Direct naar hoofdmenu / zoekveld
INLOGGEN | SITEMAP | ENGLISH | SERVICEDESK | PERS

ZoekenArbeidstijdmanagement

Flexibilisering van arbeid (arbeidstijdmanagement) en verhoging van de arbeidsproductiviteit zijn thema’s waar iedere ondernemer zich mee bezighoudt. Het gaat daarbij om veranderingen op de arbeidsmarkt en om veranderingen in de behoefte van werknemers en werkgevers op het gebied van flexibiliteit van arbeidstijden.

Bij al deze veranderingen staan de effectiviteit en efficiency van de organisatie van de arbeid voorop. Maar hoe organiseer je die binnen een organisatie? Organisaties kiezen steeds vaker voor arbeidstijdmanagement.

 

Het doel van arbeidstijdmanagement is het op een zo optimaal mogelijke wijze afstemmen van werkaanbod en personele inzet (werkvraag) in de tijd. Het geeft bedrijven inzicht in de personele behoefte en de meest optimale manier van organiseren van deze behoefte. Hierbij gaat het niet alleen om roosters, maar ook om de manier waarop de factor arbeid binnen de organisatieprocessen wordt ingezet. Toepassen van arbeidstijdmanagement bestaat uit een integrale benadering van organisatievraagstukken, waarbij strategische belangen en operationele knelpunten niet uit het oog worden verloren.

 

FME

FME kan u helpen bij de volgende onderwerpen:

  • Flexibilisering van werktijden
  • (Ploegen)dienstroosters
  • Gerichte inzet van contractsvormen
  • Multi-inzetbaarheid
  • Inhuur van derden
  • Uitbesteding van werk

 

Meer informatie

FME, afdeling Advies, T (079) 353 11 98, E advies@fme.nl.

 

Adviseurs van FME ondersteunen lidbedrijven op gebied van hun ondernemersvraagstukken. Dankzij hun brede kennis van de technologische sector zijn zij in staat om praktische adviezen te geven en dienen zij als vertrouwde partner voor de leden.Activiteiten
Opleiding
Start Lean Office Training
Workshop
Lean Basis
Workshop
Lean manufacturing Basistraining (één dag)

Powered by Dutch Technology

Powered by Dutch Technology
Agro & Food

Publicaties uitgelicht

Brochure ISF en SAO
11 maart 2013
ISF - Totaalpakket
11 maart 2013
Doorzoek de kennisbank of stel uw vraag aan één van onze specialisten!

Footer