arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Effectief samenwerken met de ondernemingsraad

Na deze workshop weet je hoe je de ondernemingsraad een constructieve rol kunt geven om bij te dragen aan de toekomst van je bedrijf.

Samenwerken door elkaar te versterken

Hoe kan de ondernemingsraad actief bijdragen aan jouw bedrijf? Hoe werk je effectief met ze samen bij een reorganisatie? Aan welke verplichtingen moet je als bedrijf precies voldoen als het gaat om de ondernemingsraad en haar leden?

Heb je vijftig medewerkers of meer, dan is je bedrijf verplicht een ondernemingsraad in te stellen. Als directeur of HR-manager ben je daar nauw bij betrokken of voer je overleg. Het is belangrijk dat je je bevoegdheden en plichten kent, maar ook weet welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden de ondernemingsraad heeft. Deze workshop geeft je inzicht in de rol die je daarbij wilt en kunt spelen. Aan de hand van praktijkgevallen bespreken we de belangrijkste onderwerpen uit de Wet op de ondernemingsraden.

Jouw opbrengsten

  • Je kunt effectief samenwerken met de ondernemingsraad.
  • Je krijgt kennis over adviesrecht en instemmingsrecht.
  • Je weet welke informatie je moet verstrekken aan de ondernemingsraad.
  • Je hebt kennis van de scholingsmogelijkheden van de ondernemingsraad.
Sluiten