arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Samen voor de Energietransitie

Regio Noord

De ontwikkeling van duurzame energie is een fundamentele pijler van de energietransitie. De bijdrage van duurzame energie aan de wereldwijde energievoorziening neemt toe. Acceptatie door de bevolking in het bijzonder beïnvloedt de duurzaamheidsdoelstellingen.

Het zorgen voor meer draagvlak en deelname van burgers en bedrijven aan de energietransitie is het voornaamste doel van het project SAVE. Het project pakt de "(inter)menselijke" uitdagingen op en moet ervoor gaan zorgen dat de energietransitie beter functioneert als een overkoepelend systeem tussen de bevolking, de economie en de politiek. Door middel van bewustwording, participatie en opleiding worden burgers, bedrijven en relevante belanghebbenden over de grenzen heen met elkaar in contact gebracht en via concrete activiteiten betrokken bij de energietransitie.

Presentatie van het Duits-Nederlandse samenwerkingsproject
en discussie over het thema “acceptatie voor de energietransitie”.

Voorlopig programma

15:00 uur Welkomstwoord
15:15 uur Het project SAVE

  • Overzicht
  • Versterken van de gemeentelijke inzet
  • Bedrijven versterken
  • Burger participatie

15:45 uur Initiatieven en de beste praktijkvoorbeelden van energietransitie uit de regio
16:15 uur Hoe creëren we acceptatie? Discussieronde met regionale actoren in de energietransitie
16:45 uur Vooruitzicht
17:00 uur Einde van het evenement

Deelname is gratis. Het evenement wordt gehouden in het Duits en Nederlands. Meer informatie over het programma volgt binnenkort.

Voor welke datum wil je je aanmelden?
Postadres
CRM Vragen
Sluiten