arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Doorwerken na AOW-leeftijd en RVU

Online workshop/training

Doorwerken na AOW-leeftijd; Pluk de voordelen als werkgever!

Door de huidige arbeidsmarktkrapte hebben veel werkgevers te kampen met het vinden van personeel. Bij het werven van personeel denken werkgevers niet vaak aan oudere werknemers. Laat staan aan een AOW'er.

Met de invoering van de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd zijn de regels voor het in dienst nemen én houden van AOW'ers flink versoepeld. Maak als werkgever dan ook gebruik van de AOW-er onder de huidige arbeidsmarktkrapte en pluk de voordelen die de wetgever je biedt.

Tijdens de workshop wordt uitgebreid stil gestaan bij deze wetgeving en met name bij de versoepelingen voor de AOW-er. Deze zijn onder andere:

  • de werkgever hoeft geen premies te betalen voor de werknemersverzekeringen zoals als de WW en de AOW;
  • een AOW-gerechtigde werknemer heeft bij ontslag geen recht op transitievergoeding;
  • een AOW-gerechtigde werknemer heeft bij ziekte recht op maximaal 6 weken loondoorbetaling, in plaats van 104 weken;
  • voor een AOW-gerechtigde werknemer gelden soepelere re-integratieverplichtingen.

Mocht de werknemer de AOW-leeftijd niet gezond werkend kunnen halen dan kan hij gebruik maken van de ‘Regeling Vervroegd Uittreden’ (RVU) voor de Metalektro/Metaal en Techniek. Tijdens de workshop wordt eveneens uitgebreid stilgestaan bij deze regeling.

RVU wordt niet meer bestraft met een boete van 52%

De overheid wil dat werknemers tot de pensioendatum blijven werken. Voor zware beroepen is met de sociale partners afgesproken dat 60-plus werknemers eerder kunnen stoppen met werken. In steeds meer cao's worden hierover afspraken gemaakt. Dit is onderdeel van Duurzame Inzetbaarheid waarbij werknemers gestimuleerd worden om gezond hun pensioen te halen. Tot 2021 “bestrafte” de Overheid werkgevers die afscheid namen van 60-plussers met een ontslagregeling. Deze werkgevers kregen een RVU-boete van 52% over de ontslagvergoeding. Vanaf 2021 is deze RVU-heffing vervallen.

De ‘Regeling Vervroegd Uittreden’ (RVU) voor de Metalektro/Metaal en Techniek is als uitvloeisel van het Nationaal Pensioenakkoord in het leven geroepen. Het doel van de regeling is om werknemers de gelegenheid te geven eerder te stoppen met werken. Het gaat daarbij om werknemers die zich onvoldoende hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd en niet in staat zijn gezond werkend de AOW-leeftijd te halen.

Sluiten