arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Waterstoftechnologie: Hoe maakt u het?

Hydrogen

Op 14 Maart 2024 organiseren FME, EMP-NL, Nedstack, ConnectR, TKI Nieuw Gas, TNO, en KIEMT het nationale waterstof maakevent gericht op elektrolysers en brandstofceltechnologie.

Aanmelden

De waterstofeconomie maakt Nederland mooier. Waterstof helpt onze klimaatagenda, zij brengt ons schone lucht, draagt bij aan onze energieonafhankelijkheid en brengt nieuwe bedrijvigheid met zich mee. Nederland is bovendien een van Europa’s koplopers in het ontwikkelen en vercommercialiseren van – voor de waterstofeconomie benodigde – sleutel technologieën.

De waterstofeconomie biedt dus kansen voor Nederlandse maak- en technologiebedrijven. Andersom biedt de maakindustrie Nederland kansen om haar koppositie te consolideren, om lastige beleidsdoelen mogelijk te maken en zelfs om middels export bij te dragen aan de realisatie van klimaatdoelen op een internationaal podium.
 
Hoewel de kansen evident lijken, is industrialisatie-succes niet vanzelfsprekend. In eerdere energietransitie markten is veel bedrijvigheid Nederland ontvlucht, zijn kansen onderbenut gebleven en zijn beloftevolle Nederlandse koplopers vaak niet in staat gebleken om uit te bloeien tot hun volle potentie.

De waterstofeconomie biedt nieuwe kansen en biedt deze in een nieuwe tijd; een tijd waarin het maakbedrijf gekoesterd wordt en waarin zowel brandstofcellen als electrolysers inmiddels zijn geoormerkt als ‘Strategic Net Zero Industries’ door de Europese Commissie.

Hoe zien die nieuwe kansen en bedreigingen er nu uit? Wat kunnen we samen bereiken en wat hebben wij daarvoor nodig? Deze vragen staan centraal tijdens dit event. Gedurende een dag-lang programma onderzoeken wij met elkaar de vraag; Hoe maakt u het?

Voor welke datum wil je je aanmelden?
Postadres
CRM Vragen

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten

FME.nl is vernieuwd

De artikelen, diensten en publicaties in Mijn FME zijn verplaatst naar 'Kennis & Advies' in de navigatiebalk. Bovendien hebben we de indeling verbeterd. Al jouw waardevolle tools zoals de beloningsbenchmark, het Cao Platform en onze dashboards zijn nog steeds via het Mijn FME menu toegankelijk.