arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Versnellen van toepassing van 3D-printen binnen de technologische industrie

3D

De toepassing van 3D-printing / Additive Manufacturing is de afgelopen jaren hard gegroeid. Binnen onze technologische- en maakindustrie stijgt de vraag naar Smart Industry toepassingen met daarin een groeiende rol voor 3D-printen. Om de kansen van Additive Manufacturing verder te verzilveren en aan te jagen is FME een kennisnetwerk voor Additive Manufacturing gestart. De doelstelling die we gezamenlijk hebben geformuleerd is het 'Versnellen van de toepassing van 3D-printing binnen de technologische industrie.'

Verbinden

Hierbij verbinden we zowel de machinebouwers, de producenten/leveranciers van 3D-printing als de (potentiële) eindgebruikers. Voor optimale kennisdeling en om gebruik te maken van bestaande initiatieven werken we samen met andere partijen en netwerken op dit gebied. Met elkaar streven we naar:

 • Toekomstbestendige oplossingen met behulp van innovatie, technologie en de denkkracht van de deelnemers aan het netwerk op gezamenlijke onderwerpen. Duurzaamheid is een belangrijk thema door het besparen van materiaal, CO2-reductie en de recycling mogelijkheden door Additive Manufacturing
 • De wereld laten zien wat de mogelijkheden en kansen van Additive Manufacturing zijn
 • Referrals naar andere Additive Manufacturing-bedrijven bij andere klantbehoeften
 • Belangenbehartiging Additive Manufacturing-bedrijven ten aanzien van kansen en uitdagingen in wet -en regelgeving en investeringen

Op 9 november komen we bijeen voor een fysiek event waar we elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen delen en elkaar inspireren op het gebied van Additive Manufacturing!

Programma

We bespreken kort de status van het 'FME AM netwerk', de doelstellingen en de uitgezette actielijnen. . We hebben ook diverse inspirerende sprekers uitgenodigd, waaronder Kris Binon van Flam3D. Kris draagt, op basis van een marktonderzoek van Flam3D, gehouden in Nederland/Vlaanderen, redenen aan waarom bedrijven AM zouden 'moeten' overwegen. Verhalen vanuit fieldlabs, andere bedrijven en onderwijsinstellingen rondom echte use cases, machines en succes stories ontbreken niet. En uiteraard eindigen we met een netwerkborrel. Kortom een programma waar je bij wil zijn!

 • 14:45 uur Inloop, coronacheck en registratie (entree)
 • 15:00 uur Plenair: welkom door FME en presentatie door Kris Binon, directeur Flam3D
 • 15:20 uur Inspiratie door bezoek met verhaal aan de diverse Additive Manufacturing partners op de Campus:
  • Addfab van K3D door Luuk Wissink, CEO K3D
  • Fontys door Rein van der Mast, Onderzoeksleider 3D printing in Metals Fontys Hogeschool Eindhoven
  • AMCubator door Maarten van Dijk, Directeur Additive Center
 • 16:30 uur Plenair: vraag en aanbod spel
 • 16:55 uur Borrel
 • 17:30 uur Einde bijeenkomst
Voor welke datum wil je je aanmelden?
Postadres
CRM Vragen
Sluiten