arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

European Industry & Energy Summit 2020

Industry summit

Tijdens de tweedaagse European Industry & Energy Summit 2020 organiseert FME op 8 en 9 december twee online bijeenkomsten over Project 6-25. Dit project heeft als doel om in 2025 minimaal 6 Mton CO2 per jaar te besparen door versnelde uitrol van innovatieve technologie met bewezen impact op het gebied van procesefficiency.

8 december 2020 | 11:00 - 11:45 | Financiële en ESCO-partnerschappen
9 december 2020 | 11:00 - 11:45 | Innovatiegedreven CO2-reductie

Project 6-25 onderstreept de cruciale rol die technologie zal spelen bij het succesvol aanpakken van de uitdagingen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd. Door de ecologische voetafdruk van de industrie te verkleinen en grootschalige implementatie van innovatieve technologieën te vergemakkelijken, kan het een blijvende bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving en tegelijkertijd economische groei genereren. Tijdens de livestreambijeenkomsten worden de volgende onderwerpen behandeld:

8 december | 11:00 – 11:45 uur | Verminderen van industrieel energieverbruik, energiekosten en CO2-uitstoot zonder eigen investeringen: (off-balance) financiële en ESCO-partnerschappen

De roadmap om een duurzame en energiezuinige industrie te worden, is complex en vereist kapitaalinvesteringen, beschikbare expertise en een vlijmscherpe focus. De investeringen worden vaak beter gebruikt in de core-business van een bedrijf dan in energieoplossingen. Energie-investeringen worden vaak beperkt door het hoofdkantoor van het bedrijf of zijn alleen van toepassing op projecten met korte terugverdientijden.

Off-balance financiering en ESCO (Energy Services Company) partnerschappen kunnen helpen bij het realiseren en versnellen van duurzame energieprojecten om de CO2-uitstoot te verminderen. De ESCO is verantwoordelijk voor de kapitaaluitgaven (CAPEX), de ontwikkeling, implementatie en werking van de energieoplossingen. Dit betekent dat het industriële bedrijf hun CAPEX, mensen en aandacht kunnen richten op hun core-business en nog steeds realiseren van de kosten en de CO2-emissiereducties die nodig zijn.

Deze sessie wordt gepresenteerd door Rabobank, Getec en Adven, trotse partners van Project 6-25 dat de Nederlandse industrie ondersteunt bij het bereiken van substantiële reductie van hun CO2-voetafdruk door middel van energie-efficiëntie.

9 december | 11:00 – 11:45 uur | Waardeketeninnovatie die CO2-reductie en prestatieverbetering stimuleert

Concrete resultaten op het gebied van CO2-reductie en verbetering van de fabrieksprestaties kunnen alleen worden bereikt als alle partijen in de waardeketen nauw samenwerken. Een paradigmaverschuiving in de manier waarop de modernisering van fabrieken moet worden aangepakt, is nodig om de klimaat- en bedrijfsdoelstellingen op tijd te halen.

In deze sessie leggen we het belangrijkste element van Project 6-25 uit, samen met praktische voorbeelden van technologieën die helpen om kosten en CO2-uitstoot te verminderen en prestaties en betrouwbaarheid te verbeteren.

De cases die we zullen bespreken zijn:

  • Energy Management Information System (EMIS) at Saudi Aramco Abqaiq Plant door Emerson Process Management B.V.
  • Het hergebruik van afvalwarmte met behulp van Mechanical Vapor Recompression (MVR) warmtepomptechnologie door Bronswerk Heat Transfer B.V.
  • De installatie en integratie van een volledige industriële warmtepomp in een papierfabriek door Bronswerk Heat Transfer B.V.
Voor welke datum wil je je aanmelden?
Postadres
CRM Vragen
Sluiten