arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Samen richting een MedtechNL Groeifondsaanvraag

Medische Technologie Microscoop

Met de actieve betrokkenheid van FME in MedTechNL, bieden we ook de bedrijven de mogelijkheid actief betrokken te worden bij de ontwikkeling van een nationaal programma op gebied van de inzet van medische technologie. In MedtechNL wordt daarvoor samengewerkt aan een Groeifondsaanvraag om de gezondheid en behoefte aan zorg in Nederland toekomstbestendig te maken.

Samen innovatieprogramma’s ontwikkelen

Op dit moment werken we samen met de Regionale OntwikkelingsMaatschappijen (ROM's) aan het opstellen van zo’n Groeifondsaanvraag. De herkenbaarheid van de aanvraag voor bedrijven is van belang omdat bedrijven hiermee in samenwerking met ook andere partijen in de zorg innovatieprogramma’s kunnen ontwikkelen om in het (Nederlandse) ecosysteem te investeren. Deze Groeifondsaanvraag heeft een omvang van in totaal 250 tot 300 miljoen euro tot en met 2030. Hiermee willen we de innovatie-infrastructuur en innovatieprogramma's realiseren om het toekomstbeeld van gezondheid en zorg waar te maken, en van Nederland hét leidende medtech ecosysteem van Europa te maken.

Daarom organiseren we samen met de ROM's op donderdag 8 juli de bijeenkomst 'Richting een MedtechNL Groeifondsaanvraag’.

Groeifondsaanvraag 

Met medewerking van verschillende MedTech-partners praten we bedrijven uit de achterban van FME Gezondheid en Zorg en de ROM’s bij over de inhoudelijke onderdelen van de Groeifondsaanvraag MedtechNL. In het vervolg op de bedrijvensessies van FME en de ROM’s in april, toetsen we of MedTech-bedrijven dit een herkenbaar plan vinden dat past bij de ideeën en behoeften rondom ontwikkeling en implementatie van medische en innovatieve technologie.

Consortia

Zijn er voldoende kansen om in consortia het echte verschil te maken voor mensen, zorg en innovatieklimaat in Nederland?

Kernvragen die worden behandeld tijdens deze bijeenkomst:

  • Wordt in de huidige beschrijving van de Groeifondsaanvraag voldoende ruimte gemaakt om te denken vanuit nieuwe zorgconcepten en ketens?
  • Is op basis daarvan helder welke technologie daarvoor nodig is en kan jij je met jouw technologie daarin herkennen?
  • Is er voldoende ruimte gemaakt voor gelijkwaardige samenwerking met relevante partijen om te komen tot marktintroductie en (internationale) opschaling?
  • Wat heb je als bedrijf nog aan verdere instrumenten nodig om met je technologie sneller verder te komen richting implementatie en opschaling?
  • Zou je het aandurven om mee te willen doen?

Programma

Tijdens de bijeenkomst komen in elk geval de volgende onderwerpen aan bod:

  • Toelichting op de 80% versie van de MedTechNL Groeifondsaanvraag
  • Inventariseren herkenbaarheid van de behoeften, zoals aangegeven door bedrijven
  • Van plan naar praktijk: met elementen als governance-structuur, toetsingskader en voucherregeling
  • Conclusies en vervolg

De gegevens van de aanmeldingen worden ook gedeeld met de ROM's.

ROM
Voor welke datum wil je je aanmelden?
Postadres
CRM Vragen
Sluiten