arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Versterk de binding met je medewerkers

Binden en boeien wordt steeds belangrijker in deze tijd van schaarste op de arbeidsmarkt. Hoe zorg je er voor dat medewerkers graag binnen jullie organisatie blijven werken? De medewerkers van de toekomst willen erkenning krijgen voor wat ze doen. En dat gaat verder dan alleen een goed salaris. En ze willen ruimte krijgen om eigen initiatief te nemen. Onvoldoende rekening houden met wensen van medewerkers levert een groot risico op verloop. In deze eendaagse workshop geven we je handvatten om hiermee in je eigen organisatie aan de slag te gaan.

Inleiding

Hoe zorgen we dat medewerkers meer ruimte en erkenning ervaren binnen de kaders die er zijn?

Je gezien en gewaardeerd voelen is een belangrijke drijfveer voor loyaliteit, inzet en draagt bij aan motivatie. Hoe richt je je HR cyclus daarop in? Hoe zorg je ervoor dat het goede gesprek gevoerd wordt?

Met ruimte bedoelen we de mogelijkheden die de medewerker krijgt en ervaart om het werk zelf te organiseren (ook vaak autonomie genoemd). Dit leidt tot meer eigenaarschap en betrokkenheid en dat vertaalt zich in een hogere productiviteit en meer werkplezier. Door meer ruimte te geven, zeker wanneer dit gepaard gaat met visie, kaders en ruggensteun, stimuleer je de eigen regie van medewerkers.

Wat vraagt dat van leidinggevenden? En hoe geef je vorm aan de gesprekscyclus om de ontwikkeling te stimuleren en aansluiten bij de behoeften van de medewerkers.

Met deze workshop krijg je handvatten om de dialoog binnen je organisatie te versterken. FME bedrijfsadviseurs begeleiden in de praktijk vele bedrijven in deze materie en delen hun kennis en ervaring.

Programma en werkwijze

Aan de hand van praktijkvoorbeelden ga je samen met collega’s uit de sector aan de slag. Zowel ervaringen uitwisselen als inzichten vanuit onze adviespraktijk:

Wat neem je mee?

  • Zicht op hoe medewerkers erkenning en ruimte te geven
  • Hoe het psychologische contract te verbeteren
  • Regelmogelijkheden in hybride werken en werktijden
  • Inspiratie hoe de goede dialoog vorm te geven en te versterken tbv ontwikkelen, motivatie van medewerkers
  • Aandacht voor het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid bij medewerkers en de rol van de leidinggevende daarvan
  • Hoe om te gaan met dagelijkse uitdagingen in de organisatie om consistentie te bewaken
  • Vormgeven van gesprekscyclus
  • Leiderschap stimuleren door geven van autonomie en vertrouwen
  • Rekening houdend met generaties in de organisatie
Sluiten