arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

AgriFoodTop Plus: Laat de stem van de Tech sector horen bij de vormgeving van beleid

kas agri en food

Op 21 juni vindt de AgriFoodTop Plus plaats. Gewoonlijk is de AgriFoodTop hét netwerkevenement voor de Nederlandse agrifoodsector, maar dit jaar is het evenement ook interessant voor ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers uit de tuinbouwsector en de watersector. In 2023 wordt de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel vastgesteld. Deze agenda geeft de koers weer van het innovatiebeleid van de overheid en de topsector vanaf 2024.

Tijdens de AgriFoodTop Plus worden de contouren van de agenda gepresenteerd en kunt u in interactieve sessies meedenken over de inhoud. Welke maatschappelijke uitdagingen pakken we aan? Waar moeten de accenten liggen? Welke witte vlekken moeten nog worden ingevuld? Uw input is meer dan welkom en wordt meegenomen bij de totstandkoming van de definitieve agenda. Meedenken helpt!

FME vertegenwoordigd de sector bij het vaststellen van de Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Suzanne Verboon, Programmamanager Landbouw, Water, Voedsel is lid van de programmaraad voor het onderdeel Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food.

Programma

Tijdens de AgrifoodTopPlus staan onder andere de volgende sprekers gepland

 • Kees de Gooijer, CIO TKI Agri & Food
 • Wat wil de consument? – Eric van Veluwen, directeur Antropia
 • Breed4Food: in PPS-verband werken aan duurzaamheid en gezondheid – Han Swinkels, programmamanager Breed4Food
 • Afsluiting door Dirk Duijzer, boegbeeld Topsector Agri & Food

Parallelsessies

Tijdens de parallelsessies gaan we in op de volgende thema’s en dwarsdoorsnijdende thema’s:

 • Veerkrachtige natuur en vitale bodem
 • Duurzame land– en tuinbouw
 • Vitaal landelijk gebied in een klimaatbestendig Nederland
 • Duurzaam en gewaardeerd voedsel, dat gezond, toegankelijk en veilig is
 • Duurzaam en veilig gebruik van de Noordzee en andere grote wateren
 • Sleuteltechnologieën
 • Internationalisering
 • Human Capital Agenda
 • Transitieprocessen
 • Valorisatie en marktcreati

Bedrijven zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen en input te leveren voor de innovatieagenda.
 

Voor welke datum wil je je aanmelden?
Postadres
CRM Vragen
Sluiten