arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Commerciële contracten tijdens de coronacrisis

Na het volgen van deze workshop weet je welke juridische remedies er zijn als een partij niet kan of wil nakomen door de coronacrisis.

Mijn leverancier wijzigt opeens de prijzen nadat ik al opdracht tot levering heb gegeven. Kan dat zomaar? En wat als ik deze prijsverhogingen zelf wil doorberekenen aan mijn klant? Wat geldt juridisch? Componenten zijn moeilijk te verkrijgen, zodat ik zelf niet op tijd kan leveren. Welke risico’s loop ik? De klant verkeert in betalingsproblemen door alle lockdowns. Welke stappen kan ik ondernemen?

Door de coronacrisis zijn commerciële contracten onder druk komen te staan. Veel ondernemers ondervinden stijging van prijzen en schaarste van componenten. Soms is er een terugloop van activiteiten. Vaak zullen marktpartijen coulance jegens elkaar betrachten. Soms proberen contractspartijen echter ook onder hun contractuele verplichtingen uit te komen. Zowel voor leveranciers als voor kopers komen juridische remedies komen voor die situaties aan de orde.

Uit rechterlijke uitspraken blijkt hoe rechters aankijken tegen niet- nakoming van commerciële contracten vanwege de coronacrisis. Wanneer is er wel en wanneer niet sprake van overmacht? En wanneer kan een beroep worden gedaan op onvoorziene omstandigheden? Tijdens deze workshop komen veel relevante uitspraken aan de orde.

Programma en werkwijze

Tijdens deze workshop worden de volgende vragen behandeld:

  • Welke contractuele mogelijkheden zijn er bij wijzigingen in prijzen en levertijden?
  • Wanneer kan ik mij beroepen op overmacht?
  • Wanneer is er sprake van onvoorziene omstandigheden?
  • Wat geldt op grond van het Weens Koopverdrag voor internationale commerciële contracten?
  • Welke juridische “stok achter de deur” heeft een leverancier om betaling af te dwingen? Denk bijvoorbeeld aan eigendomsvoorbehoud of ontbinding van de overeenkomst.
  • Wat betekent de Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 precies voor de koper en leverancier? Krijgt de koper hiermee “een stok achter de deur” jegens de leverancier?

De workshop is praktijkgericht. Door de interactieve opzet is er alle ruimte voor het stellen van vragen en discussie. Je kunt ook eigen praktijksituaties inbrengen.

Sluiten