arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Agri & food Flagshipproject | Indoor/outdoor multipurpose platform 

Webinar
Tractor

Eén van de groeifondsvoorstellen waar FME hard aan werkt is het voorstel voor Hightech Equipment. Hierin zijn diverse sleuteltechnologieën benoemd waar de komende jaren veel van verwacht wordt. Met een aantal bedrijven gaan we de komende weken in gesprek om te bepalen wat deze specifieke technologieën betekenen voor de agri food sector.

Themalijnen

Voor het domein agrifood zijn 5 themalijnen opgezet. Binnen elk thema willen we stappen zetten naar tenminste één Flagship project voor de start van het programma.

Flagshipprojecten

De indiening van het groeifondsvoorstel is nu voorzien voor juli 2021, met nog een tussentijdse evaluatie medio maart door het Kernteam & Themateam Sleuteltechnologie. Met het creëren van consortia rondom een aantal ‘flagshipprojecten’ bieden we de kans om deze technologieën ook daadwerkelijk verder te ontwikkelen, zodat het ook toepasbaar wordt voor de agrifood sector.

Het totaalprogramma omvat 7 domeinen, dit is vorige week voorgelegd aan het Kernteam Sleuteltechnologie en is daar geaccepteerd als eerste stap naar een Nationaal Groeifonds voorstel.

Deze sessie gaat over:

Full Autonomy

Mogelijk Flagshipproject: Multipurpose Platform
16 februari 13:00 – 15:00 uur
Zorgen dat landbouwmachines zonder operator (tractor chauffeurs) veilig en betrouwbaar kunnen werken met een hoog gebruikersgemak voor de eind gebruiker. Veiligheidssystemen, simulatieomgevingen op bedrijfsniveau en remote assistance is nog onvoldoende ontwikkeld. Autonome tractoren kunnen ook kleiner geconstrueerd worden wat veel duurzaamheidsvoordelen op kan leveren.

Andere data zijn:

Heb je interesse deel te nemen aan één of meerder consortia, schrijf je dan in voor de een van de  bijeenkomsten. Per themalijn is er één sessie, met daarin focus op 1 of eventueel 2 Flagshipprojecten.

1 of 2 dagen voorafgaand aan de meeting ontvang je een uitnodiging voor de MS-Teams meeting.

Liever zouden we met fysieke meetings aan de slag gaan, ook ten aanzien van teamopbouw en commitment. Maar vanwege de huidige coronamaatregelen kiezen we nu voor online sessies via MS-Teams, waarvoor we jullie graag uitnodigen.

 

Voor welke datum wil je je aanmelden?
Postadres
CRM Vragen
Sluiten