arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Jaarevent NXTGEN HIGHTECH handsfree agrifood

NXTGEN Agrifood

Op vrijdag 6 oktober vindt het allereerste jaarevent plaats van NXTGEN HIGHTECH AGRIFOOD op de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Tijdens dit bijzondere evenement staan we stil bij onze toekomst. We verkennen wat NXTGEN HIGHTECH AGRIFOOD precies omvat, delen onze visie en belichten de opkomende ontwikkelingen, thema's en uitdagingen binnen de agrifoodsector.

Bovendien bieden we een inkijkje in lopende initiatieven en de focus van onze projecten. Het jaarevent is een uitgelezen kans om elkaar te ontmoeten, inspiratie op te doen en gezamenlijk te werken aan de toekomst van de agrifoodsector. Iedereen die betrokken wil zijn bij innovaties in de agrifoodsector is van harte welkom.

FME domeintrekker

FME is domeintrekker van NXTGEN HIGHTECH Agrifood en zorgt samen met het NXTGEN HIGHTECH-programma dat de bedrijven in de sector goed aangesloten zijn op de transitie Landbouw, water en voedsel en hun innovaties gaan bijdragen aan de verdere verduurzaming van de voedselketen. We bouwen aan projecten, stimuleren samenwerken en kennisdeling waarmee we nationaal en internationaal impact hebben.

Programma

12:00 uur | Inloopbuffet & Use Cases in de Spotlight
13:00 uur | Start programma
13:35 uur | Peter Zinn over Digital Security & Hightech
14:40 uur | Breakoutsessies

Er kan gekozen worden uit twee van de volgende sessies: 

  • Toekomstbestendige arbeidsmarkt
  • Internationalisering 
  • Data interoperbiliteit
  • Connectiviteit
  • Cybersecurity
  • Smart Industry
  • Duurzame / circulaire technologie
  • Rondleiding in de BIC

16:20 uur | Wrap-up
16:35 uur | Borrel & Use Cases in de Spotlight

Meld je nu aan!

Jaarevent NXTGEN HIGHTECH handsfree agrifood

Aanmelden
Voor welke datum wil je je aanmelden?
Postadres
CRM Vragen
Sluiten