arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Actieagenda Gebouwde Omgeving overhandigd aan minister Knops

29 januari 2020

Woensdag 29 januari overhandigde FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink de nieuwe actieagenda ‘Technologie voor een toekomstbestendige gebouwde omgeving’ aan minister Knops (Binnenlandse Zaken).

Hierin zetten we uiteen hoe technologie een optimale bijdrage kan leveren aan betaalbare verduurzaming, een productievere bouwsector en leefbare steden. In deze agenda staat wat we, samen met FME-lidbedrijven die technologie ontwikkelen en leveren aan de gebouwde omgeving en onze partnerbrancheverenigingen, de komende tijd willen bereiken.

Alle (installatie)technologiebranches onder één dak

Bij FME zijn alle technologische partijen verenigd om uitdagingen in de gebouwde omgeving het hoofd te bieden. Denk onder andere aan verlichting, klimaatinstallaties, liften en energiesystemen. In actieagenda richten we ons hierbij op drie grote trends in de gebouwde omgeving:

 • Verduurzaming van de gebouwde omgeving (energietransitie en circulair bouwen en installeren)
 • Industrialisering en digitalisering van het bouwproces
 • Smart city: digitalisering van de stad

Wat willen we onder andere bereiken?

Een aantal voorbeelden uit de actieagenda.

 • Energiebesparing
  Meer aandacht genereren voor energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving. Denk hierbij aan het gebruik van ledverlichting, sensoren en energiebeheersystemen in grotere gebouwen. Ook is het belangrijk om de vervangingsmarkt van cv-ketels versneld te verduurzamen door minimaal over te stappen op de hybride variant.
   
 • Gezond Binnenklimaat
  Hogere kwaliteit van het binnenmilieu, door meer maatschappelijke aandacht voor het thema, de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden vanuit de sector en scherpere regelgeving (inclusief betere handhaving).
   
 • Innovatief aanbesteden
  Aanbestedingsbeleid dat gericht is op langdurige partnerships, ruimte biedt voor innovatie en integrale afweging van kwaliteit en duurzaamheid bevordert. Dus gebaseerd op Total Cost of Ownership (TCO) in plaats van initiële kostprijs.
   
 • Digitaal en industrieel bouwen
  Versnelde digitalisering en industrialisering door samenwerking tussen technologische industrie en partners in de bouwsector, via innovatieprogramma’s als Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC) en de Digitaliseringsdeal Gebouwde Omgeving (DigiDealGO).
   
 • Aandacht voor Smart cities
  Smart city-ontwikkelingen gaan razend snel terwijl het thema nog niet hoog op de politieke en maatschappelijke agenda staat. Zowel bij gemeentes als nationaal. Hier moet meer aandacht voor komen. Zo zou er minimaal jaarlijks een debat over Smart city moeten worden ingepland bij de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.
Sluiten