arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Behoud en doorstroom van divers talent met andere culturele achtergrond op de werkvloer

Webinar
Exclusief voor leden
Inclusiviteit

Bij veel werkgevers staat steeds vaker diversiteit op de agenda. De aandacht gaat dan vooral naar instroom van divers talent met een andere culturele achtergrond. Maar als je deze talenten ook wilt behouden moet je continue aandacht hebben voor doorstroom en duurzaam behoud. Maar hoe doe je dit op een goede manier?

Uit onderzoek blijkt, dat divers talent met een andere culturele achtergrond de organisatie snel weer verlaat als de werkomgeving niet inclusief is. Nederlanders met een migratieachtergrond stromen anderhalf keer vaker uit en maken twaalf procent minder kans op doorgroei en promotie. Zij krijgen niet dezelfde kansen en voelen zich onvoldoende thuis om tot hun recht te komen binnen de organisatie.

Tijdens dit webinar geeft TNO nader toelichting op het onderzoeksrapport ‘Behoud en doorstroom van medewerkers met een migratieachtergrond’, dat in mei 2023 is gepubliceerd. Ook geeft TNO tips hoe je hiermee binnen jouw bedrijf mee aan de slag kan gaan. Daarnaast deelt FME-lidbedrijf Sonion hun praktijkervaring hoe zij bezig zijn met het duurzaam behoud en doorstroom van divers talent met een andere culturele achtergrond. Voor vragen en discussie met alle sprekers is voldoende ruimte.

Programma

Welkom en introductie:

Toelichting rapport ‘Behoud en doorstroom van medewerkers met een migratieachtergrond’

  • Adviezen en tips
  • Door : Ruth van Veelen, Senior scientist inclusieve arbeidsmarkt

Aan de slag met duurzaam behoud en doorstroom van divers talent op de werkvloer, praktijkcase

  • Door Mariska de Wind – van der Leij, People and Culture Manager Sonion
Voor welke datum wil je je aanmelden?
Postadres
CRM Vragen

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten