arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Challenged based learning als instrument voor zorgtechnologie-adoptie

Zorg in de toekomst

Steeds meer ouderen kunnen met behulp van zorgtechnologie langer zelfstandig blijven wonen, maar welke technologie sluit aan bij wat ouderen nodig hebben?
Hoe implementeren we dit in de zorg en hoe kan de samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en andere stakeholders hierin een bijdrage leveren?

Op dinsdag 3 oktober laten we zien hoe je kunt leren, werken en innoveren door middel van Challenged Based Learning* om zorgtechnologie innovaties sneller goed te laten landen in de zorg.

FME Smart House
FME Smart House

Programma

10:00 uur | Introductie Week van de Innovatieve Zorg
Door FME en ROC van Amsterdam
10:30 uur | Workshop Challenged based learning in het onderwijs als instrument voor zorgtechnologie adoptie
Aan de hand van casussen gaan studenten en bedrijven door middel van Challenged Based Learning op zoek naar oplossingen om door middel van technologie ouderenzorg leuker en makkelijker te maken.
12:00 uur | Lunch
13:00 uur | Uitkomst workshop presenteren aan stakeholders
14:00 uur | Einde

Challenged Based Learning (CBL)

In deze onderwijsvorm leren studenten op zoek te gaan naar oplossingen voor complexe vraagstukken uit de maatschappij, waarbij zowel de precieze vraag als de oplossingsrichting op voorhand onbekend is. CBL is een manier om op het snijvlak van het onderwijs en de arbeidsmarkt leeromgevingen te creëren waar naast praktijk- en ervaringskennis ook vaardigheden worden ontwikkeld, zoals creativiteit en ondernemerschap.

Logo's Partners CBL

Meld je nu aan!

Challenged based learning als instrument voor zorgtechnologie-adoptie

Aanmelden
Voor welke datum wil je je aanmelden?
Postadres
CRM Vragen
Sluiten