U ziet welke signalen er zijn om aanstaande faillissementen te herkennen. U leert hoe debiteuren moeten worden benaderd, risico’s te beperken, informatie moet worden geïnterpreteerd, welke hoogte een kredietlimiet moet hebben, etc. Kortom, het beperken van het dubieuze debiteurenrisico en het terugdringen van de debiteurentermijn (DSO = days sales outstanding).
Workshop
Voorbereiding op pensioen
Goed werkgeverschap staat bij veel bedrijven hoog in het vaandel. Daarbij hoort ook aandacht voor de mensen die met pensioen gaan. Zij hebben zich vaak lang ingezet voor “hun” bedrijf. Het overschakelen naar een heel ander levensritme is leuk maar ook lastig. De eendaagse workshop “Voorbereiding op pensioen” kan daarbij een steuntje geven.
Workshop
Nieuwe Orgalime-voorwaarden S14 en S 2012
In februari 2014 zijn de nieuwe ORGALIME-voorwaarden voor internationale levering en installatie verschenen. Deze voorwaarden zijn bedoeld voor de situatie dat u als leverancier uw producten aan afnemers buiten Nederland verkoopt en levert, maar ook de verantwoordelijkheid neemt voor installatie/montage van deze producten.
Regiobijeenkomst Sociale Zekerheid Zwolle
Het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid zal vanaf 1 juli 2014 gefaseerd in werking treden. Hieruit vloeien een aantal belangrijke wijzigingen voort. U wordt hierover bijgepraat op de regionale bijeenkomst Sociale Zekerheid op donderdag 22 mei 2014. Ook krijgt u de laatste informatie over het ontslagrecht en de WW.
Evenement
Samenwerken aan icoonproject hart- en vaatziekten
Hoe kan de technologie een belangrijke bijdrage leveren om de zorg sneller, goedkoper en beter te maken voor de patiënt? Doet u zelf ook mee? Samenwerken aan een icoonproject in hart- en vaatziekten: ervaar 22 mei aanstaande wat u zelf kunt doen!
Seminar
‘Climate for Investment in Saudi Arabia’
U kunt zich nu aanmelden voor het Dutch Energy Solutions seminar ‘Climate for Investment in Saudi Arabia’ met Aramco Overseas Company op 23 mei 2014. Deze netwerk bijeenkomst is bedoeld voor (toekomstige) leden van Dutch Energy Solutions en geïnteresseerden om de contacten binnen het netwerk aan te halen en ervaringen uit te wisselen.
Beursdeelname
Holland Paviljoen op Powergen 2014 (VOL)
Wilt u exposeren op de invloedrijkste en belangrijkste vakbeurs en conferentie op energiegebied in Europa? Meld u dan nu aan voor het Holland Paviljoen op POWERGEN 2014. De beurs wordt gehouden van 3 tot en met 5 juni 2014.
Workshop
Flexibilisering van de arbeidsorganisatie. De Arbeidstijdenwet en de CAO
Ontdek de mogelijkheden voor het flexibiliseren van uw arbeidsorganisatie De CAO en de Arbeidstijdenwet bieden bedrijven tal van mogelijkheden om door middel van flexibele arbeidstijden de arbeidsproductiviteit te verhogen en deze beter af te stemmen op bijvoorbeeld een fluctuerende capaciteitsbehoefte. FME informeert u tijdens de workshop over de mogelijkheden voor het flexibiliseren van de arbeidscapaciteit binnen uw onderneming.
Workshop
Aanvallen met verkoop innovatie
U zoekt nieuwe routes naar de klant? U wilt nieuwe klanten in nieuwe markten winnen? Spelen thema's zoals prijsdruk, flexibiliteit, agendaplanning en het ontbreken van een winnaarsmentaliteit binnen uw bedrijf? Dan is de training 'Aanvallen met verkoop innovatie' echt iets voor u!
Workshop
De monteur als ambassadeur
Monteurs komen dagelijks bij hun klanten. Soms is dat vanuit een routinecontrole, maar vaak is de aanleiding voor de klant minder prettig omdat hij bijvoorbeeld te maken heeft met een storing. Voor de organisatie echter betekent dit wederom een contactmoment met de klant, waarbij voor de monteur de taak is weggelegd om zo klantvriendelijk mogelijk te werk te gaan en een zo goed mogelijke oplossing te bieden. De monteur is niet alleen de technisch specialist, maar hij is tevens in de gelegenheid om in commercieel opzicht een bijdrage te leveren aan de relatie tussen uw organisatie en de klant. Kortom; de monteur is op dat moment het visitekaartje van de organisatie. Maar hoe dient de monteur nu om te gaan met deze klant? Hoe kan hij, in commercieel opzicht, zijn vragen het beste beantwoorden? En hoe gaat hij om met klachten die deze klant wellicht naar hem uit? Op deze en vele andere vragen geeft deze workshop de juiste antwoorden en tips.
Workshop
Fiscaal zo voordelig mogelijk autorijden
De deelnemer wordt op de hoogte gebracht van de belangrijkste fiscale regels op autogebied. Zowel de regels voor de auto van de ondernemer zelf als die van zijn werknemers komen aan bod. Wat kunt u met die regels en welke uitzonderingen zijn er? Wat gaat er in 2014 weer veranderen? Autorijden is al duur genoeg, dus laat de fiscus zoveel mogelijk meebetalen.
Beursdeelname
Global Offshore Wind UK
Neem deel aan de Global Offshore Wind beurs met conferentie Cleantech Holland organiseert een Holland Paviljoen op de Global Offshore Wind van 11 tot en met 12 juni 2014. Tijdens deze bijeenkomst komt u in contact met wereld belangrijkste spelers op Offshore Wind gebied.
Workshop
Zakelijk en commercieel schrijven
De communicatie met de markt verloopt voor een belangrijk deel via schriftelijk taalgebruik. Daarbij kan het zowel gaan om heldere overdracht van informatie als om werving van nieuwe klanten. Maar in beide gevallen moet de boodschap goed overkomen en gaat het om een aantrekkelijke en originele presentatie van producten of diensten. Hoe worden doelgroepen geïnteresseerde (potentiële) afnemers? Uiteraard zoekt men daarvoor de juiste mix van marketing-communicatiemiddelen. Adequaat taalgebruik is daarvan een van de vele aspecten, maar wel een zeer belangrijk aspect. Gelukkig is succesvol commercieel schrijven te leren. Op de eerste plaats door de schrijfstijl te onderwerpen aan een aantal ‘maatregelen’. Primair gaat het om effectief en efficiënt formuleren, zonder overbodigheden. Daarmee zetten de deelnemers de eerste stap op weg naar het volgende doel: aantrekkelijk formuleren. Schrijven wordt verleiden
Workshop
Workshop Exportcontrole en Sanctiebeleid juni 2014
Centraal in deze workshop staat de vraag: 'Controlelijsten en vergunningsaanvragen: hoe ga ik hier als exporteur mee om?' Bedrijven krijgen inzicht in exportcontrole en sanctiebeleid. Er worden handreikingen gegeven voor het opzetten van een exportcontrole compliance systeem.
Workshop
Leveranciersreductie en contractmanagement
Is uw leveranciersbestand de afgelopen jaren ook zo enorm gegroeid? Dit valt logisch te verklaren door de trend van de focus op kernprestaties en het dientengevolge meer en meer uitbesteden. Voeg daar de decentralisatie van inkoop (inkoop in de lijn) aan toe, en voor u het weet heeft u vijf verschillende leveranciers die voor verschillende collega’s hetzelfde doen of leveren. Door dit enorme leveranciersbestand loopt u wellicht enerzijds schaalvoordelen mis en is het anderzijds een schier onmogelijke opgave om structureel uw contractenbase te managen
Workshop
Klantgericht Verkopen
Verkopen is een complex proces. U krijgt te maken met klanten die zich niet zonder slag of stoot gewonnen geven. Met mensen die allemaal anders reageren. Tijdens deze paraplutraining van 1 dag leert u hoe u het verkoopproces vanuit de klant gezien, kunt beheersen. Van voorbereiding tot en met afronding en nazorg. U leert te denken, te handelen, te reageren en te anticiperen vanuit alle denkbare verkoopsituaties en verschillend gedrag van de klant. De klant en uzelf, als mens, staan hierbij centraal. Deze paraplutraining mag geen verkoper missen.
Workshop
Commercïele gesprekstechnieken voor salesmensen
In uw commerciële functie komt u in contact met bestaande en/of nieuwe klanten. De juiste aanpak van het verkoopgesprek is daarbij van wezenlijk belang om te komen tot resultaten. Communicatie is daarvoor de basis en daarmee essentieel om succesvol te zijn in uw vak.
Workshop
De fiscus in 2014
De fiscale wet- en regelgeving wordt in 2014 flink gewijzigd. In deze workshop besteden we aandacht aan de maatregelen die van belang zijn voor de ondernemer, zijn werknemers en zijn bedrijf, met adviezen hoe hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Hoe komt het loon- en inkomensplaatje er in 2014 uit te zien? Wat zijn de gevolgen op het gebied van innovatie en wat merkt men in de autokosten van alle bezuinigingen? Daarnaast ook aandacht voor de genomen maatregelen om de economie juist een impuls te geven. Welke lastenverlichtende maatregelen zijn er voor ondernemers weggelegd? De workshop gaat ook specifiek in op de positie van de DGA met zijn onderneming in de BV. De workshop brengt u weer bij met alle fiscale regels anno 2014 en wijst u de weg hoe u hier optimaal van kunt profiteren.
Workshop
Het leren werken met ISF
Gedurende een training van twee dagen wordt de deelnemer vertrouwd gemaakt met het functiewaarderingssysteem ISF. Tijdens de training staat de vraag centraal hoe men binnen dit systeem de functies in het bedrijf kan waarderen en rangschikken. Na de training heeft de deelnemer inzicht in de werking en toepassing van het systeem en is de basiskennis aanwezig om ISF in de eigen onderneming, conform de daarvoor geldende kwalitatieve normen, toe te passen.
Workshop
Werkkostenregeling
Een groot aantal regels en eisen rondom onbelaste vergoedingen & verstrekkingen aan werknemers verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt de Werkkostenregeling (WKR). Met de WKR krijgt u als werkgever alle vrijheid om te bepalen welke kosten aan uw werknemers (onbelast) vergoed worden. Naast de financiële en fiscale aspecten zult u ook rekening moeten houden met aanpassingen op organisatorisch gebied: systemen en administraties dienen te worden aangepast in lijn met de WKR en misschien moeten arbeidsvoorwaarden wel aangepast worden met alle gevolgen van dien.
Workshop
Preventiemedewerker: de spin in het Arbo web
Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten tenminste één preventiemedewerker binnen de onderneming aanwijzen. De preventiemedewerker moet de werkgever bijstaan bij de uitvoering van preventietaken uit de Arbowet. Het gaat hierbij om preventieve taken in de dagelijkse bedrijfsvoering.
Workshop
Lijmvaardigheden
De eendaagse workshop Lijmvaardigheden is samengesteld voor deelnemers die in de praktijk nog niet of weinig lijmen. Toepassingen voor lijmverbindingen zijn er legio, bijvoorbeeld in de medische-, bouw-, transport-,elektronica- en maritieme sector. Maar ook bij lucht- en ruimtevaart, klimaatbeheersing, metaalverwerking zijn lijmtoepassingen te vinden. Het is van belang dat iedereen die werkzaam is in de techniek kennis heeft van lijmverbindingen. Deze eendaagse workshop is daar de ideale opstap voor.
Workshop
Het leren werken met ISF
Gedurende een training van twee dagen wordt de deelnemer vertrouwd gemaakt met het functiewaarderingssysteem ISF. Tijdens de training staat de vraag centraal hoe men binnen dit systeem de functies in het bedrijf kan waarderen en rangschikken. Na de training heeft de deelnemer inzicht in de werking en toepassing van het systeem en is de basiskennis aanwezig om ISF in de eigen onderneming, conform de daarvoor geldende kwalitatieve normen, toe te passen.
Workshop
In 10 stappen naar resultaat en competentiemanagement
Het verbeteren van de performance van uw organisatie heeft uw dagelijkse aandacht. Resultaat is immers uiteindelijk het enige dat telt. U kunt het zich niet veroorloven dat kwaliteiten van medewerkers niet goed worden benut en dat managers zich onvoldoende bewust zijn van hun belangrijke ondersteunende taak hierin. Met resultaatgericht managen van competenties helpt u ‘de juiste persoon op de juiste plaats’ te krijgen en brengt u de performance van uw organisatie op een hoger plan.
Workshop
Dossiervorming maakt ontslag makkelijker
Soms functioneert een werknemer niet zoals u dat van hem of van haar mag verwachten. Het is dan belangrijk om te weten hoe moet worden gehandeld om die werknemer wél goed te laten functioneren, vooral gezien de krapte op de arbeidsmarkt. De Vereniging FME-CWM organiseert een praktijkgerichte training over de aanpak van personeelsproblemen. Instrumenten om de werknemer bewust te maken van zijn disfunctioneren, teneinde hem beter te laten functioneren, zijn onder andere het voeren van goede gesprekken en het op juiste wijze vastleggen daarvan. Mocht een dergelijke confrontatie van een werknemer met zijn disfunctioneren niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan het op genoemde wijze inmiddels gevormde personeelsdossier een ontslagprocedure vergemakkelijken.
Workshop
Garantie bij consumentenkoop; verhaal binnen de keten
Een consument heeft bij koop van producten op grond van de Nederlandse wet een ijzersterke positie. Een beperkte garantietermijn, bijvoorbeeld van 2 jaar, kan door een consument voor veel producten terzijde worden geschoven. Soms kan aanspraak worden gemaakt op een garantie van meer dan 10 jaar. Zelfs als de consument een beperkte garantietermijn nadrukkelijk heeft geaccepteerd, is hij daar niet aan gebonden. Tijdens de gehele levensduur van een product kan de consument aanspraak maken op kosteloze reparatie van gebreken, tenzij aan specifieke voorwaarden is voldaan. En ook dan hoeft slechts een gedeelte van de reparatiekosten te worden betaald. Een detailhandelaar kan zijn kosten voor garantieclaims van consumenten één-op-één verhalen op zijn voorschakel, dus op de fabrikant of importeur. Commerciële formules als “verlengde garantie” kunnen een oneerlijke handelspraktijk opleveren, waarvoor de Consumentenautoriteit hoge boetes kan opleggen.
Workshop
Projectmatig werken
Werkzaamheden kunnen op verschillende manieren worden gepland en uitgevoerd. Afhankelijk van hun aard kan men daar een ingewikkelde en dure manier voor kiezen of ze juist op zo eenvoudig mogelijke wijze doen. Projectmanagement is een ‘dure en ingewikkelde’ manier, die zeer goede resultaten oplevert indien het project de moeite waard is. Zo niet, dan wordt het schieten met een kanon op een mug.
Workshop
TIG-lassen, laskennis opgefrist
Het TIG-lassen is een proces dat veel toegepast wordt in situaties waar hoge eisen gesteld worden aan het laswerk. Het proces kent een uitstekende procescontrole door de gescheiden beïnvloeding van warmte en toevoeging. Het lassen van grondlagen in pijpen is een goed voorbeeld waarbij deze eigenschap tot zijn recht komt. Daarnaast verloopt het lasproces slak- en spatvrij hierdoor wordt het gebruikt om een groot aantal verschillende metalen te lassen. Ondanks dat dit lasproces al jaren in een groot aantal industriële sectoren wordt toegepast is het goed om eens stil te staan bij de laatste ontwikkelingen het TIG lassen.
Beursdeelname
Holland Paviljoen op de Photovoltic Solar Energy Exhibition
Van 23 tot en met 25 september 2014 vindt de Solar Energy Conference and Exhibition plaats in de RAI, Congres en Exhibition Centre in Amsterdam. Deelnemen aan de Solar Energy Exhibition is een uitgelezen kans om uw bedrijf te presenteren op dit duurzame energie evenement bestaande uit een vakbeurs en een conferentie.
Workshop
Het behandelen van klachten ISF
De deelnemer wordt gedurende een eendaagse training vertrouwd gemaakt met het omgaan met klachten in de onderneming over de indeling van functies en de arbeidsomstandigheden. Behalve de theorie wordt met oefeningen ook ruime aandacht besteed aan de praktijk. Na de training kan de deelnemer een inschatting maken van de klacht en een advies uitbrengen aan de directie over het al dan niet gegrond zijn van een klacht.
Workshop
Energie factuurcontrole
Energiefacturen zijn ingewikkeld en vaak lastig om te ontcijferen. STENIM biedt in samenwerking met FME College de leden van FME de mogelijkheid om aan een workshop Factuurcontrole deel te nemen. Tijdens deze workshop leert u waar u op moet letten bij het controleren van uw energiefacturen.
Workshop
Interne auditor VCA
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen. VCA bestaat sinds 1994. Vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven en aannemers wilden een systeem opzetten om aannemersorganisaties objectief te toetsen op hun veiligheidsbeleid en -prestaties. Inmiddels wordt de VCA algemeen erkend als de industriestandaard en zijn in Nederland ruim 12.000 bedrijven gecertificeerd voor VCA.
Workshop
Timemanagement
Hebt u zichzelf wel eens afgevraagd welke taken, rollen en bevoegdheden u hebt binnen uw werk? Welke drie rollen in uw top drie staan en welke taken daarbij horen? Kortom welke keuzes maakt u en welke prioriteiten stelt u in de hoeveelheid taken en opdrachten die u wilt of moet doen, en hoe maakt u dan deze keuzes? Met zorg voor uw verantwoordelijkheden, taken en uw eigen tijd.
Workshop
Wegwijs in de cao Metaal en Techniek (kleinmetaal)
Workshop voor (lijn)managers, P&O’ers en (salaris)administrateurs U bent verantwoordelijk voor P&O of geeft leiding in een bedrijf dat valt onder de cao voor de Metaal en Techniek (kleinmetaal). U bent bekend met algemene wet- en regelgeving maar nog niet voldoende ingevoerd in de specifieke arbeidsvoorwaardelijke zaken die de cao allemaal regelt.
Workshop
MIG/MAG-lassen, laskennis opgefrist
De MIG/MAG-lasprocessen worden het meest toegepast in de Nederlandse industrie. Het proces kent een grote flexibiliteit in toepassing en efficiëntie. Daarnaast leent het MIG/MAG-proces zich uitstekend om te mechaniseren of te automatiseren. Door steeds meer kennis op het gebied van de lasapparatuurregelingen en het lasbooggedrag zijn in de afgelopen jaren behoorlijk wat procesvarianten op de markt gebracht. Al deze varianten zijn voor een speciaal toepassingsgebied ontwikkeld en streven, met een eenvoudige instelling, een stabiele boog en een verhoging van de efficiëntie na. Daarnaast veranderen ook de normen op het gebied van de aanduidingen van lasprocessen, beschermgassen en toevoegmaterialen. In deze laagdrempelige workshop worden deze ontwikkelingen op een rijtje gezet.
Workshop
Verhoog uw effectiviteit in de binnendienst
De functie van binnendienstmedewerker is van onmiskenbaar belang in het commerciële proces. Hij is de spil in de klantcontacten en communicatie met de klant is voor zijn functie dan ook van wezenlijk belang. Echter, als men het eigen gedrag en de eigen gesprekken met de klant eens goed onder de loep neemt, blijkt vaak dat niet ‘alles’ eruit is gehaald. Wat vaak gebeurt, is dat de binnendienstmedewerker in de loop der jaren, ongemerkt, vervallen is in bepaalde gewoontes en patronen. Deze workshop is gericht op het verbeteren van de slagvaardigheid van de binnendienstmedewerker en verbetert daarmee de commerciële resultaten. Bijkomend voordeel is (nog) meer plezier in het werk.
Workshop
Het maken van functieomschrijvingen ISF
Gedurende twee ( niet opeenvolgende) dagen leren de deelnemers functieomschrijvingen te maken waarbij veel aandacht wordt besteed aan de eisen die aan een goede functieomschrijving worden gesteld. Een goede omschrijving vormt de basis voor een adequate invoering van een functiewaar-deringssysteem. In dit geval het Integraal Systeem van Functiewaardering) Aan de hand van de informatie die een omschrijving verschaft, worden functies met ISF gewaardeerd. Deze waarderin-gen leiden dan uiteindelijk tot de rangordening van de functies en een eventuele koppeling aan betalingen.
Workshop
Roestvaststaal-lassen, laskennis opgefrist
Roestvaststaal wordt in toenemende mate gebruikt als constructiemateriaal. Het is in aanschaf duurder dan ongelegeerd staal maar het biedt dan ook een aantal bijzondere eigenschappen in de vorm van corrosie- en hittevastheid. Deze eigenschappen kunnen door onoordeelkundige bewerkingen teniet worden gedaan. Ook het lassen van roestvaststaal vraagt om specialisme. In deze workshop wordt op een praktische wijze ingegaan op verschillende soorten roestvaststaal, de eigenschappen en de lasbaarheid.
Workshop
De monteur als ambassadeur
Monteurs komen dagelijks bij hun klanten. Soms is dat vanuit een routinecontrole, maar vaak is de aanleiding voor de klant minder prettig omdat hij bijvoorbeeld te maken heeft met een storing. Voor de organisatie echter betekent dit wederom een contactmoment met de klant, waarbij voor de monteur de taak is weggelegd om zo klantvriendelijk mogelijk te werk te gaan en een zo goed mogelijke oplossing te bieden. De monteur is niet alleen de technisch specialist, maar hij is tevens in de gelegenheid om in commercieel opzicht een bijdrage te leveren aan de relatie tussen uw organisatie en de klant. Kortom; de monteur is op dat moment het visitekaartje van de organisatie. Maar hoe dient de monteur nu om te gaan met deze klant? Hoe kan hij, in commercieel opzicht, zijn vragen het beste beantwoorden? En hoe gaat hij om met klachten die deze klant wellicht naar hem uit? Op deze en vele andere vragen geeft deze workshop de juiste antwoorden en tips.
Workshop
Samenwerken met de ondernemingsraad
Als directeur of als personeelsmanager zult u het overleg met de ondernemingsraad voeren of daarbij betrokken zijn. Het is van belang dat u uw bevoegdheden en plichten kent, maar ook weet welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden de ondernemingsraad heeft.
Workshop
De monteur als ambassadeur
Monteurs komen dagelijks bij hun klanten. Soms is dat vanuit een routinecontrole, maar vaak is de aanleiding voor de klant minder prettig omdat hij bijvoorbeeld te maken heeft met een storing. Voor de organisatie echter betekent dit wederom een contactmoment met de klant, waarbij voor de monteur de taak is weggelegd om zo klantvriendelijk mogelijk te werk te gaan en een zo goed mogelijke oplossing te bieden. De monteur is niet alleen de technisch specialist, maar hij is tevens in de gelegenheid om in commercieel opzicht een bijdrage te leveren aan de relatie tussen uw organisatie en de klant. Kortom; de monteur is op dat moment het visitekaartje van de organisatie. Maar hoe dient de monteur nu om te gaan met deze klant? Hoe kan hij, in commercieel opzicht, zijn vragen het beste beantwoorden? En hoe gaat hij om met klachten die deze klant wellicht naar hem uit? Op deze en vele andere vragen geeft deze workshop de juiste antwoorden en tips.
Workshop
Privacy in de arbeidsrelatie
Internetbankieren, even een bericht op je Facebook-pagina plaatsen, je Hotmail checken: mag dat onder werktijd? En in welke mate mag je dit als werkgever controleren? Een heikel onderwerp omdat de meeste werknemers vinden dat de baas niet mag ‘snuffelen’ op hun werk-pc. Een Nederlandse werkgever moet een goede reden hebben om deze informatie te controleren. In de workshop Privacy in de arbeidsrelatie 2014 komen alle aspecten van privacy in de arbeidsrelatie aan bod.
Workshop
Overtuigend en authentiek presenteren
Een goede presentatie is meer dan een verhaal bij een serie powerpoint-sheets. Alleen gedegen kennis over het onderwerp is niet voldoende. U wilt uw toehoorders boeien en u dient ze dus te overtuigen van uw boodschap. In deze workshop “Overtuigend en authentiek Presenteren” leert u de kneepjes van het vak: u krijgt inzicht in uw eigen stijl van presenteren en leert die te versterken. Naast de technische presentatievaardigheid staat dus de vaardigheid om overtuigend te zijn centraal. Kortom, overtuiging als motor van uw boodschap.
Workshop
Juridische aspecten bij inkoop
Heeft een koper recht op vergoeding van gevolgschade bij ondeugdelijke levering? Heeft de koper recht op garantie en wat houdt dit in? Welke rechten heeft een koper als niet (tijdig) wordt geleverd? Dergelijke vragen worden regelmatig aan FME-Advocaten gesteld. Voor de beantwoording dienen steeds een aantal vragen te worden beantwoord: hoe ziet de overeenkomst eruit? Zijn algemene voorwaarden van toepassing? Wat is de inhoud daarvan?
Workshop
Preventiemedewerker
Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten tenminste één preventiemedewerker binnen de onderneming aanwijzen. De preventiemedewerker moet de werkgever bijstaan bij de uitvoering van preventietaken uit de Arbowet. Het gaat hierbij om preventieve taken in de dagelijkse bedrijfsvoering.
Workshop
Juridische aspecten bij verkoop en levering van producten
■ Is mijn bedrijf bij ondeugdelijke levering aansprakelijk voor gevolgschade? ■ Hoe ver gaan mijn garantieverplichtingen? ■ Mijn afnemer is failliet gegaan; kan ik geleverde producten nog terugnemen?
Beursdeelname
Holland Paviljoen op de International FoodTec India 2014
Van 14 tot en met 16 november 2014 vindt in de Bombay Exhibition Centre de vakbeurs International FoodTec India plaats. Deze beurs wordt eens per twee jaar georganiseerd en is dé beurs in India op het gebied van food processing equipment en technologie.

Weblog voorzitter
Ineke_2012_002_70x97.jpg
Op de wereldkaart
De Hannover Messe was dit jaar echt oranje gekleurd. Als Holland Partnerland zijn we erin geslaagd onze technologische industrie op de wereldkaart te zetten. We hebben iedereen ervan overtuigd dat onze Nederlandse technologische industrie ‘fit for the future̵...

Powered by Dutch Technology

Powered by Dutch Technology
Bebouwde Omgeving
Workshop
Samenwerken met de ondernemingsraad
Financieringsmogelijkheden voor het mkb, bijeenkomst regio Oost
FME-bijeenkomst Milieu & Energie Amsterdam
Workshop
Roestvaststaal-lassen, laskennis opgefrist
Doorzoek de kennisbank of stel uw vraag aan één van onze specialisten!

Footer