arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Aanpak genderdiversiteit in de (sub)top

Netwerken

Op 24 september organiseert FME samen met de Sociaal - Economische Raad (SER), VNCI en VNO-NCW een C-level dialoogbijeenkomst ‘Aanpak genderdiversiteit in de (sub)top’ binnen de chemische- en technologische industrie. Deze bijeenkomst staat in het teken van wederzijdse inspiratie en het uitwisselen van ervaringen met het bevorderen van diversiteit en inclusie binnen organisaties. Hiervoor worden bedrijven uitgenodigd die vallen onder de ingroeiquotum- en streefcijferwet. Deze wet verplicht bedrijven om duidelijke doelen te formuleren, concrete plannen op te stellen en hierover te rapporteren in de online rapportagetool van het SER Diversiteitsportaal.

Aanmelden

Tijdens deze middag worden de inzichten uit de SER Monitor Genderbalans in het bedrijfsleven 2024 gedeeld. Deze monitor geeft een overzicht van de rapportages die bedrijven hebben ingediend over het boekjaar 2022 en biedt een samenvattend beeld van de man-vrouwverhouding in de (sub)top van het Nederlandse bedrijfsleven.

Voor welke datum wil je je aanmelden?
Postadres
CRM Vragen

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten