arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Aan de slag met skills voor de toekomst

Techniek

Op 17 april organiseert FME van 9:00 - 10:00 uur een webinar over het onderzoek Skills voor de toekomst. We nemen je mee in de belangrijkste ontwikkelingen in de skills van de toekomst en hoe we vanuit FME aan de slag gaan met deze inzichten. A+O laat zien op welke manieren je nu al kunt werken aan skillsontwikkeling van je medewerkers en hoe je hierbij ondersteund kunt worden.

Dit onderzoek laat zien dat de gevraagde skills in onze sector sneller veranderen dan voorheen. Digitalisering en robotisering zijn daarbij de grote drijvende krachten. Hierdoor wordt het productiewerk aan de ene kant eenvoudiger, maar neemt de vraag toe naar mensen die in staat zijn het gehele proces te overzien en daar intern en extern goed over kunnen communiceren. Ook gaat kennis over cybersecurity tot de basis behoren. Hoewel de behoefte aan traditionele vakkrachten afneemt, blijft de vraag naar deze medewerkers moeilijk vervulbaar doordat te weinig jongeren voor deze opleidingen kiezen.

Voor welke datum wil je je aanmelden?
Postadres
CRM Vragen

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten