arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Verzuimmanagement en verzuimgesprekken voeren

Na de training ben je in staat om diverse gesprekken rond verzuim effectief te voeren (zoals telefonische ziekmelding, frequent verzuimgesprek, preventief gesprek) en kan je omgaan met psychisch en privé-gerelateerd verzuim.

Verzuim is een complex probleem. Het is naar voor de medewerker én voor de organisatie. De kosten van verzuim kunnen flink oplopen en de juiste begeleiding kan om een flinke tijdsinvestering vragen.

In sommige gevallen kan je invloed uitoefenen op het verzuim. Je kunt signalen leren herkennen die leiden tot (langdurig) verzuim. Door het op de juiste manier en tijdig bespreekbaar te maken, kan je verzuim zelfs voorkomen. Hoe je dat doet, leer je in deze praktische training van één dag.

Na deze training kan je het verzuim in het bedrijf effectief beheersen én beperken.

Na de training weet je alles over:

 • Begrippen, cijfers en kosten op het gebied van verzuim
 • De verschillende soorten verzuim
 • De belangrijkste wettelijke informatie bij een zieke werknemer
 • De gesprekstechnieken die je kan hanteren om verzuim te beïnvloeden of voorkomen
 • Welke interventies mogelijk zijn, zowel curatief als preventief
 • Hoe je de samenwerking met de bedrijfsarts optimaal benut

Programma

Tijdens de dag komen de volgende thema’s aan bod:

 • Begrippen, cijfers en kosten gerelateerd aan verzuim
 • Relevante wetgeving
 • Rolverdeling (verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de diverse partijen)
 • Preventie van verzuim
 • Gesprekstechnieken

In het tweede deel van de training gaan we theorie in praktijk brengen en oefenen we met het voeren van verzuimgesprekken. Bij dit deel van de training sluit een trainingsacteur aan waarmee de deelnemers in een veilige situatie de verzuimgesprekken kunnen oefenen.

Als afsluiting stel je een beknopt persoonlijk actieplan op om het geleerde goed vast te houden en blijvend in de praktijk te brengen. Na het afronden ontvang je een certificaat.

Sluiten