arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Matchmaking mantelzorginnovaties en behoefte werkende mantelzorgers

Mantelzorg

Binnen de Metalektro hebben de sociale partners afgesproken om een project ‘Mantelzorg’ te houden. Het doel is om de combinatie werk en mantelzorg bespreekbaar te maken binnen de sector en heel concreet te inventariseren welke technologische oplossingen de sector zelf kan bieden/zelf kent om de (werkende) mantelzorger te ontlasten. In dat kader organiseren wij een webinar op maandag 14 november.

Project 'Mantelzorg'

Wij willen tot een inventarisatie van technologische oplossingen binnen de sector komen.

Het project ‘Mantelzorg’ biedt gelegenheid om deze oplossingen:

  • te introduceren,
  • te toetsen en
  • te matchen aan (werkende) mantelzorgers binnen deelnemende bedrijven

Met behulp van zo'n 20 bedrijven brengen we knelpunten, behoeften en oplossingen in beeld.

In dit project werken we samen met studenten van de Saxion Hogeschool en Technologie & Zorg Academie (TZA). Zij gaan helpen bij het matchen van vraag en aanbod. 

Programma

Wat zijn mogelijke (technische) oplossingen voor het geven van mantelzorg, en hoe sluiten deze oplossingen aan bij de behoefte van de medewerker met mantelzorgtaken? 

  • Presentatie behoefte van werkende mantelzorger, de uitkomsten uit de sessie van 31/10)
  • Elk bedrijf geeft een korte pitch aan de Saxion Hogeschool en Technologie & Zorg Academie over welke mantelzorgoplossingen zij bieden
  • Hoe gaat het project verder met TZA en Saxion: de werkvloer op om de behoeftes dieper te duiden en oplossingen hiervoor aan te dragen
Voor welke datum wil je je aanmelden?
Postadres
CRM Vragen
Sluiten