arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

ORGALIM-voorwaarden voor internationale verkoop

ORGALIM-voorwaarden zijn bedoeld voor de situatie dat je als leverancier producten aan afnemers buiten Nederland verkoopt en levert, maar ook de verantwoordelijkheid neemt voor installatie/montage van deze producten.

Inleiding

Het is van belang dat je tot in detail weet wat volgens deze voorwaarden de eigen verantwoordelijkheden zijn en welke zaken voor rekening en risico van de afnemer komen. Door deze workshop word je vertrouwd gemaakt met de toepassing van de nieuwe ORGALIM SI-voorwaarden, maar ook met de ORGALIM S 2012-voorwaarden (voor uitsluitend levering, dus zonder montage), die gedeeltelijk samenvallen met de SI 14-voorwaarden.

Programma en werkwijze

Levering en montage in internationale context leiden tot veel aandachtspunten in de contractuele relatie, zoals het moment van risico-overgang, de wijze van doorberekening van kosten (lump sum of nacalculatie), de voorbereiding en uitvoering van de installatiewerkzaamheden (wat moet de afnemer aan voorbereidende werkzaamheden uitvoeren en wat doe je als leverancier), consequenties van vertraging van de installatiewerkzaamheden door schuld van de afnemer, aansprakelijkheid voor gebreken en gevolgschade. Ook de spelregels voor nationaal en internationaal gebruik van algemene voorwaarden worden behandeld.

De workshop is praktijkgericht. De nieuwe SI 14-voorwaarden en de S 2012-voorwaarden worden artikelsgewijs en aan de hand van de praktijk doorgenomen en toegelicht. Vanwege de interactieve opzet van de training is de groep van beperkte omvang en is er ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Sluiten