arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Competent, nu en straks

Na deze workshop heb je inzicht om te werken aan de competenties van de medewerkers van jouw team/organisatie. Je weet hoe belangrijk leren is voor de organisatie en het individu en hoe je leren kunt stimuleren.

Inleiding

In de snel veranderende omstandigheden waarin we leven en werken is leren noodzaak! Hoe verstevig je de competenties van medewerkers?

Competent, nu en straks

Een competente medewerker is een medewerker die voortdurend zijn kennis en vaardigheden op peil houdt. Hierbij is het belangrijk dat de medewerker gestimuleerd wordt door de organisatie waar hij werkt. Tijdens de workshop krijg je handvatten om aan die uitgangspunten te werken, om zo de voorwaarden voor een wendbare organisatie, die kan inspelen op innovatie, te creëren.

Programma en werkwijze

Het gaat niet alleen om opleiden en ontwikkeling, maar ook om het werk op een betrokken manier te blijven doen, waarbij de medewerker tevreden en gezond blijft. Zowel de organisatie als de medewerker hebben daar belang bij en het is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wil jij werk maken van duurzame inzetbaarheid? Richt je dan op alle vier de samenhangende dimensies bestaande uit:

1. Competent, nu en straks 2. Alle generaties betrokken 3. Allemaal tevreden 4. De vitale medewerker

Tijdens de workshop Competent, nu en straks komen naast de noodzaak van leren onder meer aan de orde:

  • Wat is leren en hoe kun je dat organiseren;
  • Wat is een lerende organisatie en hoe stimuleer je een leercultuur;
  • Hoe kan leren de productiviteit van de organisatie verhogen;
  • Competentiemanagement; welke competenties zijn nu nodig en welke in de toekomst;
  • De rol van de leidinggevende in het stimuleren van leren.
Sluiten