arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Online Algemene Ledenvergadering FME

ALV 19 november

Het FME Bestuur nodigt directieleden van FME-lidbedrijven van harte uit voor de online Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging FME op donderdag 19 november 2020 tussen 16.00 en 17.00 uur.

Programma

De belangrijkste agendapunten zijn:

  • Vaststellen verslag ALV 8 september 2020
  • (Her)verkiezing FME-bestuurslid in het bestuur van de Vereniging FME
  • Korte terugblik op de werkzaamheden van FME in 2020
  • Presentatie Meerjarenstrategie FME 2021-2023
    Als ondernemersorganisatie voor de technologische industrie doen we er alles aan om onze lidbedrijven te versterken en – met het unieke netwerk van FME – impact te realiseren voor een toekomstbestendige wereld, met welzijn en welvaart. Hoe we dat doen, staat in de Meerjarenstrategie FME 2021-2023.
  • Vaststellen jaarplan 2021 en goedkeuren begroting 2021

 

Download de volledige agenda

Online

Door COVID-19 is het nu niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. Daarom vindt de vergadering online plaats en is deelname mogelijk door middel van videoconferencing via Teams. Dit is in overeenstemming met een tijdelijke wet die in juni in werking is getreden.

Na registratie ontvang je per mail de vergaderstukken met een link naar de videoconferentie.

Sluiten