arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Allemaal tevreden (online)

Na deze workshop heb je zicht op de factoren die tevredenheid in jouw team/organisatie belemmeren of juist bevorderen en heb je ideeën opgedaan om de tevredenheid te vergroten.

Inleiding

Tevredenheid, we willen graag dat die hoog is in de organisatie, want dat betekent dat (nieuwe) medewerkers als ambassadeurs aan de slag gaan. In deze workshop leer je hoe de tevredenheid van medewerkers wordt verhoogd (of de ontevredenheid verlaagd).

Allemaal tevreden

Flexibilisering versus individualisering. Tegenstelling of twee kanten van dezelfde medaille? Is tevredenheid relatief? Welke factoren zijn versterkers en welke zorgen voor obstakels? Welke bronnen van arbeidsvreugde kun je aanscherpen én hoe zorg je voor maatwerk op individueel niveau?

Duurzame inzetbaarheid

Fluitend naar het werk, dat wil toch iedereen! Factoren die de tevredenheid van de medewerker beïnvloeden kun je aanpakken om het succes van je organisatie te vergroten. En wist je dat dit effect vergroot wordt wanneer de betrokkenheid van medewerkers ook hoog is? Betrokkenheid en tevredenheid dragen in combinatie sterker bij aan de motivatie van medewerkers! Wil jij niet een stap zetten, maar een grote sprong maken in de inzetbaarheid van medewerkers, volg dan beide workshops. De workshops Alle generaties betrokken en Allemaal tevreden zijn onderdeel van de vierdelige workshop serie Duurzame inzetbaarheid bestaande uit

1. Competent, nu en straks 2. Alle generaties betrokken 3. Allemaal tevreden 4. De vitale medewerker

Inhoud van de training

Tijdens de workshop Allemaal tevreden komen naast de verschillende factoren die tevredenheid beïnvloeden, onder meer aan de orde:

  • Wat zijn oorzaken van (on)tevredenheid;
  • Wat heeft een positief effect op de tevredenheid van verschillende generaties;
  • Verwachtingen managen in de arbeidsrelatie;
  • Wat kun jij in jouw team/organisatie doen in de organisatie van tevredenheid;
  • Meten is weten;
  • Maatwerk voor ieder individu en de rol van de leidinggevende daarbij.
Sluiten