arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Aanzienlijk minder warmteverlies in de industrie dankzij HeatMatrix

11 mei 2017

Bij verbrandingsprocessen verdwijnt een aanzienlijke hoeveelheid warmte via de schoorsteen. Het terugwinnen van deze restwarmte met traditionele metalen warmtewisselaars is extreem moeilijk gebleken, met name doordat rookgassen vaak corrosief en/of vervuild zijn. Hierdoor wordt veel restwarmte gewoon de atmosfeer in geblazen. Dankzij een revolutionaire polymere warmtewisselaar, ontwikkeld door HeatMatrix, kan 50% van deze ‘problematische’ restwarmte nu worden teruggewonnen en hergebruikt. De industrie kan daarmee besparen op de energiekosten en de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen. Het is een bewezen technologie die al in diverse sectoren succesvol wordt toegepast. Middels een 'Early Adopter' pilot van TKI Energy & Industry heeft HeatMatrix deze technologie kunnen testen en valideren voor een nieuwe industriële sector: de keramische industrie.

Enorme impact

Grootschalig gebruik van warmtewisselaars voor het terugwinnen van restwarmte uit rookgas zou een enorme impact hebben. Paul van Dillen, Director Global Sales and Marketing bij HeatMatrix: "Wij hebben berekend dat als alle schoorstenen in het Rotterdamse havengebied zouden zijn uitgerust met een HeatMatrix warmtewisselaar, we jaarlijks met de bespaarde energie 10% van de Rotterdamse huishoudens van energie zouden kunnen voorzien. We hebben ook berekend dat de wereldmarkt voor corrosieve en vervuilingsgevoelige restwarmte een waarde van twee miljard euro vertegenwoordigt. Sterker nog: iedere euro die in een HeatMatrix warmtewisselaar wordt geïnvesteerd, levert tien keer meer herbruikbare energie op dan een zonnepark aan nieuwe energie. Kun je nagaan wat er zou gebeuren als alle schoorstenen over de hele wereld zouden zijn uitgerust met een warmtewisselaar!"

>

Proefopstelling in steenfabriek

De technologie van HeatMatrix wordt wereldwijd toegepast in diverse industriële sectoren, maar nog niet in de baksteen- en tegelindustrie. Met steun van ISPT en NL-GUTS, twee platformen die het midden- en kleinbedrijf helpen bij het testen en bewijzen van innovatieve concepten in de praktijk, heeft HeatMatrix een subsidie ontvangen via het Early Adopter programma van TKI Energy & Industry om een proefinstallatie op te zetten bij Rodruza, een steenfabriek in Nederland. Ivo Würzner, Managing Director bij Rodruza: "Zo’n 20% van de kosten van onze steenfabriek is energiegerelateerd. Daarom zijn we continu op zoek naar manieren om ons energieverbruik te verminderen. Onze rookgassen zijn corrosief en bevatten vervuilende bestanddelen, waardoor de metalen warmtewisselaars die wij in het verleden hebben uitgeprobeerd niet erg succesvol zijn gebleken." De proefopstelling is met name bedoeld om de keramische industrie als geheel ervan te overtuigen dat de warmtewisselaar van HeatMatrix een haalbare oplossing biedt voor het terugwinnen van restwarmte uit rookgas, zo benadrukt Robert Sakko, medeoprichter van HeatMatrix. "We weten dat het werkt. Nu is het een kwestie van meer bewustwording creëren binnen de industrie", aldus Sakko.

Overgangstechnologie

Een interessant aspect van de polymere warmtewisselaar is dat het een compleet nieuw product is, met een compleet nieuwe toepassing van warmtewisselaartechnologie. Sakko: "Wij zijn geen bestaand product aan het vervangen, maar hebben iets nieuws uitgevonden om iets te doen dat nog niet eerder is gedaan. In zekere zin bieden wij een overgangstechnologie. Totdat wij hebben ontdekt hoe we volledig zonder rookgassen kunnen opereren. De wereld heeft dit echt nodig! Energiebesparing is absoluut zinvol; de meest duurzame en kosteneffectieve energie is de energie die je niet gebruikt. Het Internationale Energieagentschap in de Verenigde Staten heeft berekend dat 60% van de CO2-reductie zou moeten komen uit efficiencyverbeteringen."

De voordelen van polymeer

Wat de warmtewisselaar van HeatMatrix zo uniek maakt, is dat er polymeer in plaats van metaal wordt gebruikt als basisconstructiemateriaal. Van Dillen: "Het probleem met metaal is niet alleen dat het niet bestand is tegen zuren en andere corrosieve substanties, maar ook vervuiling vormt een groot probleem. Onze polymere warmtewisselaar daarentegen corrodeert niet en is heel eenvoudig schoon te maken. Stof en andere vervuilende substanties binden niet met het polymeer. Voor bepaalde toepassingen is onze warmtewisselaar zelfs voorzien van een ingebouwd reinigingssysteem dat de wisselaar continu schoonhoudt. Daardoor blijft die optimaal functioneren."

De impact van energiebesparing

Het terugwinnen van restwarmte kan worden geoptimaliseerd door deze warmte elders in het industriële proces te hergebruiken. Daar bespaar je dan energie. Sakko: "Het probleem met energiebesparing is dat het niet sexy is. Energieopwekking met zonnepanelen of windmolens is veel zichtbaarder. Maar mensen onderschatten het effect van energiebesparing in industriële processen. Als je hier op grote schaal energie kunt besparen, dan heb je minder ‘nieuwe’ energie nodig. En aangezien we niet de luxe hebben van een onbeperkte voorraad fossiele energie, is energiebesparing minstens zo belangrijk als het opwekken van schone energie. Het draagt allemaal bij aan ons uiteindelijke doel van een duurzamere wereld."

Verschillende markten en industrieën

Van Dillen: "HeatMatrix is actief in vele markten en industrieën. Wij hebben op dit moment installaties draaien in heel Europa, met name gericht op verbrandings- en droogprocessen in de dranken- en levensmiddelenindustrie, de chemische sector, de bouwmaterialensector, op biomassa gestookte elektriciteitscentrales en de automobielsector. Maar wij zijn ervan overtuigd dat er nog veel meer industrieën zijn die van onze technologie kunnen profiteren. In principe is iedere schoorsteen een potentiële klant!"

Cirkel weer rond

Het proefproject in de steenfabriek van Rodruza laat duidelijk zien dat de polymere warmtewisselaar goed functioneert binnen de uitdagende productieomstandigheden van een baksteenfabriek. Würzner: "Dankzij het gebruik van polymeer is de warmtewisselaar van HeatMatrix prima bestand tegen de vervuilende en corrosieve eigenschappen van het rookgas en is hij eenvoudig te reinigen. Wij moeten ons onderzoek nu richten op een grote uitdaging binnen onze industrie, namelijk hoe we het systeem zodanig kunnen verbinden met de drogers in onze fabriek dat we de teruggewonnen restwarmte opnieuw kunnen gebruiken. Door de cirkel weer rond te maken, kunnen we ons energieverbruik verminderen en onze ecologische voetafdruk verkleinen. Dat is ons uiteindelijke doel."

Bron: Topsector Energie

Sluiten