arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Arbeidstijdenmanagement

Deze workshop is onderdeel van een adviestraject, waarbij FME-bedrijfsadviseurs je ondersteunen bij jouw arbeidstijdenvraagstuk. Na aanmelding voor de workshop neemt een adviseur van FME contact met je op om een eerste indruk te krijgen van jullie specifieke werktijdenvraagstuk. Ook toetst hij/zij of jullie in aanmerking komen voor dit traject.

In de workshop komt het volgende aan bod:

  • Hoe maak ik een rooster?
  • Wat zijn vuistregels voor goede en gezonde roosters?
  • Welke formatie is nodig om het rooster te draaien?
  • Hoe kan ik flexibiliteit in het rooster inbouwen?
  • Hoe ga ik om met uitval van medewerkers?
  • Welke vormen van zelfroosteren zijn er?
  • Hoe beloon ik het werken in onregelmatigheid?
  • De regels van de Arbeidstijdenwet, cao
  • Wat is de rol van de ondernemingsraad?

Vervolg: Ondersteuning op maat

Na de workshop kun je twee volle dagen gebruikmaken van een FME-adviseur die je op maat ondersteunt bij het oplossen en eventueel implementeren van jou specifieke werktijdenvraagstuk. Denk hierbij aan het opstellen van roosters, inregelen van werktijdenregeling, ondersteuning bij overleg met ondernemingsraad en/of vakvereniging en het aanpassen van een ploegentoeslag. De FME-adviseur kan hierbij adviseren, maar bijvoorbeeld ook documenten opstellen.

Beperkte investering

Doordat de uren van de FME-adviseurs voor zowel de workshop als de twee dagen ondersteuning volledig worden gesubsidieerd, bestaat de financiële investering van de deelnemers uit een gering bedrag aan arrangementskosten van de workshop (€ 100,- per persoon, exclusief btw). Daarnaast wordt van de deelnemers de tijd en actieve betrokkenheid verwacht tijdens én na de workshop.

Per bedrijf mogen maximaal 2 personen deelnemen aan deze workshop.

Sluiten