Direct naar hoofdmenu / zoekveld
INLOGGEN | SITEMAP | ENGLISH | SERVICEDESK | PERS

Zoeken



Missie & organisatie

Verbinden

We mobiliseren en verbinden de technologische industrie voor elke vraag of uitdaging die de wereld van vandaag en morgen heeft. Om zo de verdienkracht van individuele leden en de industrie als collectief te vergroten.

FME vertegenwoordigt een belangrijk deel van de technologische industrie. De 2.400 lidbedrijven genereren een gezamenlijke omzet van bijna € 60 miljard en bieden directe werkgelegenheid aan 225.000 mensen. Zeker 60 procent van de omzet wordt behaald uit export, goed voor een achtste van de totale Nederlandse export. Bij FME zijn 105 brancheverenigingen aangesloten.

 

De activiteiten van FME

FME signaleert en inventariseert bedrijfsontwikkelingen, knelpunten en kansen bij haar leden en informeert hen over relevante beleidsontwikkelingen. Daarnaast voorziet FME politici, beleidsmakers en maatschappelijke partners – nationaal en internationaal – van adequate informatie over de technologische industrie, met als doel dat zij het belang van de technologische industrie optimaal meewegen in besluitvorming.
Ook adviseert en ondersteunt FME haar leden bij tal van facetten van hun bedrijfsvoering. En FME realiseert voor haar leden concurrerende arbeidsvoorwaarden, zowel voor het collectief als op ondernemingsniveau.

Daarnaast creëert en ondersteunt FME netwerken, branches en gelegenheidsplatforms – nationaal en internationaal – om leden met elkaar en met andere partijen te verbinden.

 

Het belang van de technologische industrie

De technologische industrie is een belangrijk werkgever voor Nederland. De sector biedt werk aan 400.000 mensen, de spin-off buiten beschouwing gelaten. De sector heeft een omzet van circa € 140 miljard en een exportwaarde van bijna € 60 miljard. Bijna de helft private R&D in Nederland komt op het conto van de technologische industrie. Nieuwe producten vinden hun weg naar de wereldmarkt, innovaties die veelal bijdragen aan een oplossing voor maatschappelijke vraagstukken zoals op het gebied van klimaat, zorg, mobiliteit en veiligheid. De technologische industrie profileert zich als belangrijk werkgever, innovator en exporteur en is dan ook van het grootste belang voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie.

 

Industriefilm

FME vertegenwoordigt 2.400 bedrijven in de technologische industrie. Deze grote en kleinere bedrijven ontwikkelen en produceren in Nederland sterk uiteenlopende technologische producten. Vaak zijn het innovatieve producten, die een oplossing bieden voor maatschappelijke problemen. Met hoogwaardige kennis en ondernemerschap veroveren deze bedrijven wereldmarkten. Wist u dat meer dan 60% van de omzet van de FME-lidbedrijven in het buitenland wordt verkregen? Dit vertegenwoordigt een achtste van de totale Nederlandse export. In de sector werken 400.000 medewerkers en in de komende jaren zal er een groot aantal nieuwe banen voor technisch geschoold personeel ontstaan.

Deze korte film laat zien hoe essentieel de technologische industrie voor de welvaart in Nederland is. De bedrijven in deze sector zijn belangrijk werkgever, innovator en exporteur en zijn daarom van groot belang voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie.

 

 

 


Footer