arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Mededingingsrecht: de do's & don'ts en de risico's

De bewustmaking van de do’s & don’ts bij contacten en samenwerking met concurrenten, leveranciers en distributeurs om daarmee boetes en schadeclaims te voorkomen.

Inleiding

Er gaat geen week voorbij of je leest in de krant over megaboetes die aan bedrijven zijn opgelegd voor prijsafspraken en marktverdeling tussen concurrenten. Bewijs daarvan is vaak verkregen van klokkenluiders, die op die manier als deelnemer aan het kartel zelf aan een hoge boete ontsnappen. Wat de meeste bedrijven niet weten is dat contact met concurrenten over prijzen, klanten, kosten, investeringen en andere marktgerelateerde onderwerpen al tot die hoge boetes kan leiden. Zelfs de aanwezigheid bij een bijeenkomst waarin een concurrent gevoelige uitspraken doet over zijn actuele of toekomstige marktgedrag kan ertoe leiden dat de andere aanwezigen daardoor 'besmet' worden en een boete moeten betalen, ook als zij zich volstrekt passief hebben gedragen.

Niet alleen voor de contacten met concurrenten, maar ook voor de relaties met dealers en toeleveranciers gelden wettelijke eisen. Zo mag een leverancier zich bij voorbeeld niet bemoeien met het prijsbeleid van zijn distributeurs en gelden voor exclusiviteitsafspraken (exclusieve levering, exclusieve verkoop) de nodige beperkingen.

Programma en werkwijze

Alle aandachtspunten om problemen in de mededingingsrechtelijke sfeer te voorkomen, zowel in de contacten met concurrenten als met toeleveranciers en dealers/distributeurs, komen aan de orde tijdens de workshop Mededingingsrecht. Specifieke aandacht wordt besteed aan de volgende onderwerpen:

 • verboden en toelaatbare onderwerpen bij contact met concurrenten
 • contact zonder afspraken soms ook ontoelaatbaar
 • informatie over prijsbeleid concurrent via klant; leurgedrag klant
 • gedragsregels contact tussen bedrijven tijdens en buiten branchebijeenkomsten
 • samenwerking met concurrenten in combinatie/consortium
 • verboden afspraken met distributeurs, zoals
 • - verticale prijsbinding - gebiedsbescherming - beperkingen bij online verkoop door distributeurs (bijv. prijsdiscriminatie) - leveringsweigering
 • exclusiviteitsafspraken
 • selectieve distributie
 • misbruik machtspositie
 • sancties: boetes en gevangenisstraf
 • schadeclaims benadeelden
 • aansprakelijkheid bedrijf, individuele medewerker en leidinggevenden
 • onderzoeksbevoegdheden Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Europese Commissie
 • klokkenluidersregeling ACM en Europese Commissie
Sluiten