Direct naar hoofdmenu / zoekveld
INLOGGEN | SITEMAP | ENGLISH | SERVICEDESK | PERS

Zoeken3x3 voor de technologische industrie

FME presenteert 3x3 beleidskeuzes die het verdienvermogen van Nederland versterken. Het ingezette bedrijfslevenbeleid, met de pijlers innovatie, onderwijs en export, moet zonder dralen worden voortgezet.
Daar bovenop pleit FME onder andere voor gratis technisch hoger onderwijs en ontwikkelingssamenwerking in de vorm van kennis en producten.

De uitvoering van deze 3x3 voor de technologische industrie leidt zonder twijfel tot meer economische groei, waarmee we de verdienkracht van Nederland versterken.

 

Visie

Wil Nederland op lange termijn de welvaart kunnen vasthouden, dan zullen we de kennisfabriek van onze welvaart – de technologische industrie – moeten koesteren. Nu al is kennis een belangrijke concurrentiefactor en dat belang zal nog verder toenemen; alleen steeds nieuwe slimme innovaties zullen leiden tot winnaars op de wereldmarkt. De Nederlandse technologische industrie heeft daarvoor een uitstekende uitgangspositie. Ondernemers zijn elke dag bezig met het versterken van deze uitgangspositie, maar zij hebben de politiek nodig om uitstekende randvoorwaarden te scheppen voor groei; een krachtige technologische industrie is immers van belang voor iedereen!

 

Internationale focus

Nederland is de afgelopen jaren te veel naar binnen gekeerd. Er was te weinig aandacht voor het gegeven dat we opereren in een wereldwijde markt en daarvan afhankelijk zijn. De technologische industrie, die twee derde van haar omzet uit export behaalt, weet dat als geen ander. Nederland heeft een kleine thuismarkt, matige groeikansen in de EU en is aangewezen op opkomende markten om groei te realiseren. Daarom kiest FME voor een sterk Europa, voor een harde euro en voor een internationale focus – politiek én economisch.

 

Sterke technologische industrie

De financiële en economische crisis heeft de industrie niet ongemoeid gelaten, maar haar fundament blijft sterk. Dat geldt zeker voor de technologische industrie. De technologische industrie betekent veel voor de verdiencapaciteit van Nederland. Zonder productie geen dienstverlening, geen toelevering, geen transport. Het gaat om grenzeloze bedrijven, die wereldwijd actief zijn. Bovendien levert de technologische industrie met duizend-en-één slimme producten en diensten oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op gebieden als zorg, klimaat, mobiliteit en veiligheid.

 

Innovatieve kracht is leidend

De technologische industrie is de meest innovatieve sector. Bijna de helft van álle private investeringen in R&D in Nederland wordt gedaan door de technologische industrie! Samen met de overheid en kennisinstellingen willen bedrijven in de technologische industrie hun sterke positie verder uitbouwen en de economische motor weer volop laten draaien.

Innovator, exporteur en werkgever


Nieuwe cao Metalektro

Nieuwe cao Metalektro
Laat je stem horen
Doorzoek de kennisbank of stel uw vraag aan één van onze specialisten!

Footer