arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Milieu en Energie webinars april 2021

Windmolens

Elk jaar organiseert FME voorlichtingsbijeenkomsten Milieu & Energie. In twee middagen word je helemaal bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen op gebied van milieu en energie.

Let op!

  • Je kunt zelf beslissen of je aan een of beide dagen deel wilt nemen (of slechts een deel hiervan). Elk los onderdeel start precies op een heel uur.
  • Vergeet niet bij het aanmelden de juiste datum / data te kiezen. Op 19 en 26 april zijn verschillende programma's.

Programma 19 april | 13:00 - 17:00 uur

13:00 uur Opening en toelichting op het programma
Elk onderwerp duurt inclusief vragen ongeveer 50 minuten. Daarna hebben we 10 minuten pauze. Ieder uur een start een nieuwe presentatie.

13:05 uur Green Deal, Klimaatakkoord,  Wet Energiebesparing en CO2-reductie & MJA
Europa heeft de Green Deal gelanceerd met 55% ambitie in 2030. Effect op bedrijven. Wet energiebesparing wordt CO2-reductie. Komt er nog een MJA-convenant? Blijft de ODE stijgen?
Door 
Robert van Beek, FME

14:00 uur Elektrificatie gaat niet vanzelf
Bedrijven moet van het gas af. Het net staat onder druk. Ook bij normale groei moeten bedrijven rekening houden met aanvragen voor netaansluitingen. Enkele praktijkcases. 
Door Hans Hörter, Energy Services 

15:00 uur Flexibiliteit en conversie
Meer wind en zonnestroom levert fluctuatie in het aanbod. Hoe gaan we om met flexibiliteit en conversie. Wat zijn oplossingen voor bedrijven onder andere op het gebied van energieopslag. Voorbeelden uit de praktijk. 
Door Stefan Olsthoorn, FME   

16:00 uur Waterstof
Waterstof is de energiedrager van de toekomst. Overzicht van beleid, technische ontwikkelingen en diverse initiatieven waaronder field lab elektrolysers, projecten in (noord) Nederland. 
Door Rogier Blokdijk, FME

16.55 uur Varia energie
Korte mededelingen rondom energieonderwerpen.
Door 
Robert van Beek, FME

Programma 26 april | 13:00 - 17:00

13:00 uur Opening en toelichting op het programma
Elk onderwerp duurt inclusief vragen ongeveer 50 minuten. Daarna hebben we 10 minuten pauze. Elk uur een start een nieuwe presentatie. 

13:05 uur Chemische stoffenbeleid
REACH review in Europa, SCIP-database, ZZS-stoffen in afval en lucht en ROHS. Chemische stoffen zijn onmisbaar maar leveren ook issues op voor milieu, gezondheid en 
circulariteit. De regels voor het gebruik van chemische stoffen worden strenger. Preventie en substitutie worden daarom belangrijker. Door Robert van Beek, FME

14:00 uur Omgevingswet
In 2023 treedt de omgevingswet in werking. Na een korte introductie over de stand van zaken qua implementatie gaan we in op onder andere brandveiligheidseisen en opslag van batterijen. 
Door Jeanette Levels, bureau LBP Sight

15:00 uur Circulaire Maakindustrie
FME voert met anderen het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM) uit. Overzicht van projecten en voorbeelden waar bedrijven op kunnen inspelen. 
Door 
Robert van Beek, FME en Diana de Graaf, UPCM

16:00 uur Materialenpaspoort
Bedrijven moeten hun productieproces verduurzamen en hun producten. De vraag naar transparantie vanuit klanten neemt steeds verder toe. Het materialenpaspoort zal hier een grote rol in gaan spelen. 
Door 
Bert Nagtegaal, FME         

16:55 uur Varia milieu
Korte mededelingen rondom milieu-onderwerpen. 
Door 
Robert van Beek, FME  

Meld je nu aan!

Milieu en Energie webinars april 2021

Aanmelden
Sluiten