arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Aansprakelijkheidsclaims bij levering van producten

Online workshop/training

Wat moet je doen bij schadeclaims van klanten als je te laat levert of als er technische problemen zijn met je producten? Na deze workshop weet je hoe je claims van klanten kunt voorkomen en afhouden.

Algemene voorwaarden

FME Advocaten ziet een toename van aansprakelijkheidsclaims. Mede door complexe technologie worden steeds hogere eisen gesteld aan de leverancier. Eén claim voor gevolgschade kan het einde van je bedrijf betekenen. Het is voor jou als leverancier daarom letterlijk van levensbelang om je te wapenen tegen deze risico’s. Dat kan door het gebruik van goede algemene voorwaarden. Voor de technologische industrie zijn de FME-voorwaarden (binnen Nederland) en de Orgalim-voorwaarden (bij export) beschikbaar.

Battle of the forms

Ook al heb je goede voorwaarden, dan ben je er nog niet. Die voorwaarden moeten wel bij elke levering toegepast worden. Daarvoor bestaan strikte wettelijke spelregels. En daar gaat het vaak mis. Wat te doen als de klant vervolgens met eigen inkoopvoorwaarden komt, die juist op het punt van garantie en aansprakelijkheid met jouw leveringsvoorwaarden botsen? Welke voorwaarden blijven overeind bij deze ‘battle of forms’?

Programma en werkwijze

Naast de wettelijke spelregels komen onder meer aan de orde:

  • Is verwijzing naar algemene voorwaarden op mijn website voldoende?
  • Hoe beperk ik mijn aansprakelijkheid?
  • Hoe ontsnap ik aan de wettelijke garantie voor de volledige levensduur van mijn product?
  • Hoe beperk ik schadeclaims door te late levering?
  • Hoe kan ik betaling afdwingen?
  • Welke extra risico’s gelden bij internationale leveringen?

Na deze workshop weet je hoe je claims van klanten kunt voorkomen en afhouden. De workshop is praktijkgericht. Door de interactieve opzet is er alle ruimte voor het stellen van vragen en discussie. Je kunt ook eigen praktijksituaties inbrengen.

Sluiten