arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Bijpraatuur bedrijfstak- en vakscholen 'Herziening mbo-opleidingsstructuur metaal en metalektro'

jongere

De mbo-opleidingsstructuur, officieel genaamd kwalificatiestructuur van de metaal en metalektro opleidingen, is in ontwikkeling. De planning is om vanaf schooljaar 2023 – 2024 aanpassingen in de kwalificatiestructuur door te voeren. Dit roept vragen op bij iedereen betrokken bij de mbo-opleidingen voor de metaal en metalektro. Hiervoor richten wij een periodiek terugkerend vragenuur in waar je terecht kunt met al jouw vragen.

Globaal programma

  • Welkom en uitleg programma
  • Aanleiding herziening en wat dit de sector gaat brengen?
  • Processtatus herziening mbo kwalificatiestructuur metaal & metalektro opleidingen
  • Ruimte voor vraag & antwoord aan panel

Stel je vraag!

Wij willen het bijpraatuur zo goed mogelijk op de informatiebehoefte afstemmen. Heb je een vraag, mail deze dan alvast voor woensdag 5 oktober naar monique.van.haasteren@fme.nl.

Waarom een kwalificatiestructuur herziening van de mbo opleidingen metaal & metalektro (m&m)?

Het aantal beroepen, crebo’s* (ook wel opleidingen) en kwalificatiedossiers in de sectoren m&m is omvangrijk, zo’n 160 beroepen en 52 crebo’s of wel opleidingen. De veelheid is het hoogst van alle technische sectoren. De versnippering die hierdoor is ontstaan, leidt tot problemen in de uitvoerbaarheid, flexibiliteit en aantrekkelijkheid van deze opleidingen in het mbo. De instroom in de metaal en metalektro-opleidingen is met 15% gedaald in de afgelopen jaren en we trekken onvoldoende nieuwe doelgroepen aan. Bovendien zullen de opleidingen sneller moeten kunnen aansluiten bij de maatschappelijke transities waar we nu en in de nabije toekomst voor staan. Dat betekent dat de kwalificatiedossiers inhoudelijk ook een update nodig hebben. Het is belangrijk dat we opleiden voor voldoende medewerkers met de juiste skills. Voor studenten biedt deze herziening meer kansen en bredere perspectieven voor uitdagende functies in de maakindustrie.

Aanpak herziening

De Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is sinds medio 2021 in gesprek met vertegenwoordigers van (on)bekostigd onderwijs en bedrijfsleven om te komen tot een nieuwe kwalificatiestructuur metaal en metalektro. Daartoe heeft SBB vanuit haar wettelijke rol, drie ontwikkeltrajecten in het leven geroepen rondom verwante crebo’s* (=opleidingen):

  1. producten maken
  2. systemen
  3. middenkader

Let op: dit zegt niets over toekomstige namen van kwalificatiedossiers. Ook betreft het meerdere niveaus. Een concept-dossier over het traject Producten maken is nabij. De overige twee trajecten staan nog aan het begin.

Betrokken partijen

Om tot aantrekkelijk mbo-onderwijs voor de maakindustrie te komen, werken de technische branches en onderwijsinstellingen voor de realisatie nauw samen in een begeleidingsgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van mbo Raad, Vereniging bedrijfstakscholen, SBB, FME, Metaalunie en hun branches.

* N.B. Deze crebo’s vallen onder de herziening KD’s Metaalbewerken (23118), Precisietechniek (23254), Mechatronische Systemen (23131), Vliegtuigbouw (23124), (Vliegtuigonderhoud (23125)), Isolatiewerken (23116), Technisch tekenen (23123), Middenkader Engineering (23119), Mechatronica (23130), Werkvoorbereiden/uitvoeren (23058), Dakdekken (23215) en Human Technology (23113)

Voor welke datum wil je je aanmelden?
Postadres
CRM Vragen
Sluiten