arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Een nieuw pensioenstelstel, wat betekent dit voor mij als werkgever?

Oude man met verrekijker

Na bijna tien jaar overleg tussen sociale partners en de overheid is het zover: er ligt een nationaal pensioenakkoord voor de vernieuwing van het Nederlandse pensioenstelsel. De concept wetgeving ‘Toekomst Pensioenstelsel’ is gepubliceerd, maar gaat pas na de zomer naar de Tweede Kamer.

Keuzes

De tijdslijnen zijn ambitieus. Uiterlijk voor 2026 moeten pensioenuitvoerders zijn overgestapt op het nieuwe pensioenstelsel. Voor die tijd zal FME samen met de vakbonden keuzes moeten maken namens de leden over een nieuw pensioencontract. Ook wordt nagedacht over tijdelijke regelgeving vanaf 2022, die onnodige kortingen moet voorkomen.

Nieuwe wetgeving

Tegelijkertijd is er ook wetgeving in werking getreden uit het pensioenakkoord. Zoals een langzamere stijging van de AOW-leeftijd en de mogelijkheid om medewerkers zonder boete vervroegd uit te laten treden bij ‘zwaar werk’ (de RVU-vrijstelling). Maar hoe werkt deze nieuwe wetgeving en wat betekent het nationale pensioenakkoord voor jou als werkgever?

Antwoorden op vragen

In deze voorlichtingsbijeenkomst worden door Monique van der Poel, pensioenbelangenbehartiger van FME, vragen beantwoord als:

  • Blijft het oude contract bestaan, of worden alle pensioenrechten ingevaren in een van de nieuwe contracten?
  • Is de overstap kostenneutraal voor werkgevers?
  • Is het nieuwe stelsel voor alle deelnemers en gepensioneerden positief?

Dit doet zij samen met collega en moderator Niek Hinsenveld.

Programma

  • Welkomstwoord en introductie; waarom een nieuw pensioenstelsel?
  • De belangrijkste hoofdzaken van het akkoord
  • Al in werking getreden wet- en regelgeving
  • De impact en gevolgen voor jou als werkgever
  • Wat doet FME voor jou en wat is het stappenplan?
  • Vragen en discussie
Voor welke datum wil je je aanmelden?
Postadres
CRM Vragen
Sluiten