arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Hoe kan ik succesvol inschrijven op aanbestedingen?

Jaarlijks koopt de overheid voor 73 miljard Euro aan werken, leveringen en diensten in. Dat gebeurt vaak door middel van aanbestedingen. Ondernemers ervaren aanbestedingsprocedures vaak als ingewikkeld, duur en oneerlijk. Veel ondernemers raken ronduit gefrustreerd van aanbestedingsprocedures. Soms nemen ze niet meer de moeite om in te schrijven.

In deze workshop wordt verteld met welke juridische aandachtspunten je rekening moet houden om succesvol in te schrijven op aanbestedingen. Daarbij krijg je concrete en praktijkgerichte tips. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen, zijn onder meer:

  • Hoe lever ik juist en tijdig gegevens aan bij aanmelding en inschrijving?
  • Hoe moet ik het Uniform Europees Aanbestedingsdocument juist invullen?
  • Wat is het risico van 'Past performance' als uitsluitingsgrond?
  • Mag, en zo ja, hoe moet ik proactief communiceren met de aanbesteder?
  • Kan ik met andere ondernemers (gezamenlijk) deelnemen aan aanbestedingen?
  • Waarop moet ik letten na ontvangst van een gunningsbeslissing?
  • En welke rechtsbescherming heb ik? Hoe kan ik opkomen tegen gebreken in het aanbestedingsproces?

Opzet van de workshop

De workshop is praktijkgericht. Aan de hand van een praktijksituaties en rechtspraak bespreken we per fase van een aanbesteding de juridische aandachtspunten. Vanwege de interactieve opzet van de workshop is de groep van beperkte omvang en is er ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Deskundige

De workshop wordt verzorgd door Jeroen Bergevoet, advocaat bij LEXIO, auteur/redacteur van Aanbestedingswet Tekst & Toelichting en expert bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Groepsgrootte

Minimaal 5 deelnemers

Nieuwsbrief FME College

Wil jij op de hoogte blijven van ons aanbod? In onze maandelijkse digitale nieuwsbrief informeren we je over relevante workshops en trainingen. Schrijf je in

FME College is door Cedeo gecertificeerd.

Sluiten