arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

(Welkomst)lunch leden met FME-bestuur

Bijeenkomst

FME vertegenwoordigt de belangen van 2.200 lidbedrijven in de Nederlandse technologische industrie. Een sector die in een razendsnel tempo verandert als gevolg van digitalisering, robotisering, nieuwe technologieën, maar ook door de energietransitie, stijgende (grondstof)prijzen en bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne. Die veranderingen bieden volop kansen, maar die stellen ook andere – nieuwe – eisen aan ondernemingen en hun medewerkers.

Graag gaat het bestuur van FME met jou en andere directeuren van FME-lidbedrijven in gesprek over twee actuele thema's:
 

  • Betere instroom en duurzame inzetbaarheid door sociale innovatie (arbeidsmarkttransities) 
    Hoe vul je als werkgever je rol in deze veranderende wereld in? Kijkend naar zaken zoals het hybride werken, arbeidsvoorwaarden/cao en de krapte op de arbeidsmarkt. Als sector zijn we enorm innovatief, op het gebied van werkgeven zelf zijn er nog verbeterkansen. Als je goed invulling geeft aan werkgeverschap leidt dit tot meer werkplezier, fitheid en het benutten van het potentieel in je organisatie en dat leidt weer tot hogere productiviteit en ambassadeurs voor je organisatie waardoor je nieuwe instroom aantrekt. Om werkgeverschap concreet te maken kijken we naar STERK werkgeverschap: Samenwerken, Talentenontwikkeling, Erkenning, Ruimte en Kracht. Alle vijf items waarop je het verschil kan maken als werkgever.     
  • Smart Industry (technologische transities)
    Smart Industry is een cruciale ontwikkeling voor de industrie. Het is dé basis voor het versterken van onze toekomstige welvaart en concurrentiekracht alsmede het leveren van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Vooroplopen in digitalisering van de industrie is cruciaal voor werkgelegenheid, toekomstige economische groei en een duurzame industrie. Daarmee versterken we onze innovatiekracht en onze internationale concurrentiepositie.

    Bedrijven moeten wendbaar worden: flexibeler, robuuster en slimmer. De ambitie van FME is dan ook om de Nederlandse technologische industrie tot het best lerende, meest flexibele en het best digitaal verbonden productienetwerk van Europa te maken, waarmee de betrokken bedrijven ook een substantiële energie- en materiaalbesparing realiseren. Daarnaast streven we ernaar het best lerende netwerk te worden en willen we een steeds grotere groep leden activeren op deze thema’s. 

Programma

Tijdens deze exclusieve bijeenkomst maakt Theo Henrar graag van de gelegenheid gebruik om je voor te stellen aan het FME-bestuur en aan diverse FME-collega’s. We willen je bedrijf optimaal ondersteunen en dan is het wel zo prettig dat je weet wie er voor jou aan het werk zijn, of wie je kunt benaderen over een onderwerp.

11:00 uur - Ontvangst

11:30 uur - Start programma
                  Ontmoeting FME-bestuur en kennismaken met collega's van FME
                  Inclusief lunchgesprek rondom de thema’s Smart Industry en Arbeidsmarkttransities

13:30 uur - Einde

Meld je nu aan!

(Welkomst)lunch leden met FME-bestuur

Aanmelden
Voor welke datum wil je je aanmelden?
Postadres
CRM Vragen
Sluiten