arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Maak werk van mantelzorg

Maak werk van mantelzorg

1 op de 4 medewerkers combineert werk met mantelzorg. Dat is langdurige en intensieve zorg voor een familielid, vriend of buur. Voor de meeste medewerkers zijn zorgtaken thuis prima te combineren met hun baan, maar dat geldt niet voor iedereen. Medewerkers die werk en mantelzorg combineren lopen meer risico op verminderd functioneren, overbelasting en langdurig ziekraken. Uit onderzoek blijkt dat 18% van het verzuim gerelateerd is aan mantelzorg.

Duurzaam inzetbaar blijven

Naar verwachting neemt het aantal medewerkers dat werk en mantelzorg combineert toe naar 1 op de
2 in 2040. Het is daarom belangrijk dat mantelzorg verlenen voor medewerkers mogelijk wordt gemaakt, zodat zij ondanks de extra zorgtaken duurzaam inzetbaar blijven. Dat kan alleen als we mantelzorg bespreekbaar maken in onze sector en samen oplossingen bedenken. Dat doen we met de pilot Mantelzorg Metalektro. Benieuwd wat het voor jouw organisatie kan betekenen? Meld je aan voor de eerste bijeenkomst op 31 oktober.

Pilot Mantelzorg Metalektro

Praten over mantelzorg gaat niet vanzelf. Veel medewerkers zien zichzelf niet als mantelzorger, vinden leveren van extra zorg vanzelfsprekend en privé. Voor leidinggevenden en HRM-professionals is het lastig te bepalen wanneer sprake is van mantelzorg en wanneer het besproken moet worden met de medewerker. Toch is het heel belangrijk dát het bespreekbaar wordt gemaakt. De sociale partners in de Metalektro zijn daarom de pilot Mantelzorg gestart. 

Dilemma's

Deze pilot biedt werkgever én werknemer de mogelijkheid in gesprek te gaan, te onderzoeken hoe het onderwerp leeft in alle lagen van de organisatie, wat de dilemma’s zijn en wat er nodig is om medewerker en leidinggevende op de werkvloer te ondersteunen. Met de input van werkgevers en werknemers ontwikkelen wij maatwerkoplossingen binnen de sector. Zo gaan we samen op weg naar een mantelzorgvriendelijke sector.

Bijeenkomst

Wil je weten wat deze pilot voor jouw organisatie en medewerkers kan betekenen? Kom dan naar de eerste online bijeenkomst ‘Maak werk van mantelzorg’ op 31 oktober 2022. We vertellen je wat je kunt verwachten van deelname aan de pilot en wat het vraagt van jou en jouw organisatie, maar vooral wat het je oplevert. Tot slot kun je ervaringen uitwisselen met collega-bedrijven.

Voor welke datum wil je je aanmelden?
Postadres
CRM Vragen
Sluiten