arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Waarom (g)een smart food factory?

Smart Factory GMV

De levensmiddelenfabriek digitaliseert en wordt steeds slimmer. Alles staat in verbinding met elkaar, om transparantie, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid te kunnen garanderen in ons voedselsysteem.

Robots nemen repeterende (productie)taken over. Analyses, data- en informatieverzameling en kwaliteitscontrole worden routinetaken uitgevoerd door slimme sensoren en ICT. De rol van de mens in een smart factory verandert en verschuift naar terreinen waarop het menselijk brein echt het verschil kan maken. De fabriek en het machinepark worden bovendien een integraal onderdeel van de gehele voedselketen, van boer tot consument.  

Deze werkelijkheid creëert nieuwe mogelijkheden en vraagstukken. Wat is er nodig om de slimme levensmiddelenfabriek van de toekomst te kunnen realiseren?  

Roadmapping 

One Planet, WUR, FME en GMV slaan de handen in één om samen met het bedrijfsleven een langer termijn doel neer te zetten gericht op de levensmiddelenfabriek van de toekomst en daarbij de benodigde stappen in kaart te brengen. Met als doel nieuwe duurzame verdienkracht voor het Nederlandse bedrijfsleven door middel van concrete samenwerkingsprojecten.   

Eerste roundtable bijeenkomst  

De doelstelling van deze interactieve meeting is om de drijfveren en barrières richting de ontwikkeling van een smart food factory in beeld te krijgen met elkaar. 

 Programma 

  • Opening & kennismaking  
  • Introductie door FME & One Planet Research Centre
  • Presentatie voorbeeld case Axians - Wheyco Netherlands
  • Waarom (g)een smart food factory? - brainstorm drijfveren & barrières 
  • Wrap-up & afsluiting 
Sluiten