arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

AI for Industry Jaarevent

Artificial Intelligence

Het programma van het AI for Industry Jaarevent 2023 bestaat uit zowel praktijkcases van huidige toepassingen van Artificial Intelligence, als een blik naar de toekomst. Het thema dit jaar is ‘Samenwerken aan AI-innovatie en impact’ en de locatie is Perron 038, dé plek voor innovatieve maakindustrie in de regio Zwolle. Er is ruime mogelijkheid om te netwerken tijdens het event.

Het is helaas niet langer mogelijk om te registreren voor dit event.

Samenwerken aan AI-innovatie en impact

AI kan bijdragen aan oplossingen voor industriële en maatschappelijke vraagstukken. De toepassing van AI biedt veel kansen om effectiever en efficiënter te produceren, oplossingen te vinden voor het huidige personeelstekort en bij te dragen aan minder CO2 uitstoot en meer duurzaamheid. In de praktijk blijkt de succesvolle implementatie van AI-toepassingen echter niet vanzelfsprekend.

Succesvolle toepassing van AI en met name ook opschaling van AI ‘proof of concepts’ naar de operatie, vraagt sterke samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties én ook binnen bedrijven. Over de succesfactoren voor de toepassing van AI gaan we tijdens dit AI Jaarevent met elkaar in gesprek bij Perron 038 in Zwolle.

We laten veel praktijkcases de revue passeren. Er is een uitgebreid programma met sessies, voor zowel bedrijven die willen starten met AI, als ervaren bedrijven met interesse in de toekomst van AI.

 • Ondernemers in de industrie en experts op het gebied van AI geven tijdens het plenaire programma in keynotes en in een panelgesprek hun visie op de succesfactoren voor AI-innovatie, implementatie en opschaling.
 • Tijdens de break-out sessies wordt dieper ingegaan op praktijkcases en worden live demo’s getoond over:
  • Het opzetten van een data infrastructuur om data uit je machines en systemen te halen, zodat je AI kunt gaan toepassen.
  • Veel gebruikte AI-toepassingen als Predictive Maintenance en Quality Control. Maar ook de toepassing van Digital Twins en inzet van AI bij robotisering en de ontwikkeling naar autonome systemen. 
  • Nieuwe toepassingen op het gebied van Generative AI, zoals ChatGPT en andere Large Language Models en de toepassing van Synthetische Data in de industrie.
  • Samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties in AI-innovatie Fieldlabs en Projecten.

In alle sessies staan use cases en demonstrators centraal. Diverse FME-lidbedrijven en andere organisaties presenteren en delen hun ervaringen uit de praktijk. Ook zijn diverse techno startups aanwezig op het event, met presentaties van hun AI-toepassing.

Programma

13:30 - 14:00 uur | Inloop met koffie / thee
14:00 - 15:15 uur | Plenair programma
15:15 - 15:45 uur | Netwerkpauze
15:45 - 17:15 uur | Break-out sessies
17:15 - 18:00 uur | Netwerkborrel met hapjes en drankjes

Geef je voorkeur aan voor de Break-out sessies
Er zijn break-out sessies van 45 minuten in 2 rondes. Op het aanmeldformulier kun je je voorkeur voor de navolgende sessies aangeven. Bij de indeling van de deelnemers over de sessies zullen wij zoveel mogelijk rekening proberen te houden met de opgegeven voorkeuren.

Plenair programma

 • Opening – door Patrick Blommerde van het FME Platform AI for Industry en Sjoerd Keijser van FME regio Oost-Nederland.
 • Keynote: ‘Samenwerken aan AI bij de Tembo Group en Perron 038’ – door Arend van der Sluis – Chairman of the Board van de Tembo Group. De Tembo Group heeft Perron 038 in 2019 geïnitieerd samen met founding partners AWL Techniek, Wadinko en Tolsma Grisnich. Dit vanuit de gedachte dat innoveren niet meer alleen mogelijk is. Perron 038 is een plek waar techniek zichtbaar wordt, waar echt met techniek wordt gewerkt. Arend van der Sluis geeft zijn visie op AI-innovatie, de samenwerking in Perron 038 en de succesfactoren voor implementatie en opschaling van AI-toepassingen.
 • Keynote: ‘Kansen van AI voor de industrie’ - door prof. dr. Marielle Stoelinga van de Universiteit Twente. In deze keynote geeft Marielle Stoelinga een compact overzicht van de relevante ontwikkelingen op het gebied van AI voor de industrie, zoals de opkomst van generative AI. Daarnaast over het grote belang van AI voor de industrie en het belang van samenwerking voor succesvolle implementatie en opschaling van AI-toepassingen. Hieronder ook het belang van kennis- en talentontwikkeling op het gebied van AI. 
 • Panelgesprek: Met ondernemers, beslissers en AI-experts gaan we in gesprek over de toepassing van AI en de succesfactoren voor innovatie, implementatie en opschaling. Hieronder ook het belang van regionale en landelijke samenwerking. Deelnemers aan het panel zijn:
  • Arend van der Sluis – Chairman of the Board van de Tembo Group
  • prof. dr. Marielle Stoelinga van de Universiteit Twente
  • Erwin Hoogland - Gedeputeerde van de Provincie Overijssel
  • Lars de Groot – Managing Director van Demcon Industrial Systems
  • Jeroen Broekhuijsen – Team lead Digital Factories bij TNO

Break-out sessies

1. Bouwen van een data infrastructuur voor toepassing AI

Deze sessie gaat over hoe je snel en eenvoudig een data infrastructuur kunt opzetten als basis voor de toepassing van AI. Besproken wordt hoe je met behulp van standaard connectoren en protocollen data kunt ontsluiten uit je machinepark (je OT) en hoe je met zogenaamde ‘Edge devices’ productiemachines kunt koppelen. Daarnaast hoe je een datahub kunt opzetten om op de data uit je machines en andere bronnen machine learning en dashboards te gaan toepassen. Dit aan de hand van een praktijkcase en demo van een vision applicatie, welke op eenvoudige wijze de Programmable Logic Controller (PLC) beslissingen laat nemen op basis van AI. Door Joost Willems - Siemens en Arjen van Wijngaarden - FourCo.

2. Predictive Maintenance in de praktijk

Met Predictive Maintenance kun je hogere beschikbaarheid van assets (zoals machines) realiseren tegen lagere kosten door onderhoud te doen als het nodig is. Dus niet te vroeg, maar ook niet te laat. Met machine learning kan een schatting worden gemaakt van de resterende levensduur van een asset, zodat je weet wanneer je onderhoud moet gaan doen. In deze sessie geven we een korte introductie op predictive maintenance, maar laten we vooral aan de hand van een aantal praktijk cases zien hoe je dat met bestaande tooling uitvoert. Door Mark Peters – IJssel Technologie, Ronald Teijken – IBM en Mark Roest – VORtech.

3. Machine Vision en andere AI-technieken voor Quality Control

Kwaliteitscontrole door mensen is tijdrovend en foutgevoelig. Door de inzet van computer vison wordt de snelheid en kwaliteit sterk verhoogd. Ook kan op basis van data uit machines en processen met AI de kwaliteit al vooraf worden voorspeld en zo nodig al worden ingegrepen. In deze sessie worden praktijkvoorbeelden gedemonstreerd van deze verschillende AI-toepassingen. Door Arran Dinsmore – IBM, Mark Helmus – Machine2Learn en Ionut Barbu – Bright Cape.

4. Generative AI: Toepassing ChatGPT en andere Large Language Models

Wat zijn nu eigenlijk Large Language Models, Generative AI en wat doet ChatGPT precies? Welke praktijkvoorbeelden zijn er al in het bedrijfsleven? Hoe implementeer je deze technieken voor bijvoorbeeld je customer care en welke stappen neem je daarbij? In deze sessie krijg je antwoord op deze vragen en concrete handvatten voor de toepassing in jouw bedrijf. Door Ralf Zoetekouw en Job Oosterkamp - DatacationArash Nezami - Microsoft en Joost Vos - IBM.

5. Toepassing van Digital Twins in de praktijk

Een digital twin is een virtuele representatie van bijvoorbeeld een machine of productielijn die volledig synchroon loopt met het fysieke object. Hiermee kunnen allerlei acties worden gedaan die niet met het fysieke object kunnen of te risicovol zijn. Bovendien kan de digital twin worden uitgerust met AI. Digital twins kennen veel toepassingen, bijvoorbeeld voor productontwikkeling en de optimalisatie van productieprocessen. In deze sessie geven we een korte introductie over dit concept, maar laten we vooral een aantal voorbeelden van digital twins zien met tools die in de markt beschikbaar zijn. Door Paul van Ruiten - Siemens, Mark Roest – VORtech en Bram de Vrught – QING Mechatronics.

6. Samenwerken aan AI-innovatie in fieldlabs en projecten

In deze sessie staat de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs centraal in 3 presentaties. Door Joost Sterrenborg van Perron 038 wordt het project BRAINS toegelicht. De partners in dit project richten zich op 6 use-cases waarin AI wordt toegepast voor nieuwe productieoplossingen. In het Fieldlab Digital Twin werken bedrijven nauw samen met de HAN om digital twin toepassingen te ontwikkelen. Naast Varex Imaging zijn er nog 4 bedrijven betrokken. Frits Algera van Hyster-Yale presenteert de ervaringen. Om (MKB) ondernemers te helpen met de ontwikkeling naar datagestuurde productie werken Saxion en Windesheim met bedrijven uit de regio samen in het project SPRONG Digital Driven Manufacturing. Jeroen Linssen van Saxion neemt ons mee in de learnings.

7. Op weg naar autonome systemen met behulp van AI

In de fabriek van Philips in Drachten worden de medewerkers ondersteund door ongeveer 300 robots, dankzij slimme data-analyses komt het steeds minder vaak voor dat machines onverwacht uitvallen en op de fabrieksvloer zie je al veel autonoom rijdende wagentjes. In onze samenleving worden data en AI ingezet om te ontwikkelen richting o.a. zelfrijdende auto’s, autonome schepen en steeds autonomere fabrieksprocessen. Tussen deze toepassingen zitten verschillen, maar ook veel paralellen. In deze sessie wordt ingegaan op de rol van AI in de ontwikkeling richting autonome fabrieken, richting autonome schepen, richting digital twin voor autonome systemen en de paralellen daartussen. Door Jan Post – Philips, Bayu Jayawardhana - Rijksuniversiteit Groningen en Ronald Teijken – IBM.

8. Generative AI: Toepassing van synthetische data 

Voor de toepassing van AI is veel data nodig. Maar wat als data niet gebruikt mag worden door privacyregelgeving, als bepaalde edge-cases niet voldoende aanwezig zijn of als er überhaupt nog geen data beschikbaar is? Wim-Kees Janssen van Syntho en Vincent Bos van Demcon zullen praten over een data-centric aanpak om dit probleem aan te pakken: synthetische data. Wim-Kees zal spreken over het platform van Syntho waar een digital-twin van een database gemaakt kan worden met dezelfde statistische eigenschappen en correlaties als het origineel. Een krachtig instrument om bijvoorbeeld om te gaan met privacygevoelige data, maar ook waarmee nieuwe data gegenereerd kan worden om zeldzame cases toe te voegen aan een bestaande dataset. Vincent Bos zal spreken over de simulatie pipeline van Demcon waarmee sterk gevarieerde en geannoteerde sensor data gegenereerd kan worden. Denk hierbij aan de generatie van afbeeldingen van productdefecten voordat een productielijn operationeel is, CT-scans met specifieke afwijkingen, closed loop simulatie van interactie van autonome robotica met verschillende omgevingen en veel meer.

Op het aanmeldformulier kun je je voorkeur voor de sessies aangeven. Bij de indeling van de deelnemers over de sessies zullen wij zoveel mogelijk rekening proberen te houden met de opgegeven voorkeuren.

Maak kennis met AI-startups

Er zijn diverse techno startups aanwezig op het event, met presentaties en pitches van hun AI-toepassing. Maak kennis met hun innovaties en wat zij eventueel voor jou kunnen betekenen.

Voor welke datum wil je je aanmelden?
Postadres
Vragen

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten

FME.nl is vernieuwd

De artikelen, diensten en publicaties in Mijn FME zijn verplaatst naar 'Kennis & Advies' in de navigatiebalk. Bovendien hebben we de indeling verbeterd. Al jouw waardevolle tools zoals de beloningsbenchmark, het Cao Platform en onze dashboards zijn nog steeds via het Mijn FME menu toegankelijk.