arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Online workshop/training

Per 1 augustus 2022 is een nieuwe wet in werking getreden: de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Door middel van deze wet implementeert Nederland de gelijknamige EU-richtlijn in de Nederlandse arbeidsrechtelijke wetgeving. Het geldend arbeidsrecht wijzigt hierdoor ingrijpend op een aantal onderdelen.

In de workshop worden de belangrijkste verplichtingen besproken waaraan werkgevers per 1 augustus 2022 moeten voldoen, zoals onder meer:

  • Verplichte scholing moet kosteloos zijn en binnen werktijd plaatsvinden.
  • Er moeten goede redenen zijn voor een verbod op nevenactiviteiten buiten werktijd.
  • Werkgevers moeten werknemers zonder vaste uren een voorspelbaar werkpatroon bieden.
  • De gegevens die een werkgever verplicht is te verstrekken aan iedere werknemer worden sterk uitgebreid.
  • Een werknemer kan een verzoek doen om een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden.

Programma en werkwijze

Tijdens de workshop worden behandeld:

  • De belangrijkste wijzigingen die gelden vanaf 1 augustus 2022 en de arbeidsrechtelijke gevolgen van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Nadruk ligt op de juridische aspecten van een verbod of beperking van nevenwerkzaamheden, een studiekostenregeling en de wijze waarop de verplichte gegevens aan een werknemer kunnen worden verstrekt.
  • De noodzakelijke acties om hiermee binnen de organisatie aan de slag te gaan en inzicht in de mogelijke gevolgen als je dat niet doet.
  • Voorbeelden hoe hier in de praktijk mee omgegaan kan gaan worden.
  • Inzicht in de door de regering aangekondigde ingrijpende wetsherziening in 2023, die gevolgen zal meebrengen voor het inlenen van uitzendkrachten of inzetten van ZZP-ers.

De opzet is interactief. Er is alle gelegenheid voor het stellen van vragen en voorleggen van praktijksituaties.

Sluiten