arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Agri&Food Interactieve sessie Opvolging SBV Regeling

Webinar
veehouderij 02.jpeg

Vanaf 24 februari 2021 kunnen weer subsidieaanvragen gedaan worden voor brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (SBV). Via de SBV regeling kan subsidie worden aangevraagd (vanuit de veehouder met één of meerdere leveranciers van stalsystemen en een onderzoeksinstelling) voor de experimentele ontwikkeling en implementatie van brongerichte stalsysteem of maatregelen om stalemissies te verminderen.

De Taskforce Toekomstbestendige Stalsystemen organiseert diverse online sessies om ervaringen te delen tussen en met boeren en te ondersteunen bij dit aanvraagtraject. Ook is er aandacht voor de manier waarop tech en boeren met elkaar dit op kunnen pakken. Vaak zijn er aan de tech kant ook de nodige vragen, dus ook hier is ruimte voor.

In vervolg op de informatiesessie over de regeling van RVO op 25 februari, organiseert de Taskforce Toekomstbestendige Stalsystemen drie online sessies om ervaringen te delen en om veehouders, leveranciers en deskundigen de mogelijkheid te geven de samenwerking op te zoeken. Zoals Kees Scheepens van PIGSTER al aangaf tijdens de informatiesessie: ‘zoek vooral samenwerking en dan met name met deskundigen op deelgebieden’. De drie sessies zijn toegankelijk voor alle geïnteresseerden en zijn bedoeld als een verdiepingsslag op de webinar van RVO. 

We delen tussen en met boeren de successen en de uitdagingen bij het aanvragen en implementeren van de SBV subsidie en de nieuwe technologie. Ook is er aandacht voor de samenwerking tussen veehouders en leveranciers van nieuwe stalsystemen. Hoe werkt het? Waar loop je tegenaan? Wat zijn de successen en ervaringen?  

Programma dinsdag 16 maart 2021

OCHTEND 10.30 – 12.15 UUR:

Ervaringen tussen boeren, successen en uitdagingen bij aanvragen en implementeren van de SBV subsidie en de nieuwe technologie

 

 • Welkom door Taskforce Toekomstbestendige stallen – Xander Pieterse 
 • SBV regeling- delen van ervaringen met onderwerpen zoals:
  - Hoe organiseer je de samenwerking tussen boer en leverancier(s)? 
  - Valideren van nieuwe technologie – hoe werkt dat?
  - Waar moet je verder op letten?
 • Break-out sessies / ervaringen delen in kleine groepjes
 • Plenaire terugkoppeling en afsluiting

MIDDAG 16 MAART 13.30 – 15.30 UUR:

Integrale benadering voor de toekomstbestendige stal – stapelen van innovaties 

De SBV regeling gaat uit van ‘integrale oplossingen’ vaak betekent dit dat verschillende technologieën gekoppeld moeten/kunnen worden. In dit webinar gaan we in op de verschillende aspecten en mogelijkheden hiervan en is er gelegenheid tot korte discussies / kennismaking in breakout sessies

 • Welkom door Taskforce Toekomstbestendige stallen – Xander Pieterse 
 • Ervaringen delen door bedrijf die al gebruik maakt van de regeling
 • Mest en Methaan
 • Management maatregelen - welke kansen zijn er?
 • Korte toelichting PPS mest
 • Break-out sessies
 • Plenaire terugkoppeling en afsluiting

Programma woensdag 17 maart 2021 

OCHTEND: 10.30 – 12.15 UUR:

Deelsessie: Mest en Methaan

Reductie van methaan emissie (van mest) is één van de componenten van de SBV regeling. In dit webinar wordt gekeken wat er al kan en wat de stand van zaken is.

 • Welkom door Taskforce Toekomstbestendige stallen – Xander Pieterse 
 • Methaan in de melkveehouderij
 • Mest
  - Systemen in de stal
  - Opslag buiten de stal
  - Aanwending
 • Vragen en terugkoppeling

Deze sessies zitten vol, maar je kunt je nog aanmelden via toekomstbestendigestalllen@fme.nl

Voor welke datum wil je je aanmelden?
Postadres
Vragen
Sluiten