Direct naar hoofdmenu / zoekveld
INLOGGEN | SITEMAP | ENGLISH | SERVICEDESK | PERS

Zoekenmr. Ramona Doerga

#
advocaat
FME Advocaten
(079) 353 11 45
Ramona Doerga is bij FME-Advocaten specialist op het gebied van contractenrecht, productaansprakelijkheid en arbeidsrecht. Zij adviseert bedrijven en procedeert namens hen bij onder meer (inter-)nationale geschillen over levering van producten, het aangaan en beëindigen van internationale distributierelaties en arbeidsrelaties. Daarnaast verleent zij juridische bijstand op het gebied van aanbestedingsrecht en intellectuele eigendomsrechten, zoals merken-, modellen- en auteursrechten. Ramona treedt regelmatig op als gastspreker en docent bij seminars, trainingen en workshops.

Beleid aanbestedingsrecht

Op politiek niveau zet Ramona zich in voor aanbestedingswetgeving en -beleid waarmee administratieve lasten voor FME-lidbedrijven worden beperkt en innovatie wordt bevorderd. Ramona is deelnemer in de Commissie Overheidsaanbestedingsbeleid  van VNO-NCW en houdt zich, onder meer bezig, met  de beoordeling van algemene voorwaarden van rijks- en gemeentelijke overheden op redelijkheid en evenwichtigheid. Zij geeft ook informatie over de nieuwe aanbestedingswet en probeert door middel van bijeenkomsten tussen inkopers en bedrijven de doelmatigheid van het aanbestedingsbeleid te bevorderen.

 

Beleid intellectuele eigendom

Op het gebied van intellectuele eigendom maakt Ramona  zich sterk voor een deugdelijke regeling voor de heffing van auteursrechtvergoedingen – onder meer door Buma, Sena, Reprorecht en Videma – met zo min mogelijk administratieve lasten voor bedrijven. Ramona is deelnemer in het Platform Auteursrecht van VNO-NCW. Zij is betrokken geweest bij de heffingsregeling voor kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal (reprorechtvergoedingen). Bedrijven betalen een vergoeding hiervan op basis van het aantal werknemers. Als gevolg van deze regeling is het totaalbedrag aan geïnde vergoedingen gereduceerd van een geschatte tachtig miljoen euro naar minder dan vijftien miljoen euro. In verband  met nieuwe regelingen op het gebied van auteursrechtvergoedingen zet Ramona zich thans in voor betaling van billijke vergoedingen voor daadwerkelijk gebruik.     

 


Footer