Direct naar hoofdmenu / zoekveld
INLOGGEN | SITEMAP | ENGLISH | SERVICEDESK | PERS

Zoekenmr. Hans van Rigteren

#
advocaat
FME Advocaten
(079) 353 13 12
Hans van Rigteren is bij FME actief als advocaat met als specialisatie arbeidsrecht en ontslagrecht. Hij adviseert werkgevers op het brede terrein van het arbeidsrecht en behandelt procedures rond ontbinding van de arbeidsovereenkomst, disfunctioneren, kennelijk onredelijk ontslag, ontslag op staande voet, medezeggenschapskwesties, concurrentiebeding, ontslag statutair directeur, regres loonschade, arbeidsongevallen en aansprakelijkheid, pensioenkwesties, reorganisaties en daarmee samenhangende arbeidsrechtelijke aspecten. Met zijn brede ervaring in de algemene rechtspraktijk is hij daarnaast in staat over de grenzen van het arbeidsrecht heen te kijken en ook algemene vermogensrechtelijke vraagstukken op te lossen.
Ook heeft hij als NMI-mediator en NVKL-bemiddelaar ervaring in de bemiddeling van geschillen van velerlei aard, zowel op arbeidsrecht als ondernemingsrecht. Hans heeft diverse publicaties op zijn naam staan en is  docent bij seminars, trainingen en workshops. Ten slotte is Hans lid van de specialisatieverenigingen Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland en de Vereniging van PensioenJuristen.

 Footer