arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Online TechTalk ‘Dierlijke mest en stikstof, milieuramp of zegen?’

In Nederland is het het nieuws van de dag: Stikstof emissies, biodiversiteitverlies, Nederland op slot, saneren of innoveren en kunstmestproductie uit fossiele en niet-circulaire bronnen. Maar er is een oplossing die zich aandient: 'kunstmest' productie uit dierlijke bronnen. Kom er meer over te weten tijdens deze online techtalk.

Wateralliance organiseert deze techtalk samen met onder andere FME. In de online TechTalk ‘Dierlijke mest en stikstof, milieuramp of zegen?’ op 20 juni komen twee probleemeigenaren aan het woord: de Kovemi-centrale mestverwerker en Provincie Noord Brabant. Zij streven beiden hetzelfde doel na: emissieloze mestverwerking en volledig hergebruik van de dierlijke meststoffen. In deze TechTalk leggen zij de huidige problemen en ambities voor de toekomst uit.

Daarnaast geef Jan Roefs van RENURE een overzicht van de huidige ontwikkelingen in RENURE en geeft de WUR een toelichting op optimaal mestgebruik in de hele keten. Voor deze problematiek zijn innovatieve technologieën ontwikkeld en beschikbaar. Technologie leveranciers Azzuro, WaterFuture en Colubris Cleantech geven een overzicht van de mogelijkheden om emissieloos mest te verwerken en dierlijke meststoffen te hergebruiken.

Programma

14.30 uur | Opening door Ignaz Worm
14.35 uur | Sprekers:

  • Wim van Dijk (Provincie Brabant) -Transitie van mestverwerking naar mestbewerking
  • Marcel Koolen (Kovemi) – Van afbreken naar energieneutraal en emissiearm kunstmest produceren.
  • Jan Roefs (NCM) – Kunstmestvervangers: wat zijn het en hoe staat het ermee?
  • Daniël  de Jong (WUR) – PPS BSMO; betere stal, betere mest, betere oogst. Optimaal mest gebruiken door de gehele keten
  • Willem van Baak (Water Future) – Water Future – innovatie voor het terugwinnen van dierlijke meststoffen
  • Erik Schut (Azzuro) – Amotek: Van een stikstof probleem een waardevolle meststof maken
    William van Steenbruggen en Sven Mommers (Colubris Cleantech) – Dierlijke mest; bron van hoogwaardige circulaire grondstoffen

16:20 uur | Innovatiemogelijkheden en knelpunten benoemen. Afsluiting.

Voor welke datum wil je je aanmelden?
Postadres
CRM Vragen
Sluiten