Direct naar hoofdmenu / zoekveld
INLOGGEN | SITEMAP | ENGLISH | SERVICEDESK | PERS

ZoekenOpleidingen

Maatwerk

FME biedt maatwerkprogramma’s met een heldere aanpak. Wij ondersteunen en trainen als het gaat om het doelgericht en systematisch verbeteren en ontwikkelen van (groepen) mensen in hun organisatie.
 

Aanpak

Onze aanpak bestaat in hoofdlijnen uit drie stappen:
 1. Analyse van de vraag: wat wilt u precies verbeteren?
 2. Interventies zoals trainingsbijeenkomsten, advies of coaching
 3. Toepassen in de praktijk en evaluatie

 

1) Analyse van de vraag

We zorgen ervoor dat we een duidelijk beeld krijgen van het verschil tussen de huidige en de gewenste situatie. We benoemen oorzaken voor dat verschil en we stellen de gewenste performance in SMART termen vast. Oorzaken voor het verschil tussen de gewenste en de huidige situatie kunnen op meerdere terreinen liggen: kennis en vaardigheden, leiderschap, kritieke processen, systemen, fysieke middelen, motivatie en gezondheid. We trekken conclusies en doen suggesties voor effectieve oplossingen.

 

2) Interventies 

De resultaten van de analyse bepalen de soort interventies. Bijvoorbeeld:

 • Trainingen. We denken vanuit de klant van de opdrachtgever, de strategie en de processen in de organisatie. We gebruiken “best practises” waaraan deelnemers eigen vraagstukken en gedrag spiegelen. De uitwerking kan direct in de praktijk worden toegepast. Leidinggevenden zijn op de hoogte en coachen en bewaken resultaten en voortgang.
 • Advies. Bijvoorbeeld over opleiden of over leiderschap, processen, bedrijfscultuur, teamfunctioneren.
 • Coaching

 

3) Toepassen in de praktijk en evaluatie

Het onderstaande model beschrijft de gedeelde verantwoordelijkheden tussen FME en de opdrachtgever:

 

maatwerk

 

Rol leidinggevenden

Om de effectiviteit van met name trainingsprogramma’s te vergroten is een stimulerende en coachende rol van de leidinggevenden van de deelnemers uitermate belangrijk. Voordat er getraind wordt ondersteunen we leidinggevenden in hun nieuwe rol. Ze leren om motivatie en omgevingsfactoren te beïnvloeden zodat trainingsresultaten optimaal tot beter gedrag en betere resultaten zullen leiden.  

 

Onze visie op uw opdracht

De volgende aspecten achten wij van groot belang:

 • Verwachtingen goed in kaart brengen. Om een hoge tevredenheid te kunnen realiseren is het nodig dat we met alle doelgroepen vooraf goed afspreken wat we willen en kunnen gaan bereiken. En daarvoor gaan doen. En niet alleen in termen van weten en leren, maar vooral in termen van ander gedrag ten dienste van meer optimale resultaten. Persoonlijke resultaten, teamresultaten en afdelingsresultaten. Hierbij gaat het om de verbindingen tussen concrete prestatie-indicatoren, doelstellingen, vitale kernprocessen en de strategie van de organisatie.
 • Het belang van motivatie en omgevingsfactoren. In de loop van het proces zijn zowel FME als de opdrachtgever verantwoordelijk voor het positief beïnvloeden van de randvoorwaarden. FME is primair verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van trainingen en bijeenkomsten. De opdrachtgever heeft beslissende invloed op de betrokkenheid van de doelgroepen voorafgaand, tijdens en volgend op het ontwikkelings- en leerproces. Samen zorgen we ervoor dat optimale omgevingsfactoren leiden tot toepassing van het geleerde in de praktijk.
 • Commitment van de leiding aan het project. Dit betekent: zichtbaar zijn voor collega’s en deelnemers door hen te sturen en te coachen op de noodzakelijke veranderingen.

 

Doelstellingen

 • Formuleren en bereiken van meetbare persoonlijke, afdelings- en ondernemingsresultaten.
 • Sterkere leiderschapsvaardigheden van de leidinggevenden. Hiermee worden de leer- en ontwikkelingsresultaten in de toekomst geborgd en beperken we het terugvallen in oud gedrag. We ontwikkelen hiermee een passende managementstijl en cultuur.

 

Ambitie

Ons ambitieniveau in de samenwerking is hoog en wij willen graag de uitdaging aangaan om meer zelfverantwoordelijk proactief gedrag te bewerkstelligen. Allemaal ten dienste van de gewenste ondernemingsresultaten en voor alle medewerkers een bevredigende werksfeer. Dit betekent niet dat al het “oude” moet verdwijnen en dat iedereen anders moet gaan werken. Het betekent wel dat iedereen inzicht moet krijgen in het effect van het eigen gedrag. Leiderschap en processen dienen tijdig feedback te geven over de mate waarin de doelstellingen worden bereikt.

 

Praktijkvoorbeelden

 

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Saskia van Toorn via T (079) 353 11 98, E saskia.van.toorn@fme.nl.

 


Activiteiten
Workshop
Lean Basis
Workshop
Lean manufacturing Basistraining (één dag)
Opleiding
Start Lean Office Training
Doorzoek de kennisbank of stel uw vraag aan één van onze specialisten!

Adviseurs

trainer/consultant
06 - 54 25 39 70
relatiemanager onderwijs & arbeidsmarkt
06 - 50 25 41 00
consultant organisatieontwikkeling
06 - 54 25 39 74

Footer