arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Commerciële contracten tijdens de coronacrisis (online)

Online workshop/training

Na het volgen van deze workshop weet je welke juridische remedies er zijn als een partij niet kan of wil nakomen door de coronacrisis.

Wat als nakoming niet mogelijk is?

Welke juridische remedies zijn er als commerciële contracten vanwege de coronacrisis niet worden nagekomen? Welke rechten heeft een koper bijvoorbeeld als de leverancier niet kan leveren vanwege de lockdown? En welke rechten heeft een leverancier als een koper geen producten meer wil afnemen omdat diens eindklant failliet is gegaan?

Door het coronavirus en de lockdown zijn commerciële contracten onder druk komen te staan. Veel ondernemers hebben opdrachten verloren of dreigen deze te verliezen. Ondernemers hebben moeten besluiten om de bedrijfsvoering deels stil te leggen. Zij ondervinden de gevolgen van een terugloop in economische activiteit. Vaak zullen marktpartijen coulance jegens elkaar betrachten. Contractspartijen proberen echter ook vaak onder hun contractuele verplichtingen uit te komen. En zowel leveranciers als kopers beroepen zich daarbij op overmacht. Kan dat zomaar?

De eerste rechterlijke uitspraken maken steeds meer duidelijk hoe rechters aankijken tegen niet- nakoming van commerciële contracten tijdens de coronacrisis. Tijdens deze workshop komen relevante uitspraken aan de orde.

Verder wordt een nieuw wetsvoorstel, de Tijdelijke wet Covid-19 SZW en JenV, behandeld. Op grond hiervan kunnen rechters de behandeling van faillissementsverzoeken en andere verhaalsacties aanhouden. Aan de schuldenaar wordt uitstel van betaling verleend tegen schuldeisers die een faillissementsverzoek hebben ingediend. Dit heeft ook gevolgen voor overige juridische remedies van schuldeisers om betaling af te dwingen.

Programma en werkwijze

Tijdens deze workshop worden aan de hand van rechtelijke uitspraken de volgende vragen behandeld:

  • Wanneer kan ik mij beroepen op overmacht?
  • Wanneer is er sprake van onvoorziene omstandigheden?
  • Wat geldt op grond van het Weens Koopverdrag voor internationale commerciële contracten?
  • Welke juridische “stokken achter de deur” heeft een leverancier om betaling af te dwingen? Denk bijvoorbeeld aan eigendomsvoorbehoud of ontbinding van de overeenkomst.
  • Verder komt de Tijdelijke wet Covid-19 SZW en JenV aan de orde. Wat betekent die precies voor koper en leverancier? Krijgt de koper hiermee “een stok achter de deur” jegens de leverancier? En kan de leverancier dan nog een beroep doen op eigendomsvoorbehoud of de overeenkomst ontbinden?

De workshop is praktijkgericht. Door de interactieve opzet is er alle ruimte voor het stellen van vragen en discussie. Je kunt ook eigen praktijksituaties inbrengen.

Sluiten