arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Leergang Data Science en AI

Artificial Intelligence

De JADS FME leergang Data Science en AI is een serie van zes online seminars. De online seminars worden in partnership met de Jheronimus Academy of Data Science georganiseerd. Door deze seminars verbreed je jouw inzicht en kennis om daarmee soepel in te kunnen spelen op (digitale) veranderingen met een focus op Artificiële Intelligentie en Data Science. In elk seminar gaan de sprekers, hoogleraren en docenten verbonden aan JADS en/of een van haar moederuniversiteiten, vanuit het eigen perspectief in op de volgende elementen: exploratie, innovatie, adaptatie.

Na afloop van de lezingenreeks ben je vertrouwd gemaakt met de ontwikkelingen van de Digitale Transformatie in de brede zin en de rol die Artificiële Intelligentie en Data Science hierin spelen. Je begrijpt hoe deze transformatie de samenleving, de economie en ondernemerschap verandert en hoe dit in een aantal relevante toepassingsgebieden en sectoren vorm krijgt.  

Elk seminar wordt gemodereerd door Prof. Emile Aarts in zijn rol als Academic Director van dit programma. De seminars bieden naast het aanbod van wetenschappelijke kennis ook de mogelijkheid tot interactie en discussie met docenten en andere deelnemers.

18 mei 19:30 - 21:00 uur: AI in historisch perspectief – Prof. dr. Emile Aarts

Deze lezing gaat in op de geschiedenis van Artificiële Intelligentie over de laatste zeventig jaar. HIerbij ligt de nadruk op de cyclische ontwikkeling van hoogte- en dieptepunten in deze periode en de oorzaken en gevolgen daarvan. Tevens staan we uitgebreid stil bij de huidige betekenis van dit belangwekkende interdisciplinaire kennis- en kundegebied als drijvende kracht achter de hedendaagse digitale transformatie - niet alleen van onze economische bedrijvigheid en het bijbehorende ondernemerschap, maar ook van de maatschappij en de samenleving in de brede zin. Bij dat laatste wordt ook ingegaan op de ethische aspecten van Artificiële Intelligentie.


20 mei 19:30 - 21:00 uur: Digitaal leiderschap in een exponentiële wereld – Prof. dr. Walter Baets

De economische en politieke realiteit wordt niet alleen ingewikkelder, maar ook complexer. De economie wordt uitgedaagd door belangrijke onzekerheid op veel gebieden: onstabiele economische ontwikkeling, een snel veranderende geopolitieke situatie, politieke instabiliteit in veel landen. Daarnaast zijn er vragen over de ethische kant en waarden van wat er wordt gedaan, over klimaat en de relatie met de planeet, over ontwrichtende technologieën en een ontwrichtende maatschappelijke situatie.

Om de realiteit van vandaag te benutten en om toekomst te creëren - in plaats van eraan te worden onderworpen - moet dit nieuwe paradigma worden begrepen. Het slechte nieuws is misschien dat deze realiteit niet kan worden gecontroleerd en niet gemakkelijk kan worden begrepen. Het goede nieuws is dat het ideale omstandigheden creëert voor innovatie, creatie en een impactvolle bijdrage aan de economie. Dit vraagt om keuzes; het is niet meer voldoende om gewoon door te gaan met wat voorheen gedaan werd, maar dan beter, sneller en goedkoper. We hebben verschillende bedrijfsmodellen nodig.

Dit nieuwe begrip heeft in de eerste plaats geen nieuwe reeks vaardigheden nodig (hoewel sommige nieuwe vaardigheden nuttig kunnen zijn), maar het vereist een paradigmaverschuiving, een echte transformatie: de mentaliteit waarmee leiders comfortabel kunnen verkennen, begrijpen en handelen in een hypercomplexe wereld, verstoord door exponentiële technologieën, terwijl ze de ondernemer en schepper worden van duurzame, schaalbare oplossingen.

27 mei 19:30 - 21:00 uur: Data Science in Industry: nieuwe vormen van data, nieuwe analytics, nieuwe kansen! - Prof. Dr. Jeroen de Mast en Ir. Mark Peters

Tegen de achtergrond van een snel veranderende wereld praten we over de toepassing van data science, machine learning en AI in de industrie: wat zijn typische toepassingen van data science in de industrie? Wat is in wezen nieuw? Hoe verandert data science wat de industrie doet? Hoe beheer je data-science innovaties op meerdere horizonten, en hoe navigeer je je bedrijf door een dergelijke transitie? Meer specifiek zullen we het hebben over Industrie 4.0 / Smart Industry: wat zijn de belangrijkste enablers van deze 4e industriële revolutie? Welke waardeproposities kunnen worden gecreëerd met deze enablers voor de industrie? Hoe realiseer je de ambities van Smart Industry in de praktijk?

3 juni 19:30 - 21:00 uur: Wat is de link tussen data en goede besluitvorming? – Dr. Patricia Prüfer

Wat is de link tussen data en goede besluitvorming? Zonder goede en betrouwbare data heb je geen juiste informatie en daarmee geen goede besluitvorming. Maar hoe kom je tot goede en betrouwbare data en welke Data Science en Machine Learning technieken kunnen worden ingezet om deze te analyseren? Tegenwoordig is er bij veel organisaties een grote hoeveelheid data beschikbaar. Deze kan ingezet worden voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen en dienstverlening, maar veelal lijkt het potentieel nog lang niet bereikt. Het toepassen van meer geavanceerde technieken en predictive analytics kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

17 juni 19:30 - 21:00 uur: Data Science en de Gezondheidszorg – Prof. dr. Maurits Kaptein en dr. Egge van der Poel

In deze sessie gaan Egge van der Poel en Maurits Kaptein gezamenlijk in op de theoretische en praktische uitdagingen voor Data Science in de gezondheidszorg. Uitgaande van een aantal recente ontwikkelingen in de gezondheidszorg, zullen Egge en Maurits de nieuwe voorstellen kritisch onderzoeken en bespreken. Waar kan Data Science de gezondheidszorg inderdaad bevorderen en waar moeten we daarmee juist voorzichtig zijn. Data Science biedt krachtige tools die op verantwoorde wijze moeten worden gebruikt.

1 juli 19:30 - 21:00 uur: Bepaal je focus en definieer je data-project – JADS MKB datalab

In deze sessie word je geholpen om een ambitie of uitdaging op gebied van data-gedreven werken te identificeren. Allereerst wordt inzichtelijk gemaakt waar je op dit moment staat: hoe data volwassen is jouw organisatie? Vervolgens ga je onder leiding van de sprekers zelf aan de slag. Na afloop is duidelijk waar je organisatie staat wat betreft data-volwassenheid en met welke zaken je rekening moet houden bij het definiëren van een data-project. 

Voor welke datum wil je je aanmelden?
Postadres
CRM Vragen
Sluiten